Domů

Úvod > Archiv Napsali O Nás

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

"Náchodský deník" listopad 2013

Do lepšího vzdělávání budou investovat miliony

Ve středu prezentovala v Čapkově sále svou výuku a výrobky studentů Střední průmyslová škola z Hronova. Akce byla určená pro školáky vyšších ročníků základních škol z regionu, měla jim přiblížit, co to jsou strojírenské a technické obory. Zároveň to byla i alternativní nabídka pro možnosti studování na této škole pro žáky devátých tříd, kteří zanedlouho opustí lavice základních škol. Hronovská průmyslová škola je zapojená do projektu podpory technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Na základě toho získala přes osmnáct milionů korun. „Získané peníze budeme investovat do zlepšení výuky na naší škole. Budeme budovat učebnu robotického pracoviště pro strojírenské obory. Takové vybavení nemá v kraji žádná jiná škola. S tím spojené bude i odborné vyškolení učitelů, kteří tyto obory vyučují. Cílem je vyzdvihnout úroveň ve vzdělávání strojírenských oborů na takovou výši, jakou požadují firmy, které se školou úzce spolupracují," uvedl ředitel školy Josef Matyáš. Novinkou na škole bude, po vybudování třídy, rozšíření specializovaného oboru robotika a CNC programování. Škola to označuje za velkou inovaci ve vzdělávání. S tím souvisí i vzdělávání nástrojařů. Průmyslová škola chce také rozšířit možnosti vzdělávání pro základní školy. Ukázala by dětem, co jsou strojírenské obory a elektrotechnika. Pro získání představy jim nabízí kroužky, kde je vše pojato formou hry, aby to děti zaujalo.
Čtěte více a prohlédněte si fotky.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" říjen 2013

Nový učební obor na SPŠ Hronov je výsledkem spolupráce s Vebou a.s. Broumov

Od školního roku 2014/2015 nabízí Střední průmyslová škola Hronov nový obor vzdělání s výučním listem Výrobce textilií. Absolventi tohoto oboru získají vědomosti a dovednosti v přípravě textilních surovin a materiálů ke zpracování, obsluze textilních strojů, zařízení a linek. Uplatnění najdou především ve firmě Veba Broumov, textilní závody, a.s.. Nový učební obor je výsledkem jednání a spolupráce hronovské průmyslovky s Vebou, největším zaměstnavatelem na Broumovsku.
"Rádi bychom navázali na tradici textilních učebních oborů, protože potřebujeme zaměstnance, kteří budou odborníky ve své profesi", řekl Ing.Jiří Myšák, personální ředitel Veby. "Broumovský výběžek má dlouholetou textilní tradici a v současné době žádná střední škola v regionu nenabízí textilní obory", uvedl Ing. Myšák. Do jednání s Vebou, Krajským úřadem práce v Hradci Králové a se svým zřizovatelem, Královéhradeckým krajem vstoupila Střední průmyslová škola Hronov, zastoupená ředitelem Ing. Josefem Matyášem. "Naší snahou bylo zavedení nového učebního oboru, který by odpovídal požadavkům a potřebám Veby Broumov. Naše škola bude zajišťovat teoretickou výuku a Veba Broumov nabídne pomoc při zajištění praktické výuky. To je zárukou součinnosti a propojení teorie a praxe. Žáci se tak hned v prvním ročníku seznámí s textilním provozem a zkušení zaměstnanci Veby se budou samozřejmě podílet na tvorbě učebních dokumentů pro nový obor", uvedl Ing. Matyáš.
"Čeká nás spousta práce, ale věříme, že všechny problémy, které čas přinese, se nám podaří zdárně vyřešit, a že nový obor skutečně přinese na Broumovsko kvalifikované pracovní síly v textilním průmyslu", shodli se J. Myšák s J. Matyášem.
Jedno je jisté už teď. Oběma stranám nechybí elán a zájem podpořit nově nabízený obor a zacelit tak mezeru na pracovním trhu. Věříme, že se obor výrobce textilií bude rozvíjet a že osloví žáky základních škol v regionu.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" duben 2013

Zájem o SPŠ v Hronově roste

V posledních letech vychází ze základních škol stále méně žáků, což se projevuje i nižším náborem na střední školy. Není tomu tak na Střední průmyslové škole v Hronově. Zájem o studium na naší škole roste. Oproti minulému roku se zvýšil počet žáků nastupujících do prvních ročníků o pětinu. Po několika letech škola opět otevírá všech pět tříd. Žáci školy se mají v příštích letech na co těšit. Škola se zapojila jako partner do projektu financovaného z EÚ, který realizuje Královéhradecký kraj pod názvem "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji", a získala tak celkem téměř 15 milionů Kč. A co si za to škola pořídí? Moderní školní robotizovanou linku na bázi CNC strojů (soustruh a frézka) a šestiosý robot. Učitelé získají dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích v řídicích systémech Fanuc, Heidenhain, Sinumerik a SW k Robotu Mitsubishi. Své znalosti budou předávat především žákům v maturitním oboru strojírenství a učebním oboru nástrojař. Žáci tak během studia získají základní dovednosti při obsluze, programování a seřizování CNC obráběcích strojů. Aby zájem o technické obory naší školy rostl i v dalších letech, umožní SPŠ v Hronově seznámit se s programováním v různých kroužcích rovněž žákům základních škol náchodského regionu.

"Náchodský deník" duben 2013

Strojařina není černá

"U nás", "Broumovský zpravodaj", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" duben 2013

Jsou roboti snem? Ne. Skutečností!

Střední průmyslová škola Hronov se stane partnerem ojedinělého projektu, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jehož cílem je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání. Vzhledem k velkému rozsahu realizují projekt krajské úřady a školy mají možnost do projektu vstoupit jako partneři. Takovou možnost si samozřejmě naše škola nemohla nechat ujít. Co nás tedy čeká? Škola projde mnoha změnami. Tou největší bude vybudování zbrusu nové učebny, kde bude unikátní CNC robotizované pracoviště složené ze dvou CNC strojů vybavených robotickou obsluhou (viz obrázek níže) a k tomu další příslušenství. V kraji nikdo nic takového ještě nemá! Vybudováním robotizovaného pracoviště mezi soustruhem a frézkou pomocí robotu a dopravníkových systémů umožníme žákům proniknout do tajů technologických linek ve strojírenských podnicích a pochopit filosofii automatizace a robotizace ve výrobních závodech. V rámci projektu uspořádáme pro žáky základních škol regionu exkurze na zajímavá pracoviště. Mimo jiné navštívíme Národní kulturní památku Vysoká pec v Ostravě - Vítkovicích a Slévárnu Kuřim, provozy, kam se člověk běžně nedostane. Žáci naší školy nepřijdou zkrátka a společně vyrazíme například do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně nebo do ŠKODA TRANSTORTATION v Plzni. Dalším tahákem pro osmáky a deváťáky budou volnočasové aktivity technického zaměření. Svou činnost zahájí kroužek Okna technickým oborům dokořán a kroužek Programování a robotika. Čeká nás velký kus práce, ale výsledek bude stát za to. Vždyť finanční objem našeho projektu je téměř 20 milionů Kč ! Škola dozná pochopitelně i dalších zásadních změn a stane se tak moderním, atraktivním a velice dobře vybaveným centrem technického vzdělávání.

