Domů

Úvod > Napsali O Nás

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" květen 2016

Březen ve znamení soutěže odborných dovedností

Již tradičně bylo jaro ve znamení Soutěže odborných dovedností žáků třetích ročníků oborů vzdělání s výučním listem. Naše škola byla pořádající školou pro soutěž v oboru elektrikář slaboproud. Sjelo se k nám 12 dvoučlenných družstev z celé republiky. Budoucí elektrikáři změřili své síly jak v kategorii družstev, tak v jednotlivcích. Domácím se nadmíru dařilo. V jednotlivcích obsadil David Teuber 2. místo a Jakub Jarý skončil na 6. místě. V družstvech byli naši žáci jednoznačně nejlepší, takže pomyslná zlatá medaile zůstala doma. Stejná dvojice (Teuber, Jarý) jela bojovat do Hradce Králové o umístění i v oboru elektrikář silnoproud. I v této soutěži kluci obstáli a obsadili v silné konkurenci družstev pěkné 5. místo. Nástrojaři letos vyrazili do Trutnova. Dvojice Jan Pašťálka a Matěj Mrkos obsadila v družstvech 8. místo. Sice nenavázali na úspěch svých předchůdců, ale ostudu škole rozhodně neudělali. Konkurence byla však lepší. Účastníkům soutěží děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že najdou své následovníky i v příštích ročnících soutěže.

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" květen 2016

Kontaktní výstava na SPŠ v Hronově

Již tradičně pořádá v březnu naše škola ve spolupráci se sociálními partnery a firmami regionu Kontaktní výstavu pro žáky 8. tříd základních škol. Letos proběhl už 21. ročník. Svou činnost prezentovalo 15 firem a podniků našeho regionu. Žáci základních škol tak měli jedinečnou možnost seznámit se s výrobními programy a možnostmi firem v okolí. Za rok je totiž čeká důležité rozhodnutí - jakému povolání by se chtěli věnovat a na jakou střední školu podají přihlášku. Výstava se již tradičně setkala s velkým zájmem ze strany základních škol. Téměř 300 osmáků z 11 základních si prohlédlo nejen samotnou výstavu, ale seznámili se i s prostředím hronovské průmyslovky a možnostmi studia na této škole. Žákům se věnovali jak učitelé, tak žáci školy, kteří je zasvětili i do mimoškolního života na naší škole. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout odborné učebny, moderní robotické pracoviště i dílny ve Vrchlického ulici. Těšíme se, že se s některými žáky uvidíme na podzim na Dnech otevřených dveří a s některými i později i ve škole.

"5 plus 2" leden 2016

"Poctivá práce přináší úspěch" - pochvalují si v hronovské škole

Střední školy stále častěji spolupracují se zaměstnavateli svých budoucích žáků. Příklad lze najít třeba v Hronově. SPŠ v Hronově se zaměřuje na elektrotechniku a strojírenství. Jejím hlavním cílem je připravit absolventy tak, aby našli co nejlepší uplatnění ...
(celý text najdete na stránkách týdeníku).

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" prosinec 2015

Studijní pobyt v Brightonu

Ve dnech 14. - 20. listopadu 2015 vycestovalo 30 žáků Střední průmyslové školy Hronov na jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie. Cílem bylo přímořské městečko Brighton. Na žáky čekala výuka angličtiny v tamní jazykové škole LTC Brighton a spousta výletů a aktivit. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cesta na Britské ostrovy byla dlouhá, trajekt se díky silnému větru zmítal na moři, ale to neubralo nic z naší dobré nálady a "cestovní" horečky. Po příjezdu do Brightonu v neděli dopoledne na nás čekaly naše náhradní rodiny. Odpoledne jsme věnovali prohlídce přímořského letoviska a navštívili jsme nejvýznamnější památky města. Všechny zaujal architektonicky neobvyklý Brighton Royal Pavilion. Prohlídku města jsme zakončili na vyhlídkovém kole Brighton Wheel a večer jsme se rozešli do hostitelských rodin. V pondělí ráno čekala žáky výuka angličtiny v jazykové škole. Po náročném dopoledni jsme vyrazili směr Eastbourn a navštívili přírodní útesy Seven Sisters. Počasí nám přálo - nepršelo! V úterý ráno opět hurá do školy a odpoledne výlet do městečka Hastings, kde jsme navštívili velké akvárium a seznámili se s podmořským životem. Škoda jen, že jsme časově nezvládli návštěvu památníku bitvy u Hastings. V listopadu se přece jen stmívá dříve. Ve středu ráno jsme se vydali na celodenní výlet do Londýna. Autobus nás zavezl k Buckinghamskému paláci a my jsme hezkou procházkou prošli středem města a obdivovali jsme nejznámější pamětihodnosti - Big Ben, Trafalgarské náměstí, Tower Bridge,… Fotoaparáty jen cvakaly. Doprovázel nás anglicky hovořící průvodce, takže jsme nevyšli ze cviku. Odpoledne jsme navštívili Science Museum a někteří zavítali i do Natural History Musea. Expozice ve vědeckém muzeu byly úžasné, obdivovali jsme vývoj techniky, lékařských diagnostických metod, interaktivně si vyzkoušeli, jak budeme vypadat za 50 let. Ve čtvrtek čekalo žáky poslední dopoledne ve škole. Za svou snahu a prokázané vědomosti a dovednosti získal každý certifikát. Poslední chvíle na nákupy a už uháníme k domovu. Vítr se utišil, tak cesta přes kanál byla pohodová. V pátek odpoledne jsme dorazili zpět ke škole. Unavení, ale plní zážitků a dojmů z krásného týdne v Anglii. A jak viděli týden v Británii žáci? Jednoznačně se shodli na tom, že si to užili. "Cesta autobusem byla sice zdlouhavá, ale v dobré společnosti mně to ani nevadilo. Z výletů se mi nejvíce líbil ten do Londýna. Na památky by to chtělo určitě víc času, tak snad příště," hodnotí pobyt Jirka. Pavel dodává, že jeho "náhradní"rodina byla skvělá a hodně komunikativní, takže procvičovali angličtinu i večer. "Ubytování v rodinách bylo skvělé, byli k nám velice milí a ochotní. Anglická kuchyně není příliš vychvalována, ale to nebyl náš případ, nám chutnalo," říká Tomáš. "První den byla cesta k ubytování v rodině trochu dobrodružná, chvíli jsme bloudili a nemohli najít ten správný byt, ale nakonec všechno dobře dopadlo. I do mapy se někdy chybička vloudí," usmívá se. Kladné odezvy byly i na výuku v jazykové škole. Za všechny je shrnul Michal: "Velice jsem si užil hodiny angličtiny ve škole. Náš učitel vystupoval velice profesionálně, což mě motivovalo se projevit. Jen těžko bych na pobytu v Brightonu našel negativa. Parádně jsem si to užil." Tak snad zase někdy příště. Prozatím pro Brighton jednoznačně palec nahoru.
(Podívejte se na fotky).

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" listopad 2015

Úspěšný pátek 13. 11. 2015

Ač pátek třináctého, začal tento den pro naši školu velice úspěšně. Ráno v 9 hodin ředitel školy přebral na výstavě středních škol v hradeckém Aldisu za naši školu ocenění "Škola doporučená zaměstnavateli 2015". Jako jediní jsme toto ocenění získali opakovaně po loňském úspěchu. První se umístila SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební, což je po sloučení dvou škol asi největší střední technická škola v kraji, na druhém místě pak Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou. I to je škola s více jak dvojnásobně veliká než je naše škola. Třetí místo potom patří nám. V odpoledních hodinách na stejném místě probíhalo vyhodnocení akce, pořádané krajským úřadem a Hospodářskou komorou - Škola firmě 2015 a Firma škole 2015. Zde nejprve převzal ředitel "poděkování škole za spolupráci s firmami" a posléze jako zástupce jedné z pěti oceněných škol z celého kraje i nádhernou plastiku symbolizující spolupráci školy a firmy. Tento den jsme získali všechna ocenění, udělovaná za spolupráci se zaměstnavateli, což je obrovský úspěch a ocenění práce všech zaměstnanců školy, za což jim patří upřímný dík. Tato radost je pro nás velkým závazkem a současně motivací. Je potěšitelné, že naši partneři naši snahu sledují a výsledky dovedou ocenit.
(Přečtěte si článek v tisku).

