Domů

Úvod > Přijímací Řízení

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

Důležité informace k průběhu přijímacího řízení a kritéria
na školní rok 2018/19 pro všechny uchazeče o denní studium (pdf)


Informace pro zájemce o studium


 • Uchazeči o tříleté obory s výučním listem písemnou zkoušku nekonají a budou hodnoceni jen na základě výsledků ze základní školy.

 • Tiskopis s přihláškou k dennímu studiu najdete v sekci Ke stažení -> Dokumenty pro přijímací řízení.

 • Kritéria pro přijetí jsou stejná pro všechna kola přijímacího řízení.

 • Další informace najdete i na školním Facebooku.

 • Lékařské prohlídky - důležité !
  (dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.).

  Na základě rozdílného právního postoje k nutnosti dokládání zvláštního zdravotního posudku k přihlášce ke studiu a tím vznikajícím komplikacím na straně uchazečů o studium NEBUDEME POŽADOVAT ZDRAVOTNÍ POSUDEK NA ZVLÁŠTNÍM FORMULÁŘI, ALE STAČÍ POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE STUDIU NA PŘIHLÁŠCE.

  Stipendia žákům v oborech vzdělání s výučním listem

  Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu přímé dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělání. Žákům, kteří nastoupí do těchto oborů nebo již tyto obory studují od školního roku 2008/09, bude dle určitých kriterií vypláceno stipendium! Podpora středního vzdělání s výučním listem je uplatněna u žáků těchto vzdělávacích oborů:
   Elektrikář    26-51-H/01
   Nástrojař     23-52-H/01
     1. ročník:   300,- Kč měsíčně
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč,
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově   500,-Kč,

     2. ročník:   400,- měsíčně
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč,
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč,

     3. ročník:   500,- měsíčně
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč,
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč,

  Podmínkou vyplacení příslušné měsíční částky, kterou škola bude vyplácet 3x ročně (v prosinci, březnu a červnu), bude, že žákovi nebude v měsíci, za který je finanční částka vyplácena, uděleno kázeňské opatření. Podmínkou pro vyplacení částky v březnu a červnu bude též klasifikace z chování stupněm velmi dobrý. Při jednorázových odměnách se bude vycházet ze známky na konci školního roku a odměna bude vyplacena v červnu. I zde platí, že žák nebude mít v příslušném školním roce neomluvenou absenci a nebude mít ani v pololetí, ani na konci školního roku sníženou známku z chování ani důtku ředitele školy nebo podmíněné vyloučení ze vzdělávání.
  Přesné podmínky a způsob vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje najdete v dokumentu finanční podpora (pdf 200kB). • Netrefíte k nám? Klikněte na mapku (GPS: 50°28'31.130"N, 16°10'44.684"E) a naplánujte si cestu
 • Příjezd od Náchoda: po hlavní směrem na Broumov a Polici n.Met. Za Staropadolskou hospodou první odbočka vpravo do Havlíčkovy ulice
 • Vjezd do dvora je z Havlíčkovy ulice.
 • Přímo ve školním dvoře je možnost parkování.
 • Přímo ve škole je možnost občerstvení v bufetu nebo z automatu.

 • přidat k Oblíbeným | statistika