Domů

Hlavní Stránka Projektu > Napsali O Projektu

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

"U nás" březen 2012

Závěrečná ...

Ke dni 31.1.2012 byl na Střední průmyslové škole Hronov zdárně dokončen projekt, který se týkal modernizace a inovace výuky. Za tři roky trvání projektu se nám podařilo vybavit školu technikou - vysílací systém, videokamery, notebooky, zatraktivnit výuku a oživit jinak nudné školní chodby. V rámci projektu jsme vytvořili celkem 499 multimediálních modulů, které slouží nejen pro výuku, ale prezentují naši školu a zájmy našich žáků. Potěšující je, že 105 modulů z celkového počtu vytvořili sami žáci. A věřte, nemají se za co stydět. Zpracování i obsah jsou na vysoké úrovni. Pro společenskovědní předměty bylo vytvořeno 143 modulů, pro přírodovědné 36, pro odborné předměty elektro 68 a pro předměty strojní 57. Zbylých 90 modulů slouží k propagaci školy a školních aktivit. K tomu, abychom všechno zvládli i po technické stránce, jsme absolvovali řadu školení v oblasti IT. Projekt byl završen závěrečnou konferencí, která se konala 31.1.2012 v Polici nad Metují. Manager projektu Ing.Matyáš shrnul tříletou práci a poděkoval všem, kteří se na projektu podíleli. Teď už nezbývá nic jiného než popřát, aby všechny vytvořené multimediální moduly sloužily žákům i učitelům, aby se výuka stala zajímavou a poutavou.
Mgr.Jana Maslikiewiczová

"U nás" listopad 2011

Blížíme se do finále

Až do ledna 2012 bude na Střední průmyslové škole pokračovat projekt Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů. Zbývají nám tedy tři měsíce na to, abychom projekt dovedli ke zdárnému konci. Za dobu trvání projektu jsme udělali kus práce. Nejen že jsme školu vybavili moderní technikou, která by měla přispět k zatraktivnění výuky, ale vytvořili jsme řadu výukových i zájmových modulů. Potěšující je i ta skutečnost, že se na tvorbě modulů podílí nejen učitelé, ale i žáci. Ke konci září naše databáze modulů čítá 332 jednotek. Společenskovědní předměty jsou zastoupeny nevětším počtem modulů, a to 98 moduly, přírodovědné předměty 34 moduly, odborné strojírenské předměty 31 modulem a odborné předměty elektro pak 43 moduly. Do kategorie ostatní se řadí dalších 53 modulů. Jedná se o moduly, které prezentují především školu jako takovou, její aktivity a zájmy. Sami žáci vytvořili dalších 73 modulů. Ze všech modulů je 27 s tematikou životního prostředí. V rámci projektu proběhly také vzdělávací akce, kdy jsme se učili pracovat s novou technikou, využívat nové grafické programy a programy na tvorbu a úpravu videí a další technické vymoženosti dnešní doby. Vyměňujeme si své zkušenosti, hodnotíme vytvořené moduly a diskutujeme nad problémy, která tato práce nese. Poslední měsíce projektu přinesou jistě další nové moduly a několik společných setkání. Věříme, že tento projekt zvýší zájem o technické obory i o studium na naší škole. Stávajícím žákům školy přináší zajímavou výuku a možnost podílet se na projektu a prezentovat svoje zájmy a záliby.
Mgr.Jana Maslikiewiczová

"U nás" leden 2011

Střední průmyslová škola Hronov v České televizi a Pegasfilmu

V rámci projektu Inovace výuky financovaného z Evropského sociálního fondu měli všichni, kteří se do projektu zapojili, možnost zúčastnit se exkurze na odborná pracoviště. Chtěli jsme totiž nahlédnout pod pokličku skutečných mistrů filmové a televizní tvorby.
V pátek 4.2.2011 v době jednodenních pololetních prázdnin jsme vyrazili do Prahy, abychom se podívali do České televize, kde jsme měli objednanou exkurzi. Zajímala nás především technika. Zvláště učitelé odborných předmětů si přišli na své, ale ani zúčastněné dámy se nenudily. Díky školením, kterými jsme prošly, se i my vyznáme v odborných názvech a základní audiovizuální technice. Přestože škola vlastní díky projektu poloprofesionální videokameru, jsou ty televizní přece jen trochu větší.
Druhou zastávkou bylo filmové studio Pegasfilm, které sice nepatří k největším, ale to neznamená, že je ve filmové tvorbě outsider. První hraný film tohoto studia - Bastardi - se natáčel v našem kraji. Studio se zabývá i dabingem, a tak jsme měli možnost vyzkoušet si promlouvat z filmového plátna jako slavní herci a herečky. I tady jsme se seznámili s technikou, tentokrát filmovou - kamery, osvětlení, mix zvuku, střih. V Pegasfilmu pro nás připravili příjemné odpoledne, kde se nám věnovali odborníci všech filmových profesí a předvedli nám svůj um a dovednosti.
Pochopitelně nikdy z nás profesionálové nebudou, ale načerpali jsme spoustu dobrých nápadů, užitečných rad a v neposlední řadě navštívili pracoviště, kam se nepodíváme každý den.
Mgr.Jana Maslikiewiczová

"U nás" leden 2011

Moderní výuka na SPŠ Hronov

Na Střední průmyslové škole Hronov pokračuje projekt, který má napomoci modernizaci výuky. V podzimních měsících proběhlo další kolo školení pro pedagogické pracovníky školy. Tentokrát nám byly odkryty taje programu Pinnacle a Flashback.
Jak je zvykem ke konci kalendářního roku, i my jsme provedli "inventuru" předaných výukových modulů. Můžeme se pochlubit 88 moduly z různých oborů - elektrotechnika, strojírenství a po zadu nezůstaly ani předměty společenskovědní. Potěšující je i to, že 24 z uvedeného počtu vytvořili naši žáci. A to nikoli v rámci vyučování, ale ve svém volném čase. Je vidět, že i je projekt zaujal a mají o tvorbu modulů zájem. Můžou v nich prezentovat i své zájmy a záliby.
Těšíme se na další prezentace, videa a moderní prvky ve výuce.
Mgr.Jana Maslikiewiczová

"U nás" říjen 2010

Jedeme dál ...

