Domů

Úvod > Obory Vzdělávání > Učební Plán Strojírenství


Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

UČEBNÍ PLÁN oboru vzdělávání s maturitní zkouškou (pdf 50kB)

23-41-M/01 - Strojírenství (pdf)

ŠVP - CNC technika a robotika ve výrobních procesech

Platnost: 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Absolvent oboru "CNC technika a robotika ve výrobních procesech" je schopen se svou kvalifikací pracovat v předvýrobních a výrobních útvarech průmyslových podniků a firem. Pro absolventa je charakteristické využití znalostí definovaných oborem strojírenství v souladu s nejnovějšími trendy za přímé podpory informačních technologií.
Absolvent je prakticky seznámen s aplikacemi integrovanými ve správě životního cyklu výrobku. Jeho znalosti zahrnují komplexní řešení digitálního obsahu nutného pro návrh (CAD/CAE/FEM), výrobu (CAM/CAQ) a prodej (CRM) nového výrobku.
V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. Důraz je kladen především na schopnost studia odborné literatury, řešení technických problémů a konverzaci.
Absolvent primárně splňuje požadavky na pozici strojírenského technika. Pro jednotlivé oborové specializace má absolvent dostatečný objem znalostí o využití jak tradičních postupů řešení problémů, tak znalostí z oblasti efektivizace jednotlivých etap pomocí informačních technologií. Informační technologie tvoří při práci absolventa prostředek, který je výkonným nástrojem pro realizaci projektů s možností změn aplikačního prostředí a jeho aktualizace.


Uplatnění po ukončení studia:

Strojírenský technik konstruktér:
Jedná se o převážně o tvorbu 2D a 3D dokumentace pomocí CAD systémů. Výrazný podíl v této pozici hrají oborové znalosti a znalosti technologií CAE / FEM (Computer Aided Engineering / Finite Element Method) pro analýzu digitálních modelů.
Strojírenský technik technolog:
Strategická pozice v oblastech těsně svázaných s výrobou, která výrazně ovlivňuje efektivitu výroby s přímou vazbou na její produktivitu. Pro tuto profesi je rozhodující nejen znalost technické dokumentace v podobě digitálního obsahu, ale také precizní znalost jednotlivých výrobních technologií jak klasických, tak svázaných s nasazením NC (Numeric Control). V této oblasti se mohou absolventi opřít o oborové znalosti a znalosti problematiky CAM (Computer Aided Manufacturing).
Strojírenský technik kontrolor jakosti a Strojírenský technik pracovník řízení jakosti:
Zařazení absolventa, které klade důraz na dodržování mezinárodních norem a standardů v oblasti strategického prvku každé výroby, kterou je finální kvalita výrobku vůči jeho uživateli. Profilové zařazení je voleno s ohledem na ISO 9000 a opírá se o využití CAQ (Computer Aided Quality) a PLM (Product Lifecycle Management).
Strojírenský technik dispečer a Strojírenský technik manažer provozu:
Zařazení opírající se především o organizační schopnosti a flexibilitu. Schopnost sestavení výrobních plánů a řízení výrobního toku s výrazným podílem efektivizace a optimalizace okamžitých situací.


Další fotografie...


přidat k Oblíbeným | statistika