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" červenec 2015

Závěrečný projektový workshop

workshop

V pondělí 22.6. 2015 proběhl v Sále Josefa Čapka v Hronově závěrečný workshop k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji, do kterého je zapojena Střední průmyslová škola v Hronově. Workshopu se zúčastnili absolventi všech volnočasových aktivit, které naše škola v rámci projektu nabízela. Jednotlivé kroužky prezentovaly své úspěchy a věřte, bylo na co se dívat. Roboti sbírali kelímky, vrhali papírové koule, roztáčeli káču… Obdivovat jsme mohli i výrobky z 3D tiskárny, které žáci nejprve nakreslili a poté vytiskli v rámci kroužku konstruování 3D. Děti si sdělovaly své poznatky, hodnotily práci v kroužku a náročnost úkolů. Často jsme slyšeli, že začátek byl snadný, vypadalo to jednoduše. Programování a "oživování" bylo ale náročnější. Všichni se však shodli na tom, že to stálo za to. Nikdo nelitoval volných odpolední, které aktivitám věnovali. A to, že se jim povedlo, aby je robot "poslouchal", bylo tou největší odměnou. Během projektu navštěvovalo volnočasové aktivity celkem 125 žáků ze základních škol regionu a 7 žáků naší školy. Poděkování patří nejen vedoucím kroužků z řad pedagogů SPŠ Hronov, ale i vedoucím kroužků na ZŠ Stárkov a v Hopsáčku Náchod. Další aktivitou projektu byly tzv. sdílené dílny pro žáky ZŠ Hronov. V rámci této aktivity navštěvovali žáci při výuce předmětů pracovní činnosti a technické práce dílny SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Našimi dílnami prošlo celkem 86 žáků ZŠ. I tato aktivita se setkala s úspěchem. Na závěr workshopu předal ředitel školy Ing. Matyáš spolu s vedoucími jednotlivých kroužků certifikáty všem absolventům volnočasových aktivit.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" červen 2015

Rok s Vebou

První školní rok mají za sebou žáci oboru vzdělání s výučním listem Výrobce textilií. V září jsme tento obor otevřeli poprvé a dali tak možnost zájemcům o práci v textilním průmyslu vyučit se v oboru v našem regionu. Teoretická výuka probíhá v prostorách SPŠ Hronov, praktická pak na pracovištích společnosti Veba, textilní závody a.s. Pro obě strany to byla nová situace, ale vše jsme zvládli a spolupráce zdárně pokračuje. Pro příští školní rok nastoupí do prvního ročníku 11 žáků a žákyň. Možná k nim ještě někdo během prázdnin přibyde, v oboru se může vzdělávat 15 žáků. I nadále bude odborný výcvik probíhat na pracovištích Veby a žáci tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s jednotlivými provozy společnosti. Ředitel školy Ing. Matyáš i personální ředitel Veby Ing. Myšák velice kladně hodnotili první rok spolupráce a shodli se na tom, že spolupráce Střední průmyslové školy Hronov a společnosti Veba Broumov je jedinečným příkladem sepětí teorie a praxe. "Takováto forma spolupráce je jednou z možností, jak zapojit sociální partnery do vzdělávání, firmy si "vychovávají" své možné budoucí zaměstnance a školy mohou využít odborná pracoviště a strojový park spolupracujících firem a podniků", dodal Ing.Matyáš. Oba ředitelé věří, že se spolupráce bude i nadále rozvíjet a společnost Veba tak bude příkladem i pro jiné firmy regionu.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" březen 2015

Studenti z Dánska navštívili naši školu

V rámci projektu seznamování dánských studentů se strukturou vzdělávání v evropských zemích navštívilo 2. března 2015 šest studentů se dvěma pedagogy naši školu. Přijeli k nám z dánské přímořské oblasti Stevns Kommune, vzdálené 60 km od Kodaně. Tento region tvoří spousta malých vesnic spolu se třemi městy, z nichž Store Heddinge je považováno za centrum veškerého dění. Celková populace oblasti čítá cca 20 000 obyvatel.
Studenti se svými pedagogy (3 děvčata a 3 chlapci ve věku od 15 do 19 let) strávili dopoledne v naší škole. Seznámili se především s vybavením elektrotechnických a strojírenských oborů a prakticky jim byla předvedena malá výrobní linka (soustruh a frézka obsluhované robotem), kterou naše škola pořídila z evropských dotací v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.
Program dále pokračoval besedou, v průběhu které se postupně nejdříve představili hosté a potom naši žáci v anglickém jazyce komentovali propagační film o naší škole. Hosté nás informovali o struktuře školství, délce povinné školní docházky, možnostech středoškolského vzdělání s prostupností mezi jednotlivými obory. Dále nás pak oba pedagogové seznámili s šíří mimoškolních aktivit pro žáky ve věku 13 - 18 roků. Jednou z těchto aktivit jsou i poznávací a vzdělávací pobyty v zahraničí, kterým byla i návštěva našeho náchodského regionu. Přínosem této návštěvy bylo nejen vzájemné předání si informací o školství v našich zemích, ale i praktické ověření důležitosti znalosti cizích jazyka, v našem případě anglického, který byl pro obě skupiny druhým, tedy nemateřským jazykem.
Celé dopoledne proběhlo v přátelském duchu s příslibem další spolupráce v budoucnosti s možnou návštěvou jejich země a přírodních krás, mezi které počítají např. i útesy nazývané Stevns Klint chráněné organizací UNESCO.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" únor 2015

Moderní škola - smysluplné vzdělávání

setkani2015

V úterý 20.1.2015 se na Střední průmyslové škole v Hronově uskutečnilo setkání významných zaměstnavatelů v regionu, představitelů Královéhradeckého kraje, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, úřadu práce, ředitelů základních škol a starostů okolních obcí. Na pořadu dne bylo aktuální téma - škola, absolventi a trh práce.
Pozvání na setkání přijala i radní pro školství Mgr. Táňa Šormová, vedoucí odboru školství JUDr.Radmila Šulcová a ředitel Úřadu práce Hradec Králové Mgr. Martin Horák. V úvodu představil ředitel SPŠ Hronov Ing. Josef Matyáš aktivity školy, uvedl příklady dobré praxe, především spolupráci s a.s.Veba Broumov a firmou Wikov MGI.
V diskuzi zaznělo několik zajímavých postřehů jak ze stran zaměstnavatelů, kteří si většinou posteskli nad obtížemi při vyhledávání odborníků, tak ze stran zástupců škol, kde se potýkají s nezájmem dětí o technické obory. Základní školy volají po možnosti exkurzí do podniků a firem, aby si žáci dokázali představit, co jednotlivé profese obnášejí. To se úspěšně daří ve spolupráci například s Wikovem nebo s firmou Mesa Parts. Řemeslo totiž v dnešní době není šmír a kolomaz, ale jedná se většinou o moderní a čisté provozy. Firmy se také snaží informovat především rodičovskou veřejnost o svých změnách - pořádají dny otevřených dveří, účastní se výstav středních škol.
Všichni se shodli na tom, že v dnešní době nemůže existovat střední odborná škola bez spolupráce s firmami a naopak. Je nutné velice úzce spolupracovat, což se na SPŠ v Hronově úspěšně daří. Někteří žáci hronovské průmyslovky mají smlouvy s podniky o podpoře ve studiu a někteří docela úspěšně spolupracují s Textilní fakultou Technické univerzity v Liberci, která pro žáky středních škol připravila zajímavý studijní program.
Zaměstnavatelé hodnotí střední školy z pohledu uplatnění absolventů na trhu práce a školy naopak nominovaly firmy na ocenění za spolupráci se školou. Mezi nominované patří i a.s Veba Broumov. O účast na jednání projevil zájem i ministr školství Marcel Chládek, ale bohužel pracovní povinnosti mu nedovolily do Hronova zavítat.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Naše Broumovsko", listopad 2014

