Domů

Úvod > Zeptejte Se > FAQ (Časté Dotazy)


Vyberte si téma

 • Přijímací řízení
 • Ubytování, stravování a dojíždění
 • Denní studium
 • Dálkové a nástavbové studium
 • Různé
 • Přijímací řízení

  Kolik přihlášek musím vyplňovat, když se syn hlásí jen na Vaši školu?

  Uchazeč se může přihlásit na dvě školy nebo na dva obory jedné školy. Pokud se hlásí jen na jeden obor jedné školy, je situace naprosto jasná, stačí jedna přihláška. Pokud se hlásí na dvě různé školy, vyplní naprosto totožně obě přihlášky, včetně pořadí škol na přihlášce, přihlášky se mohou pravděpodobně lišit v posudku lékaře, ten může být pro každý obor jiný. Potom je třeba nezaměnit přihlášky a poslat je na správnou školu. Pokud se uchazeč hlásí na dva čtyřleté maturitní obory jedné školy, musí podat dvě přihlášky, protože každá se eviduje pro potřeby CERMATu a školy samostatně a navíc opět se můžou lišit posudky lékaře. Pokud uchazeč již poslal jen jednu přihlášku na dva obory jedné školy a nejsou oba maturitní, pro potřeby CERMATu to nevadí, pro ně evidujeme jen maturitní obory, pro potřeby přijímacího řízení ve škole by ale přihlášky dvě být měly, to ale budeme řešit s každým uchazečem individuálně..

  Z čeho se dělají přijímací zkoušky ?

  V rámci zkvalitnění a zefektivnění systému středoškolského vzdělávání, s ohledem na trh práce, vývoj demografické křivky se konají v obou oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou (denního studia) přijímací zkoušky ve všech kolech přijímacího řízení. Zkoušky jsou z Matematiky a Českého jazyka a literatury. Dálkové formy nástavbového studia se přijímací zkoušky netýkají.

  Na jakém základě probíhá přijetí na Vaší školu. A jaký je třeba mít dosažený průměr známek ?

  Kritéria přijímacího řízení každý rok v lednu vyhlašuje ředitel školy. Průměr známek je jen jedním z nich.

  Kde sehnat zápisový lístek, když jsem student na jiné škole ?

  Na úřadě Královéhradeckého kraje, zde najdete bližší informace.

  Mám skoro ze všech předmětů čtyřky. Stačí mi to, abych se dostal na automechanika a jake předměty jsou nejdůležitější na vaši škole ?

  O přijetí rozhodují kritéria přijímacího řízení a maximální počet přijímaných žáků. Z toho plyne, že ani uchazeč s horšími školními výsledky není bez šancí. Důležité jsou především odborné předměty. Kritéria přijímacího řízení každý rok v lednu vyhlašuje ředitel školy.

  Chystám se poslat přihlášku. Přijmete mě s průměrem 2,4 ?

  Záleží do jakého oboru (viz. kritéria přijímacího řízení). Do učebního oboru to problém zřejmě nebude. Kritéria přijímacího řízení každý rok v lednu vyhlašuje ředitel školy.

  Je možné se dostat na Elektrotechniku s dvěma čtyřkami ?

  ANO, ale záleží ze kterých předmětů, aby bylo vyhověno kritériím. Kritéria přijímacího řízení každý rok v lednu vyhlašuje ředitel školy.

  Je potřeba vyplňovat do přihlášky potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ?

  Ano, lékařská prohlídka je nutná.

  Kdy budu informována, že můj syn je přijat nebo nepřijat na vaši školu ?

  Co nejdříve po ukončení přijímacího řízení.

  ...nahoru


  Pozn.: Některé odkazy týkající se přijímacího řízení jsou aktuální pouze v době před přijímacím řízení, tj. během ledna příslušného roku.


  Stravování, ubytování a dojíždění

  Prý v kraji od září 2013 končí papírové týdenní a měsíční jízdenky ve veřejné dopravě. Jak se to dotkne vašich žáků a jak to mají řešit rodiče ?