"U nás", "Broumovský zpravodaj", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" duben 2013

Kontaktní výstava už po osmnácté

V týdnu od 18. do 22. března proběhl na Střední průmyslové škole už 18. ročník Kontaktní výstavy. Letos zde vystavovalo celkem 12 firem a podniků z regionu, které úspěšně spolupracují s hronovskou průmyslovkou. Výstava je určena žákům 8.tříd, kteří se budou už za rok rozhodovat, jakému povolání by se v budoucnu chtěli věnovat. Na Kontaktní výstavě mají jedinečnou možnost seznámit se s výrobními programy a možnostmi firem v okolí a v neposlední řadě prohlédnout si Střední průmyslovou školu v Hronově, která nabízí studium technických oborů. Pozvání na výstavu přijalo 14 základních škol a žákům byly zpřístupněny odborné učebny i odborná pracoviště školy. Mohli tak vidět své starší kamarády při výuce nebo při práci na moderních strojích a zařízeních. Osmákům se věnovali jak vyučující SPŠ, tak žáci, kteří budoucí studenty zasvětili do školního i mimoškolního života na SPŠ Hronov.

"U Nás", "Hronovský měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

Přidej se k nám!

V těchto dnech žáci devátých tříd zvažují, na jaké střední škole budou pokračovat ve studiu. Střední průmyslová škola v Hronově je tu právě pro Vás. Poskytujeme středoškolské vzdělání s maturitou i s výučním listem. Absolventi strojírenských oborů se dneska na trhu práce neztratí a ve firmách je o ně velký zájem To potvrzuje i podpora největšího zaměstnavatele v regionu - firmy Wikov MGI a.s., která úspěšně s naší školou spolupracuje a podporuje studenty v jejich úsilí získat kvalitní vzdělání a odbornou praxi. Obory nástrojař a elektrikář jsou obory podporované Královéhradeckým krajem, takže žáci získávají stipendium, které rozhodně není zanedbatelnou položkou. Automechanici naproti tomu získají k výučnímu listu řidičský průkaz skupiny B a C. Škola je úspěšná i v řadě projektů, takže se ve škole neustále něco děje, výuka je moderní a zajímavá. Ani sportovci nepřijdou zkrátka. Už tradičně obsazujeme ve školních sportovních soutěžích čelní místa. A ta největší výhoda - jste doma, do školy to máte pár kroků. Drahocenný čas nemusíte trávit v dopravním prostředku a kamarádi jsou Vám na blízku. Tak už máte jasno, kam podáte přihlášku? Věříme, že ano a že se přidáte do party kluků a holek, kterým není technika a moderní technologie cizí. Těšíme se na Vás.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

Cvičná evakuace na Střední průmyslové škole v Hronově

Naše střední škola ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje - územním odborem Náchod, zorganizovala cvičnou evakuaci žáků a zaměstnanců školy. Jednalo se o námětové cvičení ( požár výškové budovy ), na kterém se podílelo HZS a SDH Velké Poříčí, SDH Hronov a policie ČR. Po zadýmování budovy a vyhlášení poplachu byla provedena evakuace žáků a pedagogického sboru za využití automobilového žebříku. Celou záchrannou akci řídil velitel stanice Náchod - Velké Poříčí nad Metují, pan Ing. Miroslav Josefi. Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným jednotkám za jejich profesionální přístup. Další foto v galerii.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

MERKUR ROBODAY 2012

V sobotu 15. prosince se v polickém kulturním centru Pellyho domy konal 1. ročník celostátní soutěže Robotický den MERKUR ROBODAY 2012. Akci pořádala firma MERKUR TOYS s.r.o. z Police nad Metují, která je od počátku minulého století výrobcem tradiční kovové stavebnice a vláčků Merkur. Soutěž probíhala v kategoriích Mini SUMO, Nejlepší robot dle vlastní fantazie a Stopař. Žáci druhého ročníku Střední průmyslové školy v Hronově P. Beránek, R. Kolář, P. Kubeček a D. Sochůrková se zapojili do soutěže v poslední kategorii. Jejich vozidlo ze stavebnice Merkur, muselo projet stanovenou trať v co nejkratším čase. Důležitá byla nejen vhodná mechanická konstrukce modelu, ale zejména program, kterým byl řízen jeho pohyb. Žáci na naší škole studují obor Elektrotechnika se zaměřením na Počítačové řídicí systémy a během výuky se seznámí také s programováním procesoru ATMEL, kterým je model řízen. Touto zábavnou formou se tak seznamují s programováním procesorů, které se dnes běžně používají např. ve výrobcích spotřební elektroniky. Získané znalosti a zkušenosti tak naši žáci budou moci využít v jejich budoucím zaměstnání.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" leden 2013

Okresní kolo královské hry

Dne 13. 12. 2012 se v prostorách Střední průmyslové školy Hronov konalo okresní kolo šachových družstev základních a středních škol Náchodska. Turnaj proběhl pod záštitou ředitelství školy a se sponzorským přispěním místních firem - VEBA Broumov a.s., SPORT Hotárek a Cross. Okresní kolo bylo sehráno ve všech třech vypsaných kategoriích systémem každý s každým, časovým limitem 2x20 minut a tradičním olympijským způsobem za rekordní účasti 11 škol a 18 čtyřčlenných družstev. Celý turnaj pořadatelsky zajišťovali Mgr. Pavel Linhart, učitel pořádající školy, a Ing. Ladislav Michel, z pověření krajského šachového svazu. V nejmladší kategorii (1. až 5. tříd ZŠ) zvítězilo po výhře v posledním kole družstvo ZŠ Broumov Hradební (vedoucí Monika Novotná a Karel Soural). Ve starší kategorii (6. až 9. třída ZŠ) bylo nejlepší družstvo ZŠ Police n. Met. (vedoucí Ladislav Michel). V nejstarší kategorii (střední školy) zaslouženě obhájilo vítězství družstvo Gymnázium Náchod A (vedoucí Petr Dusbaba). Spolu s ním postupuje do krajského kola i družstvo Gymnázia Broumov. Gratulujeme! Velké poděkování za spolupráci při organizaci okresního kola patří nejen přítomnému doprovodu žáků, ale i aktivním šachistům- vedoucím kroužků na školách (Ing. Petr Dusbaba za Gymnázium Náchod, Mgr. Petr Staněk za Obchodní akademii Náchod a Karel Soural za ZŠ Broumov Hradební), kteří byli nápomocni jako rozhodčí v jednotlivých kategoriích. Samozřejmě děkujeme ředitelství SPŠ Hronov za poskytnutí vhodných hracích prostor a tradiční podporu, šachovým oddílům TJ Hronov, TJ Náchod a ZŠ Žďár n. Met. za poskytnutí potřebného hracího materiálu. Všem hráčům děkujeme za předvedenou hru, korektní přístup a příkladný klid v hracích místnostech. Velký dík patří hlavnímu rozhodčímu p.Jaroslavu Čápovi a spolupořadateli p.Petru Dusbabovi. V průběhu turnaje nebylo nutno řešit žádný protest. Těšíme se, že se příští rok opět setkáme nad šachovnicemi na SPŠ Hronov.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" prosinec 2012

Další peníze z Evropské unie pro Střední průmyslovou školu v Hronově

projekt

Po úspěšném dokončení projektu Moderní výuka se Střední průmyslová škola v Hronově zapojila do projektu, jehož zkrácený název zní EU peníze středním školám. Jedná se projekt, který má podpořit problematické oblasti výuky. Naše škola se zapojí do šablon III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách a IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol. Pro naplnění těchto šablon by učitelé měli vytvořit 616 tzv.DUMů. DUM je zkratka pro digitální učební materiál a ten by měl představovat podkladový, nejlépe interaktivní materiál pro výuku dané problematiky v hodině. Výukové prezentace, pracovní listy, testy, e-learning – to všechno se v šablonách objeví. Žáci se mohou těšit na nové pracovní materiály nejen v angličtině a všeobecně vzdělávacích předmětech, ale i v předmětech odborných. Projekt poběží až dokonce března 2014 a škola získala dotaci 1.096 000 Kč. Část těchto prostředků použije škola na hardwarovou a softwarovou podporu výuky. Nezbývá, než popřát všem zainteresovaným učitelům dobré nápady pro tvorbu DUMů a těšit se tak na opětovné zpestření výuky na naší škole.