Na Střední průmyslové škole Hronov vstoupil do druhého roku projekt s poměrně složitým názvem - Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů prezentujících technické obory a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a jejich žáků. Během prvního roku se nám podařilo školu vybavit potřebnou technikou, která je využívána pro zkvalitnění výuky a tvorbu prezentačních modulů. V jarních měsících proběhlo první kolo školení zájemců o tvorbu modulů ze znalostí multimediální techniky a softwaru. Jednalo se o programy Power Point a Gimp,dva nezbytné "pomocníky" při tvorbě modulů. Další kolo školení proběhne na podzim letošního roku.
Projekt není určen jen pro učitele, ale zapojují se i žáci. Na škole se uskutečnila soutěžní výstava Tohle umím já, kde žáci naší školy prezentovali své dovednosti a zájmy. S prázdninami a odchodem Mgr.Karla Šimka, manažera projektu, na jiné působiště, doznal změn i realizační tým projektu. Projektovým manažerem se stal Ing.Josef Matyáš, učitel a ICT koordinátor SPŠ Hronov. To však neznamená, že se práce na projektu zastavily. Světlo světa spatřily již první moduly, které by měly napomoci moderním změnám ve výuce. Na projektu nás čeká ještě pořádný kus práce, ale chuť a odvaha nám nechybí, tak se můžeme těšit na další nápady učitelů i žáků.
Mgr.Jana Maslikiewiczová

"U nás" leden 2010

Projekt "Moderní výuka" nese konkrétní ovoce

Do Střední průmyslové školy Hronov, Hostovského 910, dorazila první zásilka technických prostředků - fotoaparát, video, LCD televizory a příslušenství, které učitelé využijí ke zkvalitnění výuky a vytváření prezentačních modulů - zjednodušeně počítačových nebo video pořadů. Tyto prostředky v hodnotě přesahující 200.000,-Kč jsou první, které škola převzala od dodavatelů. Na konci měsíce ledna by do školy měly ještě přibýt notebooky, server a další počítačové příslušenství. Veškeré prostředky tohoto projektu jsou hrazeny ze strukturálních fondů Evropské unie a rozpočtu MŠMT České republiky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tím byla dokončena první etapa projektu a nastartována hned druhá, která bude zaměřena na školení. Školení celého pedagogického sboru, ale i zájemců z řad žáků. Tato školení mají naučit frekventanty obsluhovat pořízenou techniku, vytvářet kvalitní záznamy a tyto záznamy zpracovávat v počítačových programech k výuce žáků. Jedním z cílů projektu je právě vznik databanky výukových CD a DVD nosičů pro všechny vyučované předměty - od českého jazyka, cizích jazyků, přes tělocvik, matematiku po strojírenství a elektrotechniku tak, aby učitelé mohli moderně a hlavně záživně vyučovat. Na vzniku těchto materiálů se budou ruku v ruce podílet učitelé se svými žáky.

"U nás" prosinec 2009

3 milióny korun pro Střední průmyslovou školu v Hronově aneb Bez práce nejsou koláče

Další významný úspěch si může na své konto připsat kolektiv učitelů Střední průmyslové školy v našem městě. Nelenili, přemýšleli, vymysleli, napsali, přihlásili se k výběrovému řízení a jejich projekt "Moderní výuka" byl vybrán. Učitelé tak získali pro svou práci nádhernou částku 2.994.190,-Kč ze strukturálních fondů Evropské unie a rozpočtu MŠMT České republiky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. "Tato částka je především určena na modernizaci výuky, vytváření nových učebních pomůcek vlastními silami, reprezentaci školy na veřejnosti, dovybavení školy dalšími moderními technickými pomůckami a také na proškolování učitelů." říká jeden z autorů projektu Mgr.Karel Šimek.
"Určitě to nebylo jednoduché. Někdo by řekl, že stačí sednout, popsat papír a poslat ho. Není tomu tak. Sednout a popsat papír je to poslední, co takový projekt vyžaduje. Nejprve musí přijít nápad nebo spíše nápady. Ty musíte probrat s kolegy, zda jsou realizovatelné, pak si sednout s panem ředitelem, zda Vaše nápady jsou v souladu s koncepcí školy a případně je upravit. Svým nápadům musíte dát konkrétní podobu. Nakonec si sednete a to na dlouho - s ekonomem školy, v našem případě s ekonomkou Ing.Ladou Pošmurovou, tímto bych jí chtěl veřejně poděkovat za práci a čas, který tomu věnovala, a počítáte a počítáte, až Vám vznikne podrobný rozpočet projektu. Znovu musíte všechno projednat s učiteli a vedením školy a pak teprve můžete projekt přihlásit."
"Všem lidem, kteří na návrhu projektu pracovali - děkuji a doufám, že další se k nám přidají." dodal Karel Šimek.
Vážení čtenáři, musím jen opakovat heslo z nadpisu - Bez práce nejsou koláče. Nenadávejte, neseďte v koutku, nečekejte na zázrak, ale vemte rozum do hrsti a dokažte sami sobě i celému světu, že my Češi dokážeme velké věci, kterými se můžeme bez uzardění chlubit. Nejen, že máme zlaté české ručičky, ale také chytré hlavičky.
kemis

přidat k Oblíbeným | statistika