  Od 1.9.2013 zavádí firma OREDO s.r.o. čipovou kartu IREDO, která nahradí všechny stávající vícedenní papírové jízdenky platné v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Pro žáky školy je nezbytnou součástí pro vydání této karty potvrzení o studiu. Protože vydání karty trvá přibližně dva týdny, je možno na uvedených stránkách stáhnout žádost o bezkontaktní čipovou kartu IREDO a tuto žádost spolu s fotografií a dokladem totožnosti odnést na kontaktní místo. V této chvíli není potvrzení o studiu nutné a karta se připraví k vydání i bez něj. Každý žák naší školy obdrží první (nejpozději druhý) den školy potvrzení o studiu, se kterým si může zajít pro již připravenou čipovou kartu (pokud o ni požádal). Není proto nutné v průběhu prázdnin chodit potvrzovat žádosti o vydání karty do školy, stačí až to ze začátku září. Podrobnosti najdete na stránkách přepravní firmy.

  Syn nastoupil do prvního ročníku a nechodí na obědy. Říká že u Vás žádné nejsou.

  Obědy jsou zajištěny ve firmě Wikov za aktuální ceny. Ceny se upravují jednou ročně.

  Jsme přespolní. Jaké jsou možnosti ubytování a celodenního stravování a v jakých cenách ?

  K dispozici je jedno ubytovací zařízení. Rovněž celodení stravování je zajištěno. Ceny se upravují jednou ročně.

  Jaké jsou možnosti stravování ve škole během vyučování ?

  Přímo ve školní budově je bufet, ve kterém je možné zakoupit svačinu včetně pití. Vedle bufetu je možnost využít nápojový automat na kávu, čaj apod.

  ...nahoru  Denní studium

  Kdy začíná a končí vyučování ?

  První hodina začíná v 7.50hod. Končí se zpravidla šestou nebo sedmou vyučovací hodinou 13.15hod. resp. 14.10hod. Ve výjimečných případech může vyučování začínat nultou hodinou - 7.00hod. nebo končit osmou hodinou - do 15.00hod. Záleží na rozvrhu hodin, který bude zveřejněn vždy na začátku školního roku v aplikaci BAKALÁŘI.

  Je možné přestoupit k vám na obor Automechanik v pololetí ? Studuji druhým rokem na Střední průmyslové škole v ........

  Ano, je to možné, stačí podat žádost řediteli školy.

  Jsem žákem tříletého oboru vaší školy. Mohu po ukončení studia nastoupit do druhého ročníku průmyslovky ?

  Ano, po rozdílových zkouškách.

  Je možné přejít během studia z jednoho oboru do jiného ?

  Ano, po písemné žádosti.

  Jsem na škole, na které mě to nebaví. Chtěl bych k vám do 1. ročníku průmyslovky. Co pro to mám udělat?

  Jsou dvě možnosti:
  1) Podáš v daném termínu (zpravidla do 15. 3.) normální přihlášku do 1. ročníku (včetně zápisového lístku)
  2) Na konci června podáš žádost o přestup na naši školu

  ...nahoru  Dálkové studium

  Je možné u Vás studovat i dálkově ? Mám dokončený tříletý obor.

  Ne, naše škola pro malý zájem dálkové studium neposkytuje

  ...nahoru


  Pozn.: Některé odkazy týkající se přijímacího řízení a studia jsou aktuální pouze v době před přijímacím řízení, tj. během ledna příslušného roku.


  Různé dotazy

  Můj syn studuje na Vaší škole a já bych se chtěl zeptat jakým způsobem mohu získat informace o jeho prospěchu a rozvrhu z Vašich ineternetových stránek ?

  Na našem webu po zadání hesla (to získáte od třídního učitele Vašeho syna).

  Je možné se podívat do školy i mimo dny otevřených dveří ?

  Ano, po předchozí dohodě s ředitelem školy.

  Jaký programovací jazyk na vaší škole vyučujete ?

  Jayzk C++ v prostředí C++ Builder.

  V jaké autoškole se na vaší škole dělá řidičský průkaz ?

  Autoškola JIŘÍ VÍT s.r.o.

  Ztratila jsem heslo od "žákovské knížky" mého syna. Jak ho mohu znovu získat ?

  U třídního učitele Vašeho syna buď osobně nebo telefonicky.

  Nenašli jste odpověď ? Zeptejte se!

  ...nahoru  přidat k Oblíbeným | statistika