"U Nás", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník" listopad 2012

BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ

schody

Dne 2.11. 2012 se konal již XIV. ročník Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár starosty města Náchod. V kategorii E – Střední školy - chlapci se naše družstvo ve složení Petr Vacek, Kryštof Kratochvíl, Michael Moravec, Marek Pek a Daniel Šefc umístilo na krásném 2.místě. V kategorii jednotlivců neměl Kryštof Kratochvíl přemožitele a obsadil 1. místo. Gratulujeme a děkujeme všem běžcům za výbornou reprezentaci školy. Na snímku vítěz s pohárem.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" listopad 2012

Střední průmyslová škola Hronov – symbol technického vzdělávání

Střední průmyslová škola v Hronově je symbolem technického vzdělávání, je to první střední technická škola ve směru od Broumova. Poskytuje vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Strojírenství a Elektrotechnika. Absolventi těchto maturitních oborů se uplatní jako středně technické kádry a ti nejlepší pokračují ve studiu na vysokých technických školách. Zaměření obou oborů je víc než lákavé – Výrobní a informační systémy ve strojírenství a Počítačové řídicí systémy v elektrotechnice. Vždyť všichni víme, že ICT technologie hýbou světem a jejich aplikace ve strojírenství a elektrotechnice jsou dnes naprosto běžné. Kdo dává přednost řemeslu, nabízíme mu tři obory vzdělání s výučním listem – Nástrojař, Elektrikář a Automechanik. Obory Nástrojař a Elektrikář jsou navíc obory podporované Královéhradeckým krajem, takže žáci získávají nemalou finanční podporu. I když jsme střední škola, neznamená to, že školu navštěvují jen teenageři. Nabízíme širokou škálu rekvalifikačních kurzů a možnost dalšího vzdělávání. Škola se tak skutečně transformuje do centra vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Pro všechny nabízené obory studia má škola pochopitelně vybavení odpovídající nejnovějším trendům. Najdete u nás počítačové učebny, učebny elektro měření, programování, auto dílnu a řadu dalších odborných učeben a pracovišť. Nejnovější chloubou školy je 3D tiskárna, kterou ocení především strojaři. Škola však není jen o studiu, učebnách a učebnicích. Zapojujeme se pravidelně do soutěží středních škol, které vyhlašuje ministerstvo školství, ale i do soutěží odborných, které pořádají firmy nebo vysoké školy – Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a ČVUT v Praze. Je to báječná příležitost pro nadané studenty seznámit se s jiným než středoškolským prostředím. Získávají tak cenné informace, zkušenosti, kontakty. Partnerem školy je Wikov MGI, a.s., spolupracujeme s mnoha dalšími firmami v regionu. Spojení teorie a praxe, školy a sociálních partnerů je dnes základním předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Naši absolventi se v životě neztratí, úspěšně se zapojují do pracovního procesu. Věříme, že i nadále bude naše škola patřit k jedničkám v technických oborech a obstojí ve stále sílící konkurenci středních škol.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" říjen 2012

Na SPŠ Hronov tiskneme ve 3D

3D

Moderní technologie jdou stále kupředu a je nutné, aby i výuka ve škole odrážela vývoj v technice. SPŠ Hronov zakoupila 3D tiskárnu PROFI3DMAKER od společnosti 3DFactories, která bude sloužit budoucím strojařům a najde široké uplatnění ve výuce. Tisková plocha tiskárny je 400 x 260 x 190 a tiskové rozlišení je možno nastavit v síle 0,08/0,125/0,25 mm. A jak taková tiskárna pracuje? Princip 3D tisku je ve své podstatě jednoduchý. V trysce se taví plastová struna, která je pak nanášena v tenkých vrstvách, až vznikne požadovaný tvar. Představte si, že byste rozkrájeli nějaký předmět na tenké plátky a pak jej lepili zpět. 3D tiskárny PROFI3DMAKER dokáží rychle vyrábět přesné, pevné a rozměrově stabilní modely na základě 3D CAD modelů. Celý proces práce 3D tiskárny je zcela automatický bez nutnosti obsluhy. Počítačový CAD model se jednoduše pošle na 3D tisk přímo z pracovní stanice žáka. Žáci tak mají možnost ověřit si, jestli jejich návrhy součástí jsou správné a funkční. Naše nová 3D tiskárna vzbudila zájem o náš stánek na výstavě PRO FUTURO - Výstava středních škol regionu Kladské pomezí, která se konala 10.- 11.10. 2012 v Náchodě. Cílem výstavy je poskytnout informace žákům 9.tříd a jejich rodičům o nabídce oborů všech typů středních škol. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Královéhradeckého kraje Bc.Lubomír Franc, krajský radní PhDr.Bc. Jiří Nosek a starosta Náchoda Jan Birke. Věříme, že v konkurenci více než 30 vystavovatelů naše škola obstála a zájem o námi nabízené obory vzdělávání do budoucna poroste.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

SEDMÁ " HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA"

latka latka latka

Dne17. května 2012 se na školním hřišti SPŠ Hronov uskutečnil již 7. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže zúčastnilo 15 závodníků z pěti škol ( Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov a pořádající SPŠ Hronov ). V soutěži jednotlivců zvítězil Adam Bergmann z Obchodní akademie Náchod s výkonem 170 cm. Na 2. místě se umístil Jan Jenka ze SPŠ Hronov a 3. místo obsadil David Černý ze Střední školy hotelnictví a podnikání Hronov. V soutěži družstev obsadilo 1. místo družstvo SPŠ Hronov, 2. místo Obchodní akademie Náchod a 3. místo Střední škola hotelnictví podnikání Hronov. Na snímcích jsou 3 nejlepší jednotlivci, družstva a momentka ze závodu. Další foto v galerii.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Střední průmyslová škola Hronov úspěšně

Dne 10.5.2012 se v Hradci Králové konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Jedná se o přehlídku studentských prací v různých vědních oborech. Naše škola byla zastoupena dvěma pracemi, které postoupily z okresního kola v Náchodě. Obě práce soutěžily v oboru elektrotechnika a byly to práce vskutku úspěšné. Petr Tomášek obsadil v kraji 2. místo s prací Ovládání automatické frézky a dvojice Štěpán Erlebach a Jiří Ehl skončili se svou prací Osvitová jednotka pro výrobu plošných spojů na 3. místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Automobileum - 1.místo v kraji

auto

Cílem soutěže Automobileum je umožnit žákům škol z celé České republiky, které nabízejí obory zaměřené na automobilový průmysl, porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností a výměnu zkušeností. Letošní krajské kolo Mistrovství automobilních škol proběhlo pod záštitou Královéhradeckého kraje na autodromu ve Vysokém Mýtě ve čtvrtek 3. května 2012. Soutěžila čtyřčlenná družstva žáků 3. ročníků oboru automechanik - mechanik opravář motorových vozidel. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Ondřej Vacek, Radek Vlk, Pavel Šolar, Leoš Martínek a náhradníkem byl Tomáš Němec. Kluky čekaly nelehké disciplíny, ve kterých museli prokázat nejen vědomosti, ale i zručnost a pohotovost. Soutěž se skládá ze 6 disciplín - vědomostního testu, jízdy zručnosti na suchém povrchu, jízdy zručnosti na kluzké ploše, výměny kol, couvání bez motoru a parkování do podélného stání. Naše družstvo zvládlo všechna úskalí soutěže na výbornou a obsadilo 1. místo. Našim žákům blahopřejeme k titulu přeborníků Královéhradeckého kraje a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Další foto v galerii.