Zaměstnavatelé ocenili SPŠ Hronov

oceneni2014

Významné ocenění získala Střední průmyslová škola Hronov od firem Královéhradeckého kraje. Zaměstnavatelé každoročně hodnotí střední školy kraje z pohledu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a úrovně jejich znalostí a dovedností. Každá z oslovených firem stanoví pořadí škol na prvním až třetím místě. Konkurence je poměrně velká, v kraji působí více jak 80 středních škol. Naše škola v letošním roce získala 3.místo! Jsme rádi, že o naše absolventy je na trhu práce zájem, že nekončí na úřadech práce, ale dokážou vědomosti a dovednosti zúročit v praxi. V současné době se zdárně rozvíjí spolupráce hned s několika sociálními partnery i mimo Hronovsko. Věříme, že spolupráce školy a firem bude i nadále pokračovat a naši absolventi budou nacházet pracovní místa bez problémů. Podívejte se na text ocenění a přečtěte si článek na stránkách Reginální rady.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" listopad 2014

Druhý projektový workshop

workshop2014

V úterý 7.10. 2014 proběhl v Sále Josefa Čapka v Hronově už druhý workshop k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém kraji, do kterého je zapojena Střední průmyslová škola v Hronově.
Workshopu se účastnili žáci základních škol regionu i firmy, které se školou úzce spolupracují. Žáci tak měli možnost seznámit se s výrobními programy Wikovu MGI a.s. Hronov, Veby Broumov a firmy Mesa Parts, s.r.o Vysokov. O prezentaci firem byl velký zájem a aktivní žáci byli odměněni drobnými reklamními předměty.
Hlavním programem workshopu byla však prezentace dosavadních úspěchů projektu a prezentace volnočasových aktivit. Účastníci měli možnost prohlédnout si novou učebnu robotického pracoviště v budově Střední průmyslové školy Hronov, vidět "robota" při práci a seznámit se s činností stroje. V Čapkově sále jsme představili nabízené volnočasové aktivity a zájemci se mohli do kroužků přihlásit na místě. Jako motivace jim posloužily ukázky prací účastníků kroužků v loňském školním roce. Všechny zaujal robot, který předvedl, co všechno ho mladí programátoři loni "naučili". Od října pracuje kroužek robotiky v Náchodě a Stárkově, v Hronově na průmyslovce se na své účastníky těší lektoři kroužku programování CNC, konstruování 2D a 3D a kroužku elektroniky a programování.
Pracovní odpoledne se vyvedlo a věříme, že se líbilo všem, kteří do Hronova zavítali. Těšíme se, že se s některými uvidíme na kroužcích pořádaných v rámci projektu a později se potkáme třeba u nás ve škole. Podívejte se do fotogalerie.

"iDnes" červenec 2014

Textilkám chybí odborníci, chtějí si je vychovat ve školách

Textilnímu průmyslu se v Královéhradeckém kraji daří, ale obor není kde studovat, a tak odborníci chybí. Továrny proto chtějí na školách otevřít nové obory, kde si mladé talenty vychovají samy. První to vyzkouší broumovská Veba. Textilka bude studentům držet místo a některé i finančně podpoří. Naše škola nabízí zájemcům vzdělání v novém technickém oboru (viz také článek níže).
Ačkoliv se textilnímu průmyslu, který má v hradeckém kraji dlouholetou tradici, díky novým klientům z celého světa znovu velice daří, dodnes doplácí na krizi, kterou prošel před několika lety. Asi nejvíc je to vidět na mladých, kteří přestali mít o textilní vzdělání zájem ... (přečtěte si celý článek)

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" květen 2014

DEVÁTÁ " HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA"

latka 14

Dne14.května 2014 se na školním hřišti SPŠ Hronov uskutečnil již 9. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže zúčastnilo 18 závodníků z pěti škol (Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov, Střední odborná škola sociální EA a pořádající SPŠ Hronov ). V soutěži jednotlivců zvítězil Vladimír Pinkava z SPŠ Hronov s výkonem 160 cm. Na 2.místě se umístil David Vitebský Obchodní akademie Náchod 160 cm a 3.místo obsadil Dan Hepnar ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 160 cm. V soutěži družstev obsadilo 1.místo družstvo ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, 2.místo SPŠ Hronov a 3.místo Střední škola hotelnictví podnikání Hronov. Klikni na obrázek a prohlédni si fotogalerii.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" ... (a další) únor 2014

Velký zájem o robotiku

robotika2

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji nabízí Střední průmyslová škola Hronov žákům 7.-9.tříd základních škol regionu možnost navštěvovat kroužky s technickým zaměřením. Nabídka se setkala s velkým ohlasem. Kroužky robotiky jsou už zcela naplněné a zájemci o sestavování a programování robotů obsadili všechny tři vypsané termíny. Takže každé pondělní a úterní odpoledne staví, programují své kamarády roboty a těší se, až je oživí. I sobotní kroužek je naplněn a ranní ptáčata čekají už v osm hodin před naší školou. Možná byste se divili, ale nejsou to místní, ale kluci z Broumova. Dělá nám radost, že si děti ve svém volném čase najdou cestu za poznáním i zábavou. Kroužky robotiky navštěvuje celkem 35 dětí ze ZŠ Krčín, ZŠ Komenského Náchod, ZŠ TGM Náchod, ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Červený Kostelec, ZŠ Stárkov, ZŠ Velké Poříčí a ZŠ Masarykova a ZŠ Hradební Broumov. Lektory kroužků jsou zkušení pedagogové naší školy - Ing. Jiří Dítě a Ing. Bc. Luděk Valtar. Jak sami říkají, je radost sledovat nadšení malých techniků při práci. Některé šikuly už jejich robot poslouchá téměř na slovo. Kdo zaváhal nebo by ho lákalo programování a robotika , může se těšit na září. Další kroužky se rozeběhnou začátkem nového školního roku. Nebojte, o nic nepřijdete. Zájemcům o techniku můžeme nabídnout ještě volná místa v kroužku Konstruování 2D a 3D a v kroužku Programování CNC strojů. Informace najdete na našich stránkách - www.spshronov.cz nebo na facebooku. Těšíme se na Vás. Přijďte si pohrát a něco se naučit. Klikněte na obrázek a prohlédněte si celou fotogalerii (v novém okně).

