Domů

Úvod > "Moderní Výuka" (Modern Education)

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

projekt byl ukončen 31.ledna 2012

Název projektu Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů prezentujících technické obory a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a žáků
Zkrácený název Moderní výuka (Modern education)
Zahájení projektu 1. srpna 2009
Projekt ukončen 31. ledna 2012
Udržitelnost projektu do 31. ledna 2017

POPIS UDRŽITELNOSTI

Výukové materiály, vytvořené v rámci projektu jsou nadále využívány v předmětech, pro jejichž podporu byly vytvořeny. Některé z materiálů, z důvodu zastarávání informací jsou vyučujícími postupně aktualizovány a doplňovány o nové informace. Původní materiály se tak stávají podkladem pro nově vznikající pomůcky při výuce.
Zkušenosti získané v rámci školení jsou jednotlivými vyučujícími dnes zcela běžně využívány v rámci výuky, hlavně v předmětech zaměřených na práci s výpočetní technikou, ale i tam, kde je třeba zpracování prezentací.
Zakoupená technika je taktéž nadále využívána. Notebooky byly přiděleny jednotlivým pověřeným pedagogům a nadále slouží k přípravě materiálů pro výuku, zpracovávání nových materiálů a prezentaci materiálů vytvořených v rámci projektu. Vybudovaný televizní okruh je denně využíván pro prezentaci velké většiny materiálů, které byly vytvořeny pro televizní okruh, dále jsou zde prezentovány nové informační a vzdělávací materiály, včetně informací pro návštěvy a veřejnost při akcích pořádaných školou. Záznamová technika byla taktéž přidělena konkrétním správcům z řad pedagogů a nadále slouží pro podporu výuky, vytváření nových výukových materiálů a v neposlední řadě i pro dokumentaci veškerého dění ve škole.

I N V E S T I C E    D O    R O Z V O J E    V Z D Ě L Á V Á N Í


Vážení návštěvníci našich stránek,
dovoluji si zde uveřejnit pár slov k našemu projektu a zároveň přiblížit důvody, které nás vedly projekt napsat a podat.
Naším cílem je naučit se vytvářet a používat moderní výukové moduly na technicky kvalitním zařízení, zároveň naučit to i žáky. Zlepšovat výuku zaváděním moderních technických pomůcek a prezentovat technické obory vlastní naší škole.

  • vytvoříme řadu moderních učebních pomůcek - modulů - které vhodně doplní a zatraktivní výuku a navíc ji maximálně přiblíží našim žákům. Moderní člověk je rád "IN" - rád používá a rozumí moderním technologiím

  • připravíme řadu školení renomovaných firem či odborníků, kteří nás - zaměstnance školy - naučí kvalifikovaně používat tyto výše zmiňované prostředky

  • nakoupíme techniku, která bude k dispozici celému učitelskému sboru a nejen jemu pro požadavky moderní výuky (počítače, dataprojektory, videokamery, fotoaparáty, velkoplošné televizní obrazovky)

  • budeme lektorsky vést naše žáky, aby se naučili s těmito moderními prostředky pracovat a sami připravovat prezentace (moduly) o svých zájmech, koníčcích nebo dokonce odborných pracích, na kterých pracují v rámci svého vzdělávání

  • manažer projektu ing. Josef Matyáš

    přidat k Oblíbeným | statistika