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Nákup nových strojů pro výuku

stroje stroje

V dubnu 2012 zakoupila naše škola za téměř 1 milión korun 2 číslicově řízené obráběcí stroje:
CNC soustruh "Opti L 28 CNC"
univerzální CNC frézka "M4 HCNC"
Oba obráběcí stroje jsou vybaveny profesionálním řídícím systémem SIEMENS, který je ve velké míře používán i ve strojírenských firmách našeho regionu. Stroje budou sloužit k výuce žáků strojní průmyslovky v předmětu praxe a žákům učebních oborů v odborném výcviku. Škola tak nabízí svým žákům další moderní zařízení, na kterém se mohou dobře připravit na vstup do skutečné praxe

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Záchrana mladého života

Dne 12. 4. 2012 v ulici Poříčská ve Velkém Poříčí byl úderem do krku florbalovou holí zraněn 11-ti letý chlapec. Po napadení zůstal ležet bez dechu na zemi. Ačkoli se u ležícího chlapce pohybovalo několik dětí a projelo několik automobilů, nikdo nepřispěchal na pomoc. Až 16-ti letý žák 2. ročníku hronovské průmyslovky Matěj Němeček, který okolo náhodou projížděl na kole, duchapřítomně vytáhl chlapci zapadlý jazyk, umožnil mu dýchání a tím mu skutečně zachránil život. I když sám zachránce považuje pomoc chlapci za samozřejmou, zaslouží si za pohotový zákrok při záchraně mladého života velké uznání. Na žádost matky zachráněného chlapce veřejně Matěji Němečkovi děkujeme.

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Pohár Josefa Masopusta

fotbal

Dne 19. 4. 2012 se na stadionu v Jičíně konalo krajské kolo družstev středních škol Královéhradeckého kraje o Pohár Josefa Masopusta ve fotbalu. Jedenáctka žáků hronovské průmyslovky, pod vedením učitele TV Mgr. Miroslava Beránka, se po vyhraném okresním kole, které se konalo před několika měsíci, turnaje v Jičíně také zúčastnila. V konkurenci 6 - ti družstev se Hronovští po velmi dobrém výkonu umístili na 3. místě. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme. Na obrázku úspěšný tým žáků SPŠ Hronov.

"U Nás", "Noviny Náchodska", "Náchodský Zpravodaj", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" červen 2012

Středoškolská odborná činnost na SPŠ Hronov

soc soc

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je zájmová činnost žáků všech typů středních škol, která se uskutečňuje přímo na školách. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. V letošním školním roce obhajovali žáci 3. a 4. ročníků hronovské průmyslovky dvě práce v oboru "elektrotechnika". Okresní soutěž se konala 18. 4. 2012 v budově ZŠ TGM v Náchodě. Obě práce "Osvitová jednotka na výrobu plošných spojů" a "Řízení CNC gravírovací frézy" byly odbornou porotou ohodnoceny jako výborné a postoupily do krajského kola. Všem žákům, jakož i jejich učitelům Ing. Petru Neumanovi a Ing. Jiřímu Dítěti, kteří je v letošní SOČ odborně vedli, děkujeme za vzornou reprezentaci hronovské průmyslovky.

"U Nás", "Noviny Náchodska" duben 2012

KONTAKTNÍ VÝSTAVA NA SPŠ HRONOV PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

vystava2012 vystava2012 vystava2012

Ve dnech 19. až 23. března 2012 proběhl v zasedací místnosti hronovské průmyslovky 17. ročník tzv. "Kontaktní výstavy". Naše škola připravovala výstavu ve spolupráci s podnikatelskými subjekty regionu, které se prezentovaly ukázkami svého výrobního programu a požadavky na absolventy naší školy. Výstava byla určena pro žáky 8. tříd základních škol, kteří se budou brzy rozhodovat o svém budoucím povolání a měla vzbudit jejich zájem o vzdělávání v technických oborech. A tak se budoucí absolventi základních škol dověděli, že na rozdíl od oborů služeb nemají obory technické problémy s uplatněním na trhu práce, že své uplatnění najdou i děvčata v mnohých technicko- hospodářských nebo technicko-administrativních funkcích (a to nejen ve výrobních podnicích, ale také u jiných institucí) a v neposlední řadě se přesvědčili z vystavených exponátů, že moderní vybavení firem si žádá čím dál vzdělanější a kvalitnější zaměstnance. Současně s výstavou se žáci ZŠ mohli také přímo seznámit se vzděláváním v technických oborech strojírenských a elektrotechnických, které nabízejí střední školy včetně školy naší a prohlédli si moderní odborné učebny jak pro obory maturitní, tak obory s výučním listem, vyzkoušeli si například 3D konstruování na počítači, viděli tvorbu počítačově řízených systémů a mnoho dalších zajímavých ukázek ze vzdělávacího programu školy. Účelem celé akce, na které vystavovalo své výrobky 15 firem a kterou zhlédlo cca 400 žáků 8. tříd z 13 základních škol, bylo získat budoucí kvalifikované pracovníky v technických oborech, o které bude v regionálních firmách velký zájem. Další foto v galerii.

"U Nás", "Noviny Náchodska" březen 2012

Úspěch žáků SPŠ Hronov v soutěži ENERSOL 2012

Ve čtvrtek 16. února se konalo v Hradci Králové krajské kolo již 8. ročníku soutěže ENERSOL. Soutěž se věnuje environmentálnímu vzdělávání. Tématem letošního ročníku byly úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě v Královéhradeckém kraji. Nejlepších 11 prací soutěžící prezentovali před odbornou porotou, hosty a ostatními účastníky. Mezi hosty soutěžního dopoledne byli jak odborníci z oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, tak např. radní Královéhradeckého kraje s gescí za oblast školství a kultury PhDr. Bc. Jiří Nosek. Práce se nejčastěji týkaly fotovoltaických článků, elektromobilů, bioplynových stanic a větrných elektráren. Do krajského kola se přihlásili žáci z pěti středních škol Královéhradeckého kraje ( 3 z Hradce Králové, po jedné z Nové Paky a Hronova). Na závěr představil činnost své firmy jeden ze sponzorů soutěže Ing. Stanislav Eminger, CSc., jednatel EMPLA AG spol. s r. o. Mezi další sponzory patřily firmy ČEZ a.s a HAKEL-TRADE Ltd. Za Střední průmyslovou školu v Hronově se do soutěže zapojili žáci třetího ročníku Lukáš Hlava a Lukáš Vacek. Jejich práce se týkala bioplynové stanice v areálu Robotické mléčné farmy v České Metuji. V celkovém hodnocení skončili na pátém místě a postupují tak do národního kola, které se bude konat ve dnech 22. a 23. března 2012 v Pardubicích.