"Náchodský deník" listopad 2013

Do lepšího vzdělávání budou investovat miliony

Ve středu prezentovala v Čapkově sále svou výuku a výrobky studentů Střední průmyslová škola z Hronova. Akce byla určená pro školáky vyšších ročníků základních škol z regionu, měla jim přiblížit, co to jsou strojírenské a technické obory. Zároveň to byla i alternativní nabídka pro možnosti studování na této škole pro žáky devátých tříd, kteří zanedlouho opustí lavice základních škol. Hronovská průmyslová škola je zapojená do projektu podpory technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Na základě toho získala přes osmnáct milionů korun. „Získané peníze budeme investovat do zlepšení výuky na naší škole. Budeme budovat učebnu robotického pracoviště pro strojírenské obory. Takové vybavení nemá v kraji žádná jiná škola. S tím spojené bude i odborné vyškolení učitelů, kteří tyto obory vyučují. Cílem je vyzdvihnout úroveň ve vzdělávání strojírenských oborů na takovou výši, jakou požadují firmy, které se školou úzce spolupracují," uvedl ředitel školy Josef Matyáš. Novinkou na škole bude, po vybudování třídy, rozšíření specializovaného oboru robotika a CNC programování. Škola to označuje za velkou inovaci ve vzdělávání. S tím souvisí i vzdělávání nástrojařů. Průmyslová škola chce také rozšířit možnosti vzdělávání pro základní školy. Ukázala by dětem, co jsou strojírenské obory a elektrotechnika. Pro získání představy jim nabízí kroužky, kde je vše pojato formou hry, aby to děti zaujalo.
Čtěte více a prohlédněte si fotky.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" říjen 2013

Nový učební obor na SPŠ Hronov je výsledkem spolupráce s Vebou a.s. Broumov

Od školního roku 2014/2015 nabízí Střední průmyslová škola Hronov nový obor vzdělání s výučním listem Výrobce textilií. Absolventi tohoto oboru získají vědomosti a dovednosti v přípravě textilních surovin a materiálů ke zpracování, obsluze textilních strojů, zařízení a linek. Uplatnění najdou především ve firmě Veba Broumov, textilní závody, a.s.. Nový učební obor je výsledkem jednání a spolupráce hronovské průmyslovky s Vebou, největším zaměstnavatelem na Broumovsku.
"Rádi bychom navázali na tradici textilních učebních oborů, protože potřebujeme zaměstnance, kteří budou odborníky ve své profesi", řekl Ing.Jiří Myšák, personální ředitel Veby. "Broumovský výběžek má dlouholetou textilní tradici a v současné době žádná střední škola v regionu nenabízí textilní obory", uvedl Ing. Myšák. Do jednání s Vebou, Krajským úřadem práce v Hradci Králové a se svým zřizovatelem, Královéhradeckým krajem vstoupila Střední průmyslová škola Hronov, zastoupená ředitelem Ing. Josefem Matyášem. "Naší snahou bylo zavedení nového učebního oboru, který by odpovídal požadavkům a potřebám Veby Broumov. Naše škola bude zajišťovat teoretickou výuku a Veba Broumov nabídne pomoc při zajištění praktické výuky. To je zárukou součinnosti a propojení teorie a praxe. Žáci se tak hned v prvním ročníku seznámí s textilním provozem a zkušení zaměstnanci Veby se budou samozřejmě podílet na tvorbě učebních dokumentů pro nový obor", uvedl Ing. Matyáš.
"Čeká nás spousta práce, ale věříme, že všechny problémy, které čas přinese, se nám podaří zdárně vyřešit, a že nový obor skutečně přinese na Broumovsko kvalifikované pracovní síly v textilním průmyslu", shodli se J. Myšák s J. Matyášem.
Jedno je jisté už teď. Oběma stranám nechybí elán a zájem podpořit nově nabízený obor a zacelit tak mezeru na pracovním trhu. Věříme, že se obor výrobce textilií bude rozvíjet a že osloví žáky základních škol v regionu.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" duben 2013

Zájem o SPŠ v Hronově roste

V posledních letech vychází ze základních škol stále méně žáků, což se projevuje i nižším náborem na střední školy. Není tomu tak na Střední průmyslové škole v Hronově. Zájem o studium na naší škole roste. Oproti minulému roku se zvýšil počet žáků nastupujících do prvních ročníků o pětinu. Po několika letech škola opět otevírá všech pět tříd. Žáci školy se mají v příštích letech na co těšit. Škola se zapojila jako partner do projektu financovaného z EÚ, který realizuje Královéhradecký kraj pod názvem "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji", a získala tak celkem téměř 15 milionů Kč. A co si za to škola pořídí? Moderní školní robotizovanou linku na bázi CNC strojů (soustruh a frézka) a šestiosý robot. Učitelé získají dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích v řídicích systémech Fanuc, Heidenhain, Sinumerik a SW k Robotu Mitsubishi. Své znalosti budou předávat především žákům v maturitním oboru strojírenství a učebním oboru nástrojař. Žáci tak během studia získají základní dovednosti při obsluze, programování a seřizování CNC obráběcích strojů. Aby zájem o technické obory naší školy rostl i v dalších letech, umožní SPŠ v Hronově seznámit se s programováním v různých kroužcích rovněž žákům základních škol náchodského regionu.

"Náchodský deník" duben 2013

Strojařina není černá

"U nás", "Broumovský zpravodaj", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" duben 2013

Jsou roboti snem? Ne. Skutečností!

Střední průmyslová škola Hronov se stane partnerem ojedinělého projektu, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jehož cílem je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání. Vzhledem k velkému rozsahu realizují projekt krajské úřady a školy mají možnost do projektu vstoupit jako partneři. Takovou možnost si samozřejmě naše škola nemohla nechat ujít. Co nás tedy čeká? Škola projde mnoha změnami. Tou největší bude vybudování zbrusu nové učebny, kde bude unikátní CNC robotizované pracoviště složené ze dvou CNC strojů vybavených robotickou obsluhou (viz obrázek níže) a k tomu další příslušenství. V kraji nikdo nic takového ještě nemá! Vybudováním robotizovaného pracoviště mezi soustruhem a frézkou pomocí robotu a dopravníkových systémů umožníme žákům proniknout do tajů technologických linek ve strojírenských podnicích a pochopit filosofii automatizace a robotizace ve výrobních závodech. V rámci projektu uspořádáme pro žáky základních škol regionu exkurze na zajímavá pracoviště. Mimo jiné navštívíme Národní kulturní památku Vysoká pec v Ostravě - Vítkovicích a Slévárnu Kuřim, provozy, kam se člověk běžně nedostane. Žáci naší školy nepřijdou zkrátka a společně vyrazíme například do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně nebo do ŠKODA TRANSTORTATION v Plzni. Dalším tahákem pro osmáky a deváťáky budou volnočasové aktivity technického zaměření. Svou činnost zahájí kroužek Okna technickým oborům dokořán a kroužek Programování a robotika. Čeká nás velký kus práce, ale výsledek bude stát za to. Vždyť finanční objem našeho projektu je téměř 20 milionů Kč ! Škola dozná pochopitelně i dalších zásadních změn a stane se tak moderním, atraktivním a velice dobře vybaveným centrem technického vzdělávání.

"U nás", "Broumovský zpravodaj", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" duben 2013

Kontaktní výstava už po osmnácté

V týdnu od 18. do 22. března proběhl na Střední průmyslové škole už 18. ročník Kontaktní výstavy. Letos zde vystavovalo celkem 12 firem a podniků z regionu, které úspěšně spolupracují s hronovskou průmyslovkou. Výstava je určena žákům 8.tříd, kteří se budou už za rok rozhodovat, jakému povolání by se v budoucnu chtěli věnovat. Na Kontaktní výstavě mají jedinečnou možnost seznámit se s výrobními programy a možnostmi firem v okolí a v neposlední řadě prohlédnout si Střední průmyslovou školu v Hronově, která nabízí studium technických oborů. Pozvání na výstavu přijalo 14 základních škol a žákům byly zpřístupněny odborné učebny i odborná pracoviště školy. Mohli tak vidět své starší kamarády při výuce nebo při práci na moderních strojích a zařízeních. Osmákům se věnovali jak vyučující SPŠ, tak žáci, kteří budoucí studenty zasvětili do školního i mimoškolního života na SPŠ Hronov.

"U Nás", "Hronovský měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

Přidej se k nám!

