Domů

Úvod > Prevence Rizikových Jevů (RJ)

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

Komise pro prevenci rizikových jevů pro aktuální školní rok

Stálí členové komise: preventista RJ Mgr. Miroslav Beránek, výchovná poradkyně Ing. Jitka Vaňková

další členové komise: Vyučující předmětů Občanská nauka, Chemie, Základy ekologie, Tělesná výchova


Dokumenty komise rizikových jevů k prohlédnutí nebo ke stažení ve formátu Pdf

Prevence rizikových jevů

Aktivity v rámci prevence rizikových jevů pro tento školní rok byly zahájeny. Všichni žáci se zúčastní besed, jejichž témata jsou vybírána velmi pečlivě stejně jako lektoři. Informace o prevenci proti AIDS a bezpečném sexu, stejně jako o nebezpečí extremismu předá žákům pan Petr Adame a o nebezpečích sekt budou besedovat žáci 3. a 4. ročníků s panem Mgr. Michalem Kittou. Oba zkušení lektoři si práci s žáky na naší škole pochvalují a naopak žáci jsou z besed nadšeni.

Programy v rámci prevence rizikových jevů a rizikového chování se opět setkaly s velkým úspěchem a zájmem žáků

V rámci prevence rizikových jevů a rizikového chování ve školách jsme v souladu s minimálním preventivním programem v letošním školním roce uspořádali pro naše žáky opět velmi zdařilé programy, které vychází z požadavků MŠMT. Již tradičně o rizikovém sexuálním chování a prevenci proti AIDS žáky informoval pan Petr Adame, který přijal pozvání a uskutečnil i další program na téma Předsudky, který je prevencí proti extremismu, rasismu a intoleranci. V rámci prevence negativního působení sekt naši školu navštívil opět pan Mgr. Michal Kitta a s programem zaměřeným na prevenci kriminality mládeže zavítali na naši školu mluvčí PČR Náchod paní Mgr. Eva Prachařová a policista vykonávající znalecké a kriminalisticko-technické činnosti pan Petr Kurský.
Velmi děkuji všem, kteří přijali pozvání a preventivní programy uskutečnili, stejně jako kolegům, kteří se do nich zapojili a pomohli s organizací. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně.

starší besedy a jiné akce v rámci prevence rizkových jevů

Koncentrační tábor Osvětim

Osvetim Osvetim

21.5. 2013 jsme se vydali s žáky naší školy na jednodenní exkurzi do KT Oswietim a Brzezinka. Zájezd byl zajištěn cestovní agenturou Mgr. Jitky Petirové JP TOUR a zúčastnilo se ho 44 žáků. Muzeum vzniklo v červenci 1947. Zahrnuje areály dvou bývalých koncentračních táborů: AUSCHWITZ I a AUSCHWITZ II -BIRKENAU. Toto místo zůstalo světovým symbolem teroru, hromadné vraždy a Holocaustu. Auschwitz je neustálou bolestí na svědomí světa. Pozůstatky německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora vyvolávají v paměti nejtemnější chvíle v dějinách lidstva. V této době rozmáhajícího se xenofobního chování, rasismu a antisemitismu jsme se rozhodli naše žáky konfrontovat s dobovými materiály a svědectvími tohoto zločinného systému a vést je k hlubšímu zamyšlení nad otázkami života.

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Osvetim

Beseda s Městskou policií Jaroměř

V měsíci květnu připravilo oddělení prevence kriminality Městské policie Jaroměř pro žáky naší školy besedu zaměřenou na potlačování sociálně patologických jevů, zvláště pak na otázky protidrogové prevence. Děkuji tímto vrchnímu strážmistrovi Ondřeji Mudlovi a strážníkovi Petře Dubnové za velice zajímavé podání, které se sešlo u našich žáků s velkým ohlasem. Zároveň jsme se domluvili na další vzájemné spolupráci.

Antisemitismus a holocaust v obrazech a dokumentech

Pro třetí ročníky maturitních oborů jsme připravili besedu s paní PhDr. Janou Hofmanovou na téma: " Židovské rodiny v regionu". Cílem tohoto setkání bylo zvýšení povědomí u mladé populace o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku.

Nebezpečí sekt

Pro žáky čtvrtých ročníků maturitních oborů byla připravena velice zajímavá beseda. Hlavním tématem bylo seznámit žáky s otázkami náboženství, sekt a jejich nebezpečím. Jako každý rok, tak i letos bych chtěla poděkovat hronovskému evangelickému faráři Michalu Kittovi, který se našim žákům věnoval.

Sex, HIV a vztahy

Beseda na téma : „Sex, AIDS a vztahy" byla určena pro žáky druhých ročníků průmyslovky a setkala se také s velkým ohlasem. Konala se v zasedací místnosti školy, která je pro tyto účely moderně vybavena veškerou technikou. Chtěla bych tímto také poděkovat panu Petru Adame, který je lektorem organizace ACET poskytující bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

Beseda o drogách

10.5.2013 proběhla beseda o drogách s příslušníky městské policie, specializovanými na návykové látky, jako preventivní opatření v boji proti zneužívání těchto látek. Další aktivity na půdě naší školy budou následovat.

přidat k Oblíbeným | statistika