"U Nás", "Noviny Náchodska" březen 2012

Soutěž odborných dovedností elektro 2012

Ve dnech 14. až 15. 2. 2012 se zúčastnili dva žáci 3. ročníku naší školy 17. ročníku celostátní soutěže odborných dovedností žáků oboru elektrikář silnoproud. Soutěž proběhla na Střední škole-Centru odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev z celé republiky. Žáci třídy 3.D Tomáš Nemeš a Dominik Záruba se ve velké konkurenci umístili na velmi pěkném 3. místě. Soutěž se konala ve dvou dnech a skládala se ze dvou části. První den probíhala praktická část. Nejprve museli soutěžící zapojit elektrický rozváděč pro ovládání dopravníkového pásu (včetně rezervace chodu) ze dvou míst pomocí trojtlačítek. Dalším úkolem praktické části bylo provedení domovní elektroinstalace se dvěma světelnými a zásuvkovými obvody společně chráněnými proudovým chráničem. Každý z úkolů měl časový limit 3,5 hod. Druhý den čekala na soutěžící teoretická část skládající se ze dvou jednohodinových tesů. Jeden byl zaměřen na elektrotechnické předpisy, ochranu před úrazem elektrickým proudem a znalostmi poskytování první pomoci. Druhý pak prověřil znalosti z odborných elektrotechnických předmětů. Naši žáci se na vlastní soutěž připravovali jak v rámci výuky odborného výcviku, tak na speciálních konzultacích mimo vyučování již od října loňského roku.
A co na své umístění říkají sami soutěžící?
Jsme velice rádi, že jsme se v soutěži umístili na pěkném třetím místě. Konkurence byla opravdu velká. Přípravu na soutěž jsme brali i jako přípravu na závěrečné zkoušky, které budeme skládat v červnu letošního roku a nemusíme z nich mít tudíž již takové obavy.
Za vzornou reprezentaci školy oběma žákům, ale i učitelům odborných předmětů elektro, kteří je na soutěž připravili děkujeme.


"U Nás", "Noviny Náchodska" prosinec 2011

Žáci SPŠ Hronov navštívili Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně

Dne 2.11. 2011 navštívili žáci maturitních ročníků naší školy Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně. Je to celostátní akce, na které lze získat vyčerpávající informace o pomaturitním studiu, dalším vzdělávání a všech formách celoživotního vzdělávání. Možnosti studia a studijních pobytů v zahraničí nabízely české i zahraniční univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykové školy, agentury zajišťující přípravu na přijímací zkoušky, poradenské a jiné vzdělávací instituce. Na veletrhu bylo zastoupeno více jak 3 000 studijních oborů, přes 250 fakult a více než 180 škol. Součástí veletrhu byly i doprovodné programy - studentské workshopy, poradenský servis, ukázky zajímavých poznatků a technologických novinek, přírodních jevů a jejich uplatnění při studiu v rámci programu Věda pro život a dále specializovaný doprovodný program Pojďme si hrát s technikou, ve které byly návštěvníkům k dispozici vystavené exponáty např. studentská formule, detektor lži, zjišťování DNA, zjišťování závadnosti potravin, herecké etudy, elektroničtí roboti pro záchranáře a největším tahákem byly ukázky studentů Univerzity obrany v Brně. Žáci získali vyčerpávající informace o přijímacích řízeních na příslušnou VŠ, VOŠ nebo JŠ, o národních srovnávacích zkouškách a možnostech dalšího uplatnění po maturitě.


"U Nás", "Noviny Náchodska" prosinec 2011

Zpráva z okresního přeboru v šachu

Toto úterý 22.11. se konalo na Střední průmyslové škole Hronov ve spolupráci se šachovým oddílem TJ Hronov okresní kolo škol Náchodska. Akce proběhla pod záštitou ředitelství SPŠ Hronov za účasti 9 škol z celého náchodského okresu ve 3 hracích místnostech. Turnaje se celkem zúčastnilo 17 čtyřčlenných družstev ve 3 různých věkových kategoriích. Turnaj se hrál systémem každý s každým, přičemž první týmy z každé kategorie postoupily do krajského přeboru družstev, který se koná 15.1.2011 v budově Slávie v Hradci Králové. V kategorii nejmladších žáků 1. až 5. ročníků ZŠ se umístilo na 1.místě družstvo ZŠ Police n. Metují. V kategorii nejmladších žáků 6. až 9. ročníků ZŠ se umístilo na 1.místě družstvo ZŠ Červený Kostelec. V kategorii žáků SŠ se umístilo na 1.místě družstvo Gymnázia Náchod. SPŠ Hronov obsadila v kategorii středních škol pěkné 5. místo. Ceny nejlepším osobně předal ředitel školy Ing.Vladimír HOLAN. Turnaj sponzorsky podpořila VEBA Broumov, SPORT Hotárek a Kvíčerovská pekárna Police n. Metují. Všem hráčům děkujeme za předvedenou hru, korektní přístup a příkladný klid v hracích místnostech. Dále děkujeme za spolupráci a za pomoc v průběhu turnaje rozhodčímu p.Jaroslavu Čápovi a spolupořadateli p.Petru Dusbabovi. Celému vedení školy taktéž děkujeme za trvale kladný přístup k šachovým akcím.


"U Nás", "Noviny Náchodska" prosinec 2011

BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ

beh

Dne 4.11. 2011 se konal již XIII. ročník Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár starosty města Náchod. V kategorii E - Střední školy - chlapci se naše družstvo ve složení Petr Vacek, Kryštof Kratochvíl, Michael Moravec, Marek Pek a Daniel Šefc umístilo v konkurenci 5 středních škol Královéhradeckého kraje na 1. místě. Gratulujeme a děkujeme všem běžcům za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Beránek


"U Nás", "Náchodský deník", "Polický měsíčník", "Červenokostelecký zpravodaj" listopad 2011

Závody žáků regionálních škol v přespolním běhu

novapaka novapaka

Tak jako každý podzim, tak se i letos v září a říjnu konaly závody žáků regionálních škol v přespolním běhu. Žáci SPŠ Hronov si jako již tradičně vedli velmi dobře. Šestičlenné družstvo chlapců pod vedením učitele TV p. Mgr. Miroslava Beránka nejprve 27. 9. 2011 v Polici nad Metuji vyhrálo okresní kolo a postoupilo tak do kola krajského. V tomto krajském kole, které se konalo 12. 10. 2011 v Nové Pace, obsadilo družstvo v konkurenci osmi družstev velmi pěkné 3. místo. Všem účastníkům blahopřejeme.


