Těmito testy si ověříte své znalosti z některých předmětů. V žádném případě výsledky testů nemají vliv na výsledky přijímacího řízení, nikde se neevidují ani neukládají. Slouží výlučně pro Vaši potřebu

Testík z elektrotechniky aneb "Co bys mohl jako budoucí elektrikář znát"
Co z uvedeného označuje pojem "elektrický odpor vodiče?
fyzikální jednotku
fyzikální veličinu
elektrotechnickou součástku
elektrickou vodivost
mechanickou sílu
Co označuje pojem "rezistor"?
elektrotechnickou součástku
fyzikální jednotku
elektrickou vodivost
fyzikální veličinu
polovodič
Kterým přístrojem měříme v elektrických rozvodech elektrické napětí?
ampérmetrem
wattmetrem
voltmetrem
elektroměrem
žádným z uvedených
Co je to "transformátor"?
elektromotor
měřicí přístroj
reostat
elektrický stroj na přeměnu napětí
reproduktor
Které části musí obsahovat elektrický obvod?
vypínač a zdroj
baterii, spínač a vodiče
vypínač, transformátor a spotřebič
elektroměr, spínač a zdroj
zdroj, spotřebič, vodiče
Jaký proud protéká vodičem, který má odpor 10 ohmů a je vyroben z mědi?
asi 10 A
výpočet nelze provést, chybí údaj o napětí
přesně 1 A
proud je tak malý, že nejde změřit
výpočet nelze provést, chybí údaj o tvaru vodiče
    
O něco složitější varianta testíku pro budoucího elektrikáře aneb "Nebojte se voltů"
Jaké napětí a frekvence je v elektrovodné síti v České republice?
120V a 60Hz
120V a 50Hz
230V a 60Hz
210V a 50Hz
230V a 50Hz
Kolik energie spotřebuje televizor s příkonem 100W za den?
2,4 kWh
0,24 kWh
24 kWh
240 kWh
2,4 MWh
Jaký je výsledný odpor dvou rezistorů 10 ohmů paralelně spojených?
20 ohmů
5 ohmů
2,5 ohmů
40 ohmů
10 ohmů
Jaký je výsledný odpor dvou rezistorů 10 ohmů sériově spojených?
10 ohmů
2,5 ohmů
5 ohmů
20 ohmů
40 ohmů
Do počítače teče ze sítě proud 1A. Jaký má počítač elektrický příkon?
230W
120W
460W
23W
nelze vypočítat
Co rozumíme pod pojmem "hardware" u PC
veškeré programy uložené na harddisku
základní desku, paměť RAM, jednotku DVD
propojovací vodiče a síťové šňůry
CD a DVD disky
papíry do tiskárny a manuály
    
Testík z mateřského jazyka aneb "Každý Čech umí česky..."
Vyberte správnou variantu
Raisovi Zapadlí vlastenci se mi líbily
Raisovy Zapadlý Vlastenci se mi líbily
Raisovi Zapadlí Vlastenci se mě líbili
Raisovi Zapadlí vlastenci se mi líbili
raisovi Zapadlí vlastenci se mě líbili
Která číslovka je napsaná správně:
dvě stě padesátosm
dvěstě padesát osm
dvě stě padesát osm
dvě stěpadesát osm
dvěstěpadesátosm
Vyber dvojici, která je tvořena synonymy (slovo souznačné)
panelák - panelový dům
dům - barák
chata - chajda
Vyber větu, která není stylisticky správná
Maminka mě poslala na nákup
Maminka mně narychlo ošetřila rozbité koleno
Maminka mně uvařila večeři
Maminka mně ošetřila narychlo rozbité koleno
Které slovo do skupiny nepatří
škola
náměstí
lavice
tabule
třída
Když se člověk červená, říkáme, že se:
Pýří
Čepýří