V těchto dnech žáci devátých tříd zvažují, na jaké střední škole budou pokračovat ve studiu. Střední průmyslová škola v Hronově je tu právě pro Vás. Poskytujeme středoškolské vzdělání s maturitou i s výučním listem. Absolventi strojírenských oborů se dneska na trhu práce neztratí a ve firmách je o ně velký zájem To potvrzuje i podpora největšího zaměstnavatele v regionu - firmy Wikov MGI a.s., která úspěšně s naší školou spolupracuje a podporuje studenty v jejich úsilí získat kvalitní vzdělání a odbornou praxi. Obory nástrojař a elektrikář jsou obory podporované Královéhradeckým krajem, takže žáci získávají stipendium, které rozhodně není zanedbatelnou položkou. Automechanici naproti tomu získají k výučnímu listu řidičský průkaz skupiny B a C. Škola je úspěšná i v řadě projektů, takže se ve škole neustále něco děje, výuka je moderní a zajímavá. Ani sportovci nepřijdou zkrátka. Už tradičně obsazujeme ve školních sportovních soutěžích čelní místa. A ta největší výhoda - jste doma, do školy to máte pár kroků. Drahocenný čas nemusíte trávit v dopravním prostředku a kamarádi jsou Vám na blízku. Tak už máte jasno, kam podáte přihlášku? Věříme, že ano a že se přidáte do party kluků a holek, kterým není technika a moderní technologie cizí. Těšíme se na Vás.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

Cvičná evakuace na Střední průmyslové škole v Hronově

Naše střední škola ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje - územním odborem Náchod, zorganizovala cvičnou evakuaci žáků a zaměstnanců školy. Jednalo se o námětové cvičení ( požár výškové budovy ), na kterém se podílelo HZS a SDH Velké Poříčí, SDH Hronov a policie ČR. Po zadýmování budovy a vyhlášení poplachu byla provedena evakuace žáků a pedagogického sboru za využití automobilového žebříku. Celou záchrannou akci řídil velitel stanice Náchod - Velké Poříčí nad Metují, pan Ing. Miroslav Josefi. Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným jednotkám za jejich profesionální přístup. Další foto v galerii.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

MERKUR ROBODAY 2012

V sobotu 15. prosince se v polickém kulturním centru Pellyho domy konal 1. ročník celostátní soutěže Robotický den MERKUR ROBODAY 2012. Akci pořádala firma MERKUR TOYS s.r.o. z Police nad Metují, která je od počátku minulého století výrobcem tradiční kovové stavebnice a vláčků Merkur. Soutěž probíhala v kategoriích Mini SUMO, Nejlepší robot dle vlastní fantazie a Stopař. Žáci druhého ročníku Střední průmyslové školy v Hronově P. Beránek, R. Kolář, P. Kubeček a D. Sochůrková se zapojili do soutěže v poslední kategorii. Jejich vozidlo ze stavebnice Merkur, muselo projet stanovenou trať v co nejkratším čase. Důležitá byla nejen vhodná mechanická konstrukce modelu, ale zejména program, kterým byl řízen jeho pohyb. Žáci na naší škole studují obor Elektrotechnika se zaměřením na Počítačové řídicí systémy a během výuky se seznámí také s programováním procesoru ATMEL, kterým je model řízen. Touto zábavnou formou se tak seznamují s programováním procesorů, které se dnes běžně používají např. ve výrobcích spotřební elektroniky. Získané znalosti a zkušenosti tak naši žáci budou moci využít v jejich budoucím zaměstnání.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

Okresní kolo královské hry

Dne 13. 12. 2012 se v prostorách Střední průmyslové školy Hronov konalo okresní kolo šachových družstev základních a středních škol Náchodska. Turnaj proběhl pod záštitou ředitelství školy a se sponzorským přispěním místních firem - VEBA Broumov a.s., SPORT Hotárek a Cross. Okresní kolo bylo sehráno ve všech třech vypsaných kategoriích systémem každý s každým, časovým limitem 2x20 minut a tradičním olympijským způsobem za rekordní účasti 11 škol a 18 čtyřčlenných družstev. Celý turnaj pořadatelsky zajišťovali Mgr. Pavel Linhart, učitel pořádající školy, a Ing. Ladislav Michel, z pověření krajského šachového svazu. V nejmladší kategorii (1. až 5. tříd ZŠ) zvítězilo po výhře v posledním kole družstvo ZŠ Broumov Hradební (vedoucí Monika Novotná a Karel Soural). Ve starší kategorii (6. až 9. třída ZŠ) bylo nejlepší družstvo ZŠ Police n. Met. (vedoucí Ladislav Michel). V nejstarší kategorii (střední školy) zaslouženě obhájilo vítězství družstvo Gymnázium Náchod A (vedoucí Petr Dusbaba). Spolu s ním postupuje do krajského kola i družstvo Gymnázia Broumov. Gratulujeme! Velké poděkování za spolupráci při organizaci okresního kola patří nejen přítomnému doprovodu žáků, ale i aktivním šachistům- vedoucím kroužků na školách (Ing. Petr Dusbaba za Gymnázium Náchod, Mgr. Petr Staněk za Obchodní akademii Náchod a Karel Soural za ZŠ Broumov Hradební), kteří byli nápomocni jako rozhodčí v jednotlivých kategoriích. Samozřejmě děkujeme ředitelství SPŠ Hronov za poskytnutí vhodných hracích prostor a tradiční podporu, šachovým oddílům TJ Hronov, TJ Náchod a ZŠ Žďár n. Met. za poskytnutí potřebného hracího materiálu. Všem hráčům děkujeme za předvedenou hru, korektní přístup a příkladný klid v hracích místnostech. Velký dík patří hlavnímu rozhodčímu p.Jaroslavu Čápovi a spolupořadateli p.Petru Dusbabovi. V průběhu turnaje nebylo nutno řešit žádný protest. Těšíme se, že se příští rok opět setkáme nad šachovnicemi na SPŠ Hronov.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" prosinec 2012

Další peníze z Evropské unie pro Střední průmyslovou školu v Hronově

projekt

Po úspěšném dokončení projektu Moderní výuka se Střední průmyslová škola v Hronově zapojila do projektu, jehož zkrácený název zní EU peníze středním školám. Jedná se projekt, který má podpořit problematické oblasti výuky. Naše škola se zapojí do šablon III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách a IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol. Pro naplnění těchto šablon by učitelé měli vytvořit 616 tzv.DUMů. DUM je zkratka pro digitální učební materiál a ten by měl představovat podkladový, nejlépe interaktivní materiál pro výuku dané problematiky v hodině. Výukové prezentace, pracovní listy, testy, e-learning – to všechno se v šablonách objeví. Žáci se mohou těšit na nové pracovní materiály nejen v angličtině a všeobecně vzdělávacích předmětech, ale i v předmětech odborných. Projekt poběží až dokonce března 2014 a škola získala dotaci 1.096 000 Kč. Část těchto prostředků použije škola na hardwarovou a softwarovou podporu výuky. Nezbývá, než popřát všem zainteresovaným učitelům dobré nápady pro tvorbu DUMů a těšit se tak na opětovné zpestření výuky na naší škole.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" listopad 2012

BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ

schody

Dne 2.11. 2012 se konal již XIV. ročník Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár starosty města Náchod. V kategorii E – Střední školy - chlapci se naše družstvo ve složení Petr Vacek, Kryštof Kratochvíl, Michael Moravec, Marek Pek a Daniel Šefc umístilo na krásném 2.místě. V kategorii jednotlivců neměl Kryštof Kratochvíl přemožitele a obsadil 1. místo. Gratulujeme a děkujeme všem běžcům za výbornou reprezentaci školy. Na snímku vítěz s pohárem.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" listopad 2012

