Domů

Úvod > Obory Vzdělávání > Učební Plán Výrobce Textilií


Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

UČEBNÍ PLÁN oboru vzdělávání s výučním listem

31-57-H/01 Výrobce textilií (pdf)

ŠVP - Výrobce textilií

Charakteristika oboru :

Denní studium absolventů základní školy se vyučuje dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je tříleté.
Nově nabízený obor, vhodný pro chlapce i dívky. Žáci se naučí technologické postupy používané při výrobě a zpracování textilií na nejmodernějších strojích používaných v textilním průmyslu. Teoretická příprava bude probíhat převážně v nově vybudovaných učebnách, které vzniknou v nové přístavbě hlavní budovy školy v Hronově, Hostovského 910. Praktická část výuky bude probíhat ve výrobních provozech firmy VEBA, textilní závody a.s. Broumov.


Uplatnění po ukončení studia:

Pokračování ve studiu v oborech zakončených maturitní zkouškou.

Partner školy, firma VEBA, textilní závody a.s. Broumov, má zájem zaměstnat všechny úspěšné absolventy tohoto oboru.


Výhody studia na SPŠ Hronov, Hostovského 910

:. výhodná poloha školy pro dojíždění – škola se nachází na trase s hustou frekvencí vlakových
   i autobusových spojů v těsné blízkosti vlakového nádraží

:. škola aktivně spolupracuje s podniky a podnikatelskou sférou v regionu.
   V průběhu studia čeká na žáky velmi zajímavý motivační program.

Podívejte se na leták...

přidat k Oblíbeným | statistika