"U Nás", "Noviny Náchodska" listopad 2011

Do Bielawy za výměnou zkušeností

bielawa11

Zástupci pedagogů a žáků Střední průmyslové školy v Hronově navštívili dne 6. 10. 2011 průmyslovou školu v Bielawě a obnovili tak předešlý partnerský vztah. Byli jsme přivítáni zástupcem ředitele školy Grzegorzem Raganowiczem a po úvodní prezentaci, která byla zaměřena na rozvoj a trendy školy, jsme se přesunuli na jednotlivá pracoviště a učebny školy. Měli jsme možnost si prohlédnout solární panely i menší větrnou elektrárnu, také jednotlivé učebny pro instalatéry, CNC stroje, elektrikáře, ale hlavně nás zaujaly učebny pro výuku obnovitelných zdrojů energie včetně kotlů na biopaliva. Žáci měli po celou dobu exkurze možnost pokládat dotazy a podle jejich zájmu si nejvíce oblíbili výukovou učebnu s fungujícími miniaturními modely obnovitelných zdrojů. Smyslem této spolupráce je vytvářet podmínky pro vzájemné poznávání a vytváření profesních a neformálních vztahů ( v oblasti vzdělávání, ochrany životního prostředí, sportu a kultury ) mezi zaměstnanci a žáky partnerských škol. Exkurze se zúčastnilo celkem 40 žáků školy a 5 zástupců z vedení školy a učitelů. Doprava byla zajištěna autobusem od firmy CDS Náchod.


"U Nás", "Náchodský deník" listopad 2011

SPŠ Hronov a Výstava středních škol

vystava11 vystava11

Ve dnech 6.-7.10.2011 proběhl v Náchodě ve sportovní hale Na Hamrech již 5. ročník burzy středních škol, konaný pod názvem PRO FUTURO VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu převzali hejtman Královéhradeckého kraje pan Bc. Lubomír Franc, radní Kraje s gescí za oblast školství a kultury pan PhDr. Bc. Jiří Nosek a starosta Města Náchoda pan Jan Birke. Akce se zúčastnilo 37 vystavovatelů (35 středních škol a 2 firmy). Další foto v galerii.


"U nás" červenec 2011

Nová maturita na SPŠ Hronov

Nová maturita na SPŠ Hronov 2011 dopadla velmi dobře. Zatímco premiéru státní maturity nezvládlo celkem 19,5 % žáků stř. škol celé republiky, na naší škole to bylo pouze 7,3 %. Přitom největší neúspěšnost byla celostátně u nástavbových oborů, kde neuspělo 44 % žáků. U nás na škole složili novou maturitu všichni.


"U nás", "MF DNES" květen 2011

ŠESTÁ "HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA"

latka latka latka

Dne 11. května 2011 se na školním hřišti SPŠ Hronov uskutečnil již 6. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže zúčastnilo 21 žáků ze šesti středních škol regionu (SPŠ Nové Město nad Metují, Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov a pořádající SPŠ Hronov).
V soutěži jednotlivců zvítězil Miroslav Klásek z pořádající SPŠ Hronov s výkonem 170 cm. Na 2. a 3. místě se umístili Jan Vacek ze SPŠ Hronov a David Černý ze Střední školy hotelnictví a podnikání Hronov. V soutěži družstev obsadilo 1. místo družstvo SPŠ Hronov, 2. místo Obchodní akademie Náchod a 3. místo Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov.
Na snímcích jsou 3 nejlepší jednotlivci, družstva a momentka ze závodu. Další foto v galerii.


"U nás" duben 2011

Studenti čtou a píší noviny

V rámci jarního kola projektu Studenti čtou a píší noviny byly v celostátním vydání MF Dnes otištěny příspěvky dvou našich žáků - Jakuba Nývlta ze 3.A a Ondřeje Maslikiewicze ze 4.B. Blahopřejeme! Uspět v konkurenci 331 středních škol z celé ČR není jednoduché. Každý den MF Dnes otiskne 5 nejlepších prací v celorepublikovém vydání a další v krajských mutacích. Těšíme se na další příspěvky. Odkaz na články je http://zpravy.idnes.cz/studenti.asp


ČT24 březen 2011

SPŠ a Merkur

Upozornění: Váš prohlížeč patrně nepodporuje FLASH.

Krátký šot ČT o setkání zástupců škol a podnikatelů Královéhradeckého kraje s ministrem školství Dobešem v březnu 2011 v muzeu Merkuru v Polici nad Metují.

mmm

"U nás" říjen 2010

Projekt na podporu bezpečné jízdy na motocyklu BENAMO - bezpečně na motorce

Stále častěji se v tisku objevují podobné obrázky a podle silnic přibývají pomníčky s odstrašujícími daty narození a úmrtí. Na silnicích přibývá díky stále dostupnějším cenám rychlých motocyklů, množství mladých "motorkářů", kteří jsou v dnešním agresivním silničním provozu vystaveni největším rizikům.
Proto jsme přistoupili na účast v projektu, který si klade za cíl ovlivnit žáky a studenty středních škol a docílit tak snížení nehodovosti mladých řidičů motocyklů, ale i ovlivnit chování řidičů na silnici celkově.
S projektem přichází nezisková organizace DOLY BIKERS, o. s. z Pardubic ve spolupráci s Policií ČR, konkrétně pan Jaroslav Mach a nprap.Mgr.Jana Pecoldová, kteří ve škole uvedli velmi poutavou a poučnou akci.
Věřím, že tato akce nebyla poslední, protože jsme byli osloveni k účasti na dalších projektech. A pokud budou takto podařené, pak mají smysl.

"U nás" duben 2010, "Noviny Náchodska"

Spolupráce SPŠ Hronov s podnikateli

Ve dnech 22.-25.března 2010 proběhl v zasedací místnosti hronovské průmyslovky 15. ročník tzv. "Kontaktní výstavy". Naše škola letos připravovala výstavu ve spolupráci s Úřadem práce Náchod a Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje v rámci projektů financovaných z ESF "10 lekcí techniky a "Volba povolání". Podnikatelské firmy regionu se prezentovaly ukázkami svého výrobního programu. Výstava byla určena pro žáky 8. tříd základních škol, kteří se budou brzy rozhodovat o svém budoucím povolání, a měla vzbudit jejich zájem o vzdělávání v technických oborech. Současně s výstavou se žáci ZŠ mohli také přímo seznámit se vzděláváním v technických oborech strojírenských a elektrotechnických, které nabízejí střední školy. Účelem celé akce, na které vystavovalo své výrobky 15 firem a kterou zhlédlo cca 400 žáků 8. tříd z 12 základních škol, bylo získat budoucí kvalifikované pracovníky v technických oborech, o které bude v regionálních firmách velký zájem."U nás" duben 2010, "Noviny Náchodska"

SPŠ Hronov a programovatelné automaty

Na konci března 2010 se uskutečnila na SOŠ a SOU Lanškroun soutěž žáků středních škol elektrotechnického a strojírenského zaměření, které mají ve svých vzdělávacích programech část výuky zaměřenou na programovatelné automaty. Soutěž proběhla ve spolupráci s firmou EATON Moeller s.r.o. a týkala se dovednosti žáků v programování řídícího relé EASY, které je určeno pro inteligentní řešení v konstrukci strojů a přístrojů nebo pro automatizaci budov. V konkurenci sedmi družstev z pěti středních škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje družstvo žáků 3. a 4. ročníku hronovské průmyslovky pod vedením učitele odborných předmětů Adolfa Linharta, zvítězilo. Všem zúčastněným blahopřejeme ."U nás" duben 2010

Tohle umím já!