Střední průmyslová škola Hronov – symbol technického vzdělávání

Střední průmyslová škola v Hronově je symbolem technického vzdělávání, je to první střední technická škola ve směru od Broumova. Poskytuje vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Strojírenství a Elektrotechnika. Absolventi těchto maturitních oborů se uplatní jako středně technické kádry a ti nejlepší pokračují ve studiu na vysokých technických školách. Zaměření obou oborů je víc než lákavé – Výrobní a informační systémy ve strojírenství a Počítačové řídicí systémy v elektrotechnice. Vždyť všichni víme, že ICT technologie hýbou světem a jejich aplikace ve strojírenství a elektrotechnice jsou dnes naprosto běžné. Kdo dává přednost řemeslu, nabízíme mu tři obory vzdělání s výučním listem – Nástrojař, Elektrikář a Automechanik. Obory Nástrojař a Elektrikář jsou navíc obory podporované Královéhradeckým krajem, takže žáci získávají nemalou finanční podporu. I když jsme střední škola, neznamená to, že školu navštěvují jen teenageři. Nabízíme širokou škálu rekvalifikačních kurzů a možnost dalšího vzdělávání. Škola se tak skutečně transformuje do centra vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Pro všechny nabízené obory studia má škola pochopitelně vybavení odpovídající nejnovějším trendům. Najdete u nás počítačové učebny, učebny elektro měření, programování, auto dílnu a řadu dalších odborných učeben a pracovišť. Nejnovější chloubou školy je 3D tiskárna, kterou ocení především strojaři. Škola však není jen o studiu, učebnách a učebnicích. Zapojujeme se pravidelně do soutěží středních škol, které vyhlašuje ministerstvo školství, ale i do soutěží odborných, které pořádají firmy nebo vysoké školy – Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a ČVUT v Praze. Je to báječná příležitost pro nadané studenty seznámit se s jiným než středoškolským prostředím. Získávají tak cenné informace, zkušenosti, kontakty. Partnerem školy je Wikov MGI, a.s., spolupracujeme s mnoha dalšími firmami v regionu. Spojení teorie a praxe, školy a sociálních partnerů je dnes základním předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Naši absolventi se v životě neztratí, úspěšně se zapojují do pracovního procesu. Věříme, že i nadále bude naše škola patřit k jedničkám v technických oborech a obstojí ve stále sílící konkurenci středních škol.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" říjen 2012

Na SPŠ Hronov tiskneme ve 3D

3D

Moderní technologie jdou stále kupředu a je nutné, aby i výuka ve škole odrážela vývoj v technice. SPŠ Hronov zakoupila 3D tiskárnu PROFI3DMAKER od společnosti 3DFactories, která bude sloužit budoucím strojařům a najde široké uplatnění ve výuce. Tisková plocha tiskárny je 400 x 260 x 190 a tiskové rozlišení je možno nastavit v síle 0,08/0,125/0,25 mm. A jak taková tiskárna pracuje? Princip 3D tisku je ve své podstatě jednoduchý. V trysce se taví plastová struna, která je pak nanášena v tenkých vrstvách, až vznikne požadovaný tvar. Představte si, že byste rozkrájeli nějaký předmět na tenké plátky a pak jej lepili zpět. 3D tiskárny PROFI3DMAKER dokáží rychle vyrábět přesné, pevné a rozměrově stabilní modely na základě 3D CAD modelů. Celý proces práce 3D tiskárny je zcela automatický bez nutnosti obsluhy. Počítačový CAD model se jednoduše pošle na 3D tisk přímo z pracovní stanice žáka. Žáci tak mají možnost ověřit si, jestli jejich návrhy součástí jsou správné a funkční. Naše nová 3D tiskárna vzbudila zájem o náš stánek na výstavě PRO FUTURO - Výstava středních škol regionu Kladské pomezí, která se konala 10.- 11.10. 2012 v Náchodě. Cílem výstavy je poskytnout informace žákům 9.tříd a jejich rodičům o nabídce oborů všech typů středních škol. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Královéhradeckého kraje Bc.Lubomír Franc, krajský radní PhDr.Bc. Jiří Nosek a starosta Náchoda Jan Birke. Věříme, že v konkurenci více než 30 vystavovatelů naše škola obstála a zájem o námi nabízené obory vzdělávání do budoucna poroste.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

SEDMÁ " HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA"

latka latka latka

Dne17. května 2012 se na školním hřišti SPŠ Hronov uskutečnil již 7. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže zúčastnilo 15 závodníků z pěti škol ( Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov a pořádající SPŠ Hronov ). V soutěži jednotlivců zvítězil Adam Bergmann z Obchodní akademie Náchod s výkonem 170 cm. Na 2. místě se umístil Jan Jenka ze SPŠ Hronov a 3. místo obsadil David Černý ze Střední školy hotelnictví a podnikání Hronov. V soutěži družstev obsadilo 1. místo družstvo SPŠ Hronov, 2. místo Obchodní akademie Náchod a 3. místo Střední škola hotelnictví podnikání Hronov. Na snímcích jsou 3 nejlepší jednotlivci, družstva a momentka ze závodu. Další foto v galerii.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Střední průmyslová škola Hronov úspěšně

Dne 10.5.2012 se v Hradci Králové konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Jedná se o přehlídku studentských prací v různých vědních oborech. Naše škola byla zastoupena dvěma pracemi, které postoupily z okresního kola v Náchodě. Obě práce soutěžily v oboru elektrotechnika a byly to práce vskutku úspěšné. Petr Tomášek obsadil v kraji 2. místo s prací Ovládání automatické frézky a dvojice Štěpán Erlebach a Jiří Ehl skončili se svou prací Osvitová jednotka pro výrobu plošných spojů na 3. místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Automobileum - 1.místo v kraji

auto

Cílem soutěže Automobileum je umožnit žákům škol z celé České republiky, které nabízejí obory zaměřené na automobilový průmysl, porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností a výměnu zkušeností. Letošní krajské kolo Mistrovství automobilních škol proběhlo pod záštitou Královéhradeckého kraje na autodromu ve Vysokém Mýtě ve čtvrtek 3. května 2012. Soutěžila čtyřčlenná družstva žáků 3. ročníků oboru automechanik - mechanik opravář motorových vozidel. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Ondřej Vacek, Radek Vlk, Pavel Šolar, Leoš Martínek a náhradníkem byl Tomáš Němec. Kluky čekaly nelehké disciplíny, ve kterých museli prokázat nejen vědomosti, ale i zručnost a pohotovost. Soutěž se skládá ze 6 disciplín - vědomostního testu, jízdy zručnosti na suchém povrchu, jízdy zručnosti na kluzké ploše, výměny kol, couvání bez motoru a parkování do podélného stání. Naše družstvo zvládlo všechna úskalí soutěže na výbornou a obsadilo 1. místo. Našim žákům blahopřejeme k titulu přeborníků Královéhradeckého kraje a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Další foto v galerii.

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Nákup nových strojů pro výuku

stroje stroje

V dubnu 2012 zakoupila naše škola za téměř 1 milión korun 2 číslicově řízené obráběcí stroje:
CNC soustruh "Opti L 28 CNC"
univerzální CNC frézka "M4 HCNC"
Oba obráběcí stroje jsou vybaveny profesionálním řídícím systémem SIEMENS, který je ve velké míře používán i ve strojírenských firmách našeho regionu. Stroje budou sloužit k výuce žáků strojní průmyslovky v předmětu praxe a žákům učebních oborů v odborném výcviku. Škola tak nabízí svým žákům další moderní zařízení, na kterém se mohou dobře připravit na vstup do skutečné praxe

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Záchrana mladého života

Dne 12. 4. 2012 v ulici Poříčská ve Velkém Poříčí byl úderem do krku florbalovou holí zraněn 11-ti letý chlapec. Po napadení zůstal ležet bez dechu na zemi. Ačkoli se u ležícího chlapce pohybovalo několik dětí a projelo několik automobilů, nikdo nepřispěchal na pomoc. Až 16-ti letý žák 2. ročníku hronovské průmyslovky Matěj Němeček, který okolo náhodou projížděl na kole, duchapřítomně vytáhl chlapci zapadlý jazyk, umožnil mu dýchání a tím mu skutečně zachránil život. I když sám zachránce považuje pomoc chlapci za samozřejmou, zaslouží si za pohotový zákrok při záchraně mladého života velké uznání. Na žádost matky zachráněného chlapce veřejně Matěji Němečkovi děkujeme.

