Domů

Úvod > Školní Dokumenty

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz


Sdružení rodičů při SPŠ Hronov, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků,


kteří se zajímají o výchovu mládeže a práci školy. Hájí a prosazuje vzdělávání mládeže a její výchovu. Podporuje rozvoj osobnosti žáků a podmínky jejich uplatnění ve společnosti. Bližší informace o cílech Sdružení najdete ve stanovách.


Dokumenty Sdružení rodičů k prohlédnutí nebo ke stažení ve formátu Pdf


Schůzky Sdružení rodičů při SPŠ Hronov, z.s. se konají vždy v zasedací místnosti školy


 • Organizace nejbližšího Rodičovského sdružení (pdf)
 • Termíny konání schůzek Rodičovského sdružení pro aktuální školní rok:

 • 1.ročníky - čtvrtek 14.9. 2017 v 16.00 hod.
  celá škola - čtvrtek 23.11. 2017 čtvrtek 12.4. 2018 vždy v 16.00  Školská rada byla zřízena dle školského zákona č. 561/2004 § 167 v září 2005

  Školská rada je orgán školy umožňující zřizovateli (Královéhradecký kraj), pedagogickým pracovníkům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům podílet se na správě školy.


  Školská rada pracuje od r.2015 v tomto složení:


  3) Mgr. Miroslav Beránek, volený pedagogický pracovník, předseda rady

  1) p.Josef Dušek, jmenovaná zřizovatelem (KHK)

  2) Pharm.Dr. Jana Třešňáková, jmenovaná zařizovatelem (KHK)

  4) Mgr. Jana Maslikiewiczová, zást. ředitele školy, volený pedagogický pracovník

  5) p.Jana Jirmanová, volený zástupce nezletilých žáků

  Členství ve školské radě je čestné. Funkční období členů je na tři roky. Této radě tedy končí 30. 1. 2018. Jmenování a zápisy z voleb a porad jsou uloženy u předsedy školské rady Mgr. Miroslava Beránka.

  Dokumenty Školské rady k prohlédnutí nebo ke stažení ve formátu Pdf

  Žákovská rada pro školní rok 2017/2018
  přidat k Oblíbeným | statistika