Ve dnech 11.-16. března 2010 se v zasedací místnosti školy konal již 5. ročník soutěžní výstavy Tohle umím já. Původní myšlenka výstavy - ukázat ostatním, čím se zabývám ve volném čase - byla opět naplněna a jako v předešlých ročnících, tak i letos jsme viděli od 12 vystavovatelů rozličné činnosti a předměty - sešly se fotografie i kresba, sbírky poštovních známek, pivních relikvií - korbelů, etiket a tácků, vojenské historické uniformy a zbraně. Vystavovatelé propagovali své koníčky - bezmotorové létání, renovaci historických motocyklů či stavbu reprobedny a elektronických aparatur pro sály nebo do aut. Návštěvníci soutěže hlasovali o nejzajímavější exponáty, jejich majitelé, stejně jako ostatní vystavovatelé, byli odměněni cenami, na něž přispěla Rada rodičů školy. Součástí akce byla prezentace techniky pořízené školou v projektu, který na naší škole probíhá. Také ozvučení zasedací místnosti bylo provedeno audio sestavou získanou v projektu. O průvodní slovo a hudební doprovod se starali učitelé naší školy. Ze slov žáků: "Hele docela jim to mluví a hraje! Sice to není jak na Zděřině, ale jinak fajn!"
Fotografie byly pořízeny na vernisáži výstavy, kde pan ředitel školy - Ing.Vladimír Holan oceňoval vystavovatele a akci moderovala Ing.Jitka Vaňková, výchovná poradkyně školy.

TUJ

TUJ

TUJ

TUJ

TUJ


"U nás", Náchodský deník, Hradecké noviny březen 2010

Žáci a zaměstnanci Střední průmyslové školy Hronov přispěli na Projekt Šance

šance šance

V minulém roce jsme byli osloveni občanským sdružením Projekt Šance s žádostí o uspořádání sbírky na podporu pracovní a terapeutické dílny pro "děti ulice". Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí. Jsou to lidé, kteří z různých důvodů nemají práci, domov, rodinu. Bez pracovní terapeutické dílny by neměli šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení se do české pracující společnosti, neměli by na vybranou ve své životní situaci a museli by své živobytí vydobývat na ulici. Dál by tak přežívali na "účet" daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. Zkušební provoz takové dílny v praxi ukázal a potvrdil, že vlivem pracovní terapie je pravděpodobné, že se většina z nich stane časem daňovými poplatníky. Protože žáci a zaměstnanci naší školy nejsou lhostejní k osudům znevýhodněných lidí, uspořádali pod vedením výchovné poradkyně školy sbírku.
Za podporu částkou 3 589 Kč jsme obdrželi poděkování a jsme rádi, že jsme mohli přispět na záslužnou a potřebnou činnost.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov .


"U nás", Náchodský deník, prosinec 2009

Okresní přebor 4členných družstev základních a středních škol Náchodska v šachu

Dne 8.12.2009 se uskutečnil okresní přebor 4členných družstev základních a středních škol Náchodska v šachu. Turnaj proběhl pod záštitou ředitele Střední průmyslové školy Hronov Ing.Vladimíra Holana, s laskavým přispěním sponzorů - firem SPORT Hotárek a Kvíčerovská pekárna v zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Hronově. Hrálo se ve třech kategoriích systémem každý s každým a s časovým limitem 2x20 minut olympijským systémem bodování. Turnaj řídil Mgr.Karel Šimek, o korektnost partií, nasazování a zápisy se staral Ing.Ladislav Michel a hlavním rozhodčím byl František Fuchs.
V kategorii žáků 1. - 5.tříd základních škol zvítězilo družstvo ZŠ z Červeného Kostelce ve složení - Kosař, Košnar, Vít a Prosa se 100% ziskem 16 bodů. Následovaly je družstva ZŠ Hradební z Broumova B s 9,5 body, ZŠ Hradební Broumov A se 7 body, ZŠ Bukovice s 5 body a ZŠ Komenského z Nového Města nad Metují. S2,5 body.
Kategorii žáků 6. - 9.tříd ovládlo družstvo ZŠ z Police nad Metují ve složení Michel, Kollert, Holub,Pohner a náhradník Langhamer s 10,5 body. Následovaly je družstva ZŠ Hronov s 6,5 body, ZŠ Komenského z Nového Města nad Metují se 4 body a Masarykovy ZŠ z Broumova se ziskem 3 bodů.
V kategorii středních škol zvítězilo družstvo gymnasia z Broumova ve složení Sedláček, Hofman, Gol a Vodňanský se ziskem 11,5 bodu. Následovaly je družstva SPŠ Hronov A s 5 body, gymnásia z Náchoda se 4,5 body a SPŠ Hronov B se ziskem 3 bodů.
První dvě družstva v každé kategorii si vybojovala postup do krajského kola, které se koná 27.1.2010 v Hradci Králové, v areálu Slávie HK.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat učitelům, kteří doprovázeli své žáky, za jejich pomoc při organizaci turnaje a udržování příjemné nálady, SPŠ Hronov za poskytnutí zasedací místnosti a potřebného zázemí turnaje, ŠO Hronov a Náchod za poskytnutí hracího materiálu. Pochvalu rovněž zaslouží zúčastněná družstva za velmi dobrou kázeň.


"U nás", Náchodský deník, prosinec 2009

Tartuffe Games - zájezd žáků do pražského divadla Na Zábradlí

Čtvrtek 3.prosince 2009 si budou žáci naší školy jistě dlouho pamatovat. No posuďte - vstáváme sice už o půl šesté, ale jedeme luxusním autobusem, ve kterém můžete buď dospávat svůj spánkový deficit nebo sledovat video s filmem Pelíšky. V Praze je chladné, ale příjemné počasí a my jdeme zatím ještě poklidnou Prahou z Florence, kolem Prašné brány na "Staromák" a kolem Karlova mostu na Anenské náměstí, kde sídlí divadlo Na Zábradlí - historické centrum s nenapodobitelnou atmosférou blížících se vánočních svátků. Zasedneme do útulného hlediště pro 170 diváků a před námi jsou dvě hodiny divadelního koncertu herců, které známe většinou jen z televizních obrazovek - paní Zd.Hadrbolcová, P.Liška, J.Ornest a další. Moliérův Tartuffe v podání Pavla Lišky je najednou mezi námi. Vždyť jeviště je vzdáleno na délku natažené ruky " Hele, von jde sem!? Týýýýý vole! Co ti říkal? To je frajer! Tak to mě nebudou doma věřit. Já mluvil s P.Liškou!"
Ještě se nestačíme otřepat z hlubokého divadelního zážitku a už nás paní ředitelka Doubravka Svobodová seznamuje s historií divadla, ale hlavně ukazuje divadelní útroby. No schválně, kdo z Vás, čtenářů, viděl propadliště, maskérnu, herecké šatny, kostymérnu či technické zákulisí divadla?
A už opouštíme divadlo a jdeme Karlovou ulicí na vánočně oděné Staroměstské náměstí. Tady máme "chvilinkový" rozchod. Někdo si dává langoše, jiný pražskou šunku, další jen okukují stánky a samozřejmě zboží. A nakonec - opět příjemný autobus, video a bezpečná cesta do Hronova.
Stálo to zato! Zní jednomyslně autobusem a pak další dny ve škole.


"U nás", prosinec 2009

Běh do zámeckých schodů a SPŠ Hronov

Jako každý rok, tak se i letos 23.10.2009 uskutečnil v Náchodě "Běh do zámeckých schodů". Družstvo žáků SPŠ Hronov pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Miroslava Beránka se v kategorii středních škol umístilo na 2. místě. Za dobrou reprezentaci školy blahopřejeme.
Na snímku družstvo SPŠ Hronov: Jan Vacek, Roman Drejsl, Jaromír Schuber a Zdeněk Černý se získanou cenou.