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Pohár Josefa Masopusta

fotbal

Dne 19. 4. 2012 se na stadionu v Jičíně konalo krajské kolo družstev středních škol Královéhradeckého kraje o Pohár Josefa Masopusta ve fotbalu. Jedenáctka žáků hronovské průmyslovky, pod vedením učitele TV Mgr. Miroslava Beránka, se po vyhraném okresním kole, které se konalo před několika měsíci, turnaje v Jičíně také zúčastnila. V konkurenci 6 - ti družstev se Hronovští po velmi dobrém výkonu umístili na 3. místě. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme. Na obrázku úspěšný tým žáků SPŠ Hronov.

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Středoškolská odborná činnost na SPŠ Hronov

soc soc

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je zájmová činnost žáků všech typů středních škol, která se uskutečňuje přímo na školách. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. V letošním školním roce obhajovali žáci 3. a 4. ročníků hronovské průmyslovky dvě práce v oboru "elektrotechnika". Okresní soutěž se konala 18. 4. 2012 v budově ZŠ TGM v Náchodě. Obě práce "Osvitová jednotka na výrobu plošných spojů" a "Řízení CNC gravírovací frézy" byly odbornou porotou ohodnoceny jako výborné a postoupily do krajského kola. Všem žákům, jakož i jejich učitelům Ing. Petru Neumanovi a Ing. Jiřímu Dítěti, kteří je v letošní SOČ odborně vedli, děkujeme za vzornou reprezentaci hronovské průmyslovky.

"U Nás", "Noviny Náchodska" duben 2012

KONTAKTNÍ VÝSTAVA NA SPŠ HRONOV PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

vystava2012 vystava2012 vystava2012

Ve dnech 19. až 23. března 2012 proběhl v zasedací místnosti hronovské průmyslovky 17. ročník tzv. "Kontaktní výstavy". Naše škola připravovala výstavu ve spolupráci s podnikatelskými subjekty regionu, které se prezentovaly ukázkami svého výrobního programu a požadavky na absolventy naší školy. Výstava byla určena pro žáky 8. tříd základních škol, kteří se budou brzy rozhodovat o svém budoucím povolání a měla vzbudit jejich zájem o vzdělávání v technických oborech. A tak se budoucí absolventi základních škol dověděli, že na rozdíl od oborů služeb nemají obory technické problémy s uplatněním na trhu práce, že své uplatnění najdou i děvčata v mnohých technicko- hospodářských nebo technicko-administrativních funkcích (a to nejen ve výrobních podnicích, ale také u jiných institucí) a v neposlední řadě se přesvědčili z vystavených exponátů, že moderní vybavení firem si žádá čím dál vzdělanější a kvalitnější zaměstnance. Současně s výstavou se žáci ZŠ mohli také přímo seznámit se vzděláváním v technických oborech strojírenských a elektrotechnických, které nabízejí střední školy včetně školy naší a prohlédli si moderní odborné učebny jak pro obory maturitní, tak obory s výučním listem, vyzkoušeli si například 3D konstruování na počítači, viděli tvorbu počítačově řízených systémů a mnoho dalších zajímavých ukázek ze vzdělávacího programu školy. Účelem celé akce, na které vystavovalo své výrobky 15 firem a kterou zhlédlo cca 400 žáků 8. tříd z 13 základních škol, bylo získat budoucí kvalifikované pracovníky v technických oborech, o které bude v regionálních firmách velký zájem. Další foto v galerii.

"U Nás", "Noviny Náchodska" březen 2012

Úspěch žáků SPŠ Hronov v soutěži ENERSOL 2012

Ve čtvrtek 16. února se konalo v Hradci Králové krajské kolo již 8. ročníku soutěže ENERSOL. Soutěž se věnuje environmentálnímu vzdělávání. Tématem letošního ročníku byly úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě v Královéhradeckém kraji. Nejlepších 11 prací soutěžící prezentovali před odbornou porotou, hosty a ostatními účastníky. Mezi hosty soutěžního dopoledne byli jak odborníci z oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, tak např. radní Královéhradeckého kraje s gescí za oblast školství a kultury PhDr. Bc. Jiří Nosek. Práce se nejčastěji týkaly fotovoltaických článků, elektromobilů, bioplynových stanic a větrných elektráren. Do krajského kola se přihlásili žáci z pěti středních škol Královéhradeckého kraje ( 3 z Hradce Králové, po jedné z Nové Paky a Hronova). Na závěr představil činnost své firmy jeden ze sponzorů soutěže Ing. Stanislav Eminger, CSc., jednatel EMPLA AG spol. s r. o. Mezi další sponzory patřily firmy ČEZ a.s a HAKEL-TRADE Ltd. Za Střední průmyslovou školu v Hronově se do soutěže zapojili žáci třetího ročníku Lukáš Hlava a Lukáš Vacek. Jejich práce se týkala bioplynové stanice v areálu Robotické mléčné farmy v České Metuji. V celkovém hodnocení skončili na pátém místě a postupují tak do národního kola, které se bude konat ve dnech 22. a 23. března 2012 v Pardubicích.


"U Nás", "Noviny Náchodska" březen 2012

Soutěž odborných dovedností elektro 2012

Ve dnech 14. až 15. 2. 2012 se zúčastnili dva žáci 3. ročníku naší školy 17. ročníku celostátní soutěže odborných dovedností žáků oboru elektrikář silnoproud. Soutěž proběhla na Střední škole-Centru odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev z celé republiky. Žáci třídy 3.D Tomáš Nemeš a Dominik Záruba se ve velké konkurenci umístili na velmi pěkném 3. místě. Soutěž se konala ve dvou dnech a skládala se ze dvou části. První den probíhala praktická část. Nejprve museli soutěžící zapojit elektrický rozváděč pro ovládání dopravníkového pásu (včetně rezervace chodu) ze dvou míst pomocí trojtlačítek. Dalším úkolem praktické části bylo provedení domovní elektroinstalace se dvěma světelnými a zásuvkovými obvody společně chráněnými proudovým chráničem. Každý z úkolů měl časový limit 3,5 hod. Druhý den čekala na soutěžící teoretická část skládající se ze dvou jednohodinových tesů. Jeden byl zaměřen na elektrotechnické předpisy, ochranu před úrazem elektrickým proudem a znalostmi poskytování první pomoci. Druhý pak prověřil znalosti z odborných elektrotechnických předmětů. Naši žáci se na vlastní soutěž připravovali jak v rámci výuky odborného výcviku, tak na speciálních konzultacích mimo vyučování již od října loňského roku.
A co na své umístění říkají sami soutěžící?
Jsme velice rádi, že jsme se v soutěži umístili na pěkném třetím místě. Konkurence byla opravdu velká. Přípravu na soutěž jsme brali i jako přípravu na závěrečné zkoušky, které budeme skládat v červnu letošního roku a nemusíme z nich mít tudíž již takové obavy.
Za vzornou reprezentaci školy oběma žákům, ale i učitelům odborných předmětů elektro, kteří je na soutěž připravili děkujeme.


"U Nás", "Noviny Náchodska" prosinec 2011

Žáci SPŠ Hronov navštívili Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně

Dne 2.11. 2011 navštívili žáci maturitních ročníků naší školy Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně. Je to celostátní akce, na které lze získat vyčerpávající informace o pomaturitním studiu, dalším vzdělávání a všech formách celoživotního vzdělávání. Možnosti studia a studijních pobytů v zahraničí nabízely české i zahraniční univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykové školy, agentury zajišťující přípravu na přijímací zkoušky, poradenské a jiné vzdělávací instituce. Na veletrhu bylo zastoupeno více jak 3 000 studijních oborů, přes 250 fakult a více než 180 škol. Součástí veletrhu byly i doprovodné programy - studentské workshopy, poradenský servis, ukázky zajímavých poznatků a technologických novinek, přírodních jevů a jejich uplatnění při studiu v rámci programu Věda pro život a dále specializovaný doprovodný program Pojďme si hrát s technikou, ve které byly návštěvníkům k dispozici vystavené exponáty např. studentská formule, detektor lži, zjišťování DNA, zjišťování závadnosti potravin, herecké etudy, elektroničtí roboti pro záchranáře a největším tahákem byly ukázky studentů Univerzity obrany v Brně. Žáci získali vyčerpávající informace o přijímacích řízeních na příslušnou VŠ, VOŠ nebo JŠ, o národních srovnávacích zkouškách a možnostech dalšího uplatnění po maturitě.


"U Nás", "Noviny Náchodska" prosinec 2011

Zpráva z okresního přeboru v šachu

Toto úterý 22.11. se konalo na Střední průmyslové škole Hronov ve spolupráci se šachovým oddílem TJ Hronov okresní kolo škol Náchodska. Akce proběhla pod záštitou ředitelství SPŠ Hronov za účasti 9 škol z celého náchodského okresu ve 3 hracích místnostech. Turnaje se celkem zúčastnilo 17 čtyřčlenných družstev ve 3 různých věkových kategoriích. Turnaj se hrál systémem každý s každým, přičemž první týmy z každé kategorie postoupily do krajského přeboru družstev, který se koná 15.1.2011 v budově Slávie v Hradci Králové. V kategorii nejmladších žáků 1. až 5. ročníků ZŠ se umístilo na 1.místě družstvo ZŠ Police n. Metují. V kategorii nejmladších žáků 6. až 9. ročníků ZŠ se umístilo na 1.místě družstvo ZŠ Červený Kostelec. V kategorii žáků SŠ se umístilo na 1.místě družstvo Gymnázia Náchod. SPŠ Hronov obsadila v kategorii středních škol pěkné 5. místo. Ceny nejlepším osobně předal ředitel školy Ing.Vladimír HOLAN. Turnaj sponzorsky podpořila VEBA Broumov, SPORT Hotárek a Kvíčerovská pekárna Police n. Metují. Všem hráčům děkujeme za předvedenou hru, korektní přístup a příkladný klid v hracích místnostech. Dále děkujeme za spolupráci a za pomoc v průběhu turnaje rozhodčímu p.Jaroslavu Čápovi a spolupořadateli p.Petru Dusbabovi. Celému vedení školy taktéž děkujeme za trvale kladný přístup k šachovým akcím.


"U Nás", "Noviny Náchodska" prosinec 2011

BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ

beh

Dne 4.11. 2011 se konal již XIII. ročník Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár starosty města Náchod. V kategorii E - Střední školy - chlapci se naše družstvo ve složení Petr Vacek, Kryštof Kratochvíl, Michael Moravec, Marek Pek a Daniel Šefc umístilo v konkurenci 5 středních škol Královéhradeckého kraje na 1. místě. Gratulujeme a děkujeme všem běžcům za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Beránek


"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" listopad 2011

Závody žáků regionálních škol v přespolním běhu

novapaka novapaka

Tak jako každý podzim, tak se i letos v září a říjnu konaly závody žáků regionálních škol v přespolním běhu. Žáci SPŠ Hronov si jako již tradičně vedli velmi dobře. Šestičlenné družstvo chlapců pod vedením učitele TV p. Mgr. Miroslava Beránka nejprve 27. 9. 2011 v Polici nad Metuji vyhrálo okresní kolo a postoupilo tak do kola krajského. V tomto krajském kole, které se konalo 12. 10. 2011 v Nové Pace, obsadilo družstvo v konkurenci osmi družstev velmi pěkné 3. místo. Všem účastníkům blahopřejeme.


"U Nás", "Noviny Náchodska" listopad 2011

Do Bielawy za výměnou zkušeností

bielawa11

Zástupci pedagogů a žáků Střední průmyslové školy v Hronově navštívili dne 6. 10. 2011 průmyslovou školu v Bielawě a obnovili tak předešlý partnerský vztah. Byli jsme přivítáni zástupcem ředitele školy Grzegorzem Raganowiczem a po úvodní prezentaci, která byla zaměřena na rozvoj a trendy školy, jsme se přesunuli na jednotlivá pracoviště a učebny školy. Měli jsme možnost si prohlédnout solární panely i menší větrnou elektrárnu, také jednotlivé učebny pro instalatéry, CNC stroje, elektrikáře, ale hlavně nás zaujaly učebny pro výuku obnovitelných zdrojů energie včetně kotlů na biopaliva. Žáci měli po celou dobu exkurze možnost pokládat dotazy a podle jejich zájmu si nejvíce oblíbili výukovou učebnu s fungujícími miniaturními modely obnovitelných zdrojů. Smyslem této spolupráce je vytvářet podmínky pro vzájemné poznávání a vytváření profesních a neformálních vztahů ( v oblasti vzdělávání, ochrany životního prostředí, sportu a kultury ) mezi zaměstnanci a žáky partnerských škol. Exkurze se zúčastnilo celkem 40 žáků školy a 5 zástupců z vedení školy a učitelů. Doprava byla zajištěna autobusem od firmy CDS Náchod.


"U Nás", "Náchodský deník" listopad 2011

SPŠ Hronov a Výstava středních škol

vystava11 vystava11

Ve dnech 6.-7.10.2011 proběhl v Náchodě ve sportovní hale Na Hamrech již 5. ročník burzy středních škol, konaný pod názvem PRO FUTURO VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu převzali hejtman Královéhradeckého kraje pan Bc. Lubomír Franc, radní Kraje s gescí za oblast školství a kultury pan PhDr. Bc. Jiří Nosek a starosta Města Náchoda pan Jan Birke. Akce se zúčastnilo 37 vystavovatelů (35 středních škol a 2 firmy). Další foto v galerii.


"U nás" červenec 2011

Nová maturita na SPŠ Hronov

Nová maturita na SPŠ Hronov 2011 dopadla velmi dobře. Zatímco premiéru státní maturity nezvládlo celkem 19,5 % žáků stř. škol celé republiky, na naší škole to bylo pouze 7,3 %. Přitom největší neúspěšnost byla celostátně u nástavbových oborů, kde neuspělo 44 % žáků. U nás na škole složili novou maturitu všichni.


"U nás", "MF DNES" květen 2011

ŠESTÁ "HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA"

latka latka latka

Dne 11. května 2011 se na školním hřišti SPŠ Hronov uskutečnil již 6. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže zúčastnilo 21 žáků ze šesti středních škol regionu (SPŠ Nové Město nad Metují, Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov a pořádající SPŠ Hronov).
V soutěži jednotlivců zvítězil Miroslav Klásek z pořádající SPŠ Hronov s výkonem 170 cm. Na 2. a 3. místě se umístili Jan Vacek ze SPŠ Hronov a David Černý ze Střední školy hotelnictví a podnikání Hronov. V soutěži družstev obsadilo 1. místo družstvo SPŠ Hronov, 2. místo Obchodní akademie Náchod a 3. místo Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov.
Na snímcích jsou 3 nejlepší jednotlivci, družstva a momentka ze závodu. Další foto v galerii.


"U nás" duben 2011

Studenti čtou a píší noviny

V rámci jarního kola projektu Studenti čtou a píší noviny byly v celostátním vydání MF Dnes otištěny příspěvky dvou našich žáků - Jakuba Nývlta ze 3.A a Ondřeje Maslikiewicze ze 4.B. Blahopřejeme! Uspět v konkurenci 331 středních škol z celé ČR není jednoduché. Každý den MF Dnes otiskne 5 nejlepších prací v celorepublikovém vydání a další v krajských mutacích. Těšíme se na další příspěvky. Odkaz na články je http://zpravy.idnes.cz/studenti.asp


ČT24 březen 2011

SPŠ a Merkur

Upozornění: Váš prohlížeč patrně nepodporuje FLASH.

Krátký šot ČT o setkání zástupců škol a podnikatelů Královéhradeckého kraje s ministrem školství Dobešem v březnu 2011 v muzeu Merkuru v Polici nad Metují.

mmm
přidat k Oblíbeným | statistika