"U nás", listopad 2009

Sport a SPŠ Hronov

Od začátku školního roku 2009/2010 proběhly dvě sportovní soutěže žáků středních škol v regionu. Také žáci SPŠ Hronov se pod vedením učitelů tělesné výchovy Mgr. Miroslava Beránka a Mgr. Pavla Linharta obou soutěží zúčastnili. Třináctičlenné družstvo školy se dne 17.září 2009 v Novém Městě nad Metují umístilo v lehkoatletické soutěži na 2. místě a dne 30.září 2009 se šestičlenné družstvo v Polici nad Metují umístilo na 3. místě v přespolním běhu. Všem zúčastněným blahopřejeme.

Ing. Vladimír Holan, ředitel školy


"U nás" červenec 2009

Maturity a závěrečné zkoušky na SPŠ Hronov

V měsíci květnu proběhly na škole jako každý rok maturitní zkoušky v oborech vzdělání Elektrotechnika - zaměření na počítačové řídicí systémy a Strojírenství - zaměření na výrobní a informační systémy.

V obou oborech maturovalo v letošním školním roce celkem 51 žáků, z toho 3 dívky. Z celkového počtu absolventů se hlásí 27 na vysoké školy (a to jak technické, tak humanitní).

V červnu pak na škole proběhly závěrečné zkoušky v oborech vzdělání nástrojař, elektrikář a automechanik. V těchto tříletých oborech vzdělání získalo 62 žáků výuční list. Z toho 24 se rozhodlo pro další zvýšení kvalifikace a nastoupí na naši školu od příštího školního roku do 1. nebo 2. ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou.


"U nás", "Náchodský deník" červenec 2009

SPŠ Hronov opět bodovala

I když zatím není příliš rozšířen, razí si florbal cestu mezi tradiční sporty. Je dynamický, rychlý, divácky atraktivní a není nouze o náhlé zvraty ve vývoji utkání.

Nic z toho nechybělo na turnaji "ERREA CUP", který se konal 19.6. ve Florbalovém centru Hradec Králové - Pouchov, kde se střetlo osm mužstev ze středních škol našeho a Pardubického kraje.

Hronovské školství reprezentovala Střední průmyslová škola, Hostovského ulice. A nadmíru dobře! SPŠ Hronov obsadila první místo, když ve finále porazila skvělý tým gymnázia Náchod. Celkové skóre bylo také impozantní - 22:6. A to není vše! Nejlepším hráčem turnaje se stal hronovský Honza Jirák. Gratulujeme a přejeme mladému týmu hronovské průmyslovky další úspěchy.


"U nás", "Náchodský deník" červenec 2009

Turnaj tří škol

Mílovými kroky se blíží konec školního roku a člověk by si řekl: "Všechno je jasné, známky jsou napsané, studenti se u jen tak "flákají" a samozřejmě zlobí!" Není to pravda. Ve středu 17.6. odpoledne se sešla skupina více jak 30 středoškoláků v přízemí Střední průmyslové školy v Hronově a na třech stolech stolního fotbálku si to rozdala v soutěži dvojic a také v soutěži školních družstev. Turnaje se zúčastnili žáci obou středních škol z Hronova - "SePeŠky a Hotelovky" a "Střední školy z Poříčí".

Kdo by si myslel, že stolní fotbálek je hra pro děti - ten by koukal a valil oči, až by hrozilo, že mu vypadnou z důlků. Taktika hry, dělové rány, nahrávky, fantastické obranné reakce hráčů, góly, za které by se nemuseli stydět profesionálové formátu P.Nedvěda nebo - pro dříve narozené - A.Panenky. Všemu tomu hemžení kralovala dobrá nálada a chuť ukázat ostatním, že zápal pro hru, kamarádství a fér soutěžení je i naší mladé generaci vlastní. V soutěži družstev jen o skóre vyhráli žáci SPŠ Hronov a v soutěži dvojic Jarča Schejbalová a Jakub Valtera z "hotelovky".

Zároveň bych rád i tímto způsobem poděkoval organizátorovi Štěpánu Kubečkovi, za parádní přípravu turnaje a zapůjčení jednoho stolu, vedení SPŠ Hronov a Radě rodičů SPŠ Hronov, že turnaj umožnily a podpořily a také firmě HELTAKoop z Velkého Poříčí, která bezplatně zapůjčila jeden stůl stolního fotbalu.

Děkuji za sebe, za žáky a za to, že i v této nelehké době je možno uskutečnit krásnou věc, když lidská tolerance, kamarádství a napřažená ruka k pomoci nejsou jen prázdná slova.


"U nás" květen 2009

Hronovská středoškolská laťka

Dne 6. května 2009 proběhl na školním hřišti SPŠ Hronov již 4. ročník soutěže středních škol regionu ve skoku vysokém. Celkem se soutěže zúčastnilo 6 dvou až tříčlenných družstev ze 6 škol. V soutěži družstev zvítězili žáci z Gymnázia v Náchodě před žáky z pořádající SPŠ Hronov.

Umístění jednotlivci:
1. Nosek Jakub - Gymnázium Náchod
2. Čimera Jan - Gymnázium Náchod
3. Slovák Pavel - SPŠ Hronov
Umístění družstev:
1. Gymnázium Náchod
2. SPŠ Hronov
3. Gymnázium Broumov
Všem zúčastněným blahopřejeme.


"U nás" prosinec 2008

Pátá beseda o fyzice v SPŠ Hronov

V úterý 5. listopadu 2008 v 15.00 hodin proběhla v zasedací místnosti SPŠ již pátá "Beseda o moderní fyzice" určená středoškolákům a jejich učitelům, pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků.
Téma bylo zajímavé jak z hlediska přírodovědného poznání složení světa, tak obřích experimentů, které se v mezinárodní spolupráci budují: "Několik vět o elementárních částicích". Lektorem byl význačný vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze, docent Matematicko fyzikální fakulty Karlovy univerzity a člen Svazu výtvarných umělců doc. RNDr. Ing. Jan Hladký, DrSc.
V posledních letech jsme byli svědky rychlého rozvoje nazírání na pojem nejmenších částic v přírodě. Začátkem šedesátých let minulého stolení byly například protony pokládány za stejně elementární částice jako elektrony. Tehdy byly za elementární považovány veškeré známé částice, které zprostředkovávají interakce mezi nimi.
Pro experimentální ověření vlastností těchto částic se ve světě staví velká experimentální zařízení, např. nejnákladnější experiment všech dob LHC (Large Hadron Collider) v Cernu u Ženevy. Na tomto experimentu se též účastní naše republika. Jsme spoluúčastni na bouřlivém rozvoji matematicko fyzikálních poznatků do šíře - nové metody (např. nukleární magnetická rezonance), rozvoj informačních technologií, nové ekologické zdroje energie apod. Pozornost se věnuje i problémům do hloubky, tj. základním poznatkům a jevům v přírodě.
Pořádáním "Besed" nabízíme našim žákům a žákům z ostatních středních škol možnost seznámit se nejen s moderní fyzikou, ale i se špičkovými aktivními vědci z různých oborů.


"U nás" prosinec 2008

Týden vědy a techniky v SPŠ Hronov

Snad žádná střední technická škola by neměla nevyužít "dne otevřených dveří" v ústavech Akademie věd České republiky. Našim žákům nabízíme každoročně prohlídku laboratoří Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze. Letos se 7. listopadu návštěvy ústavů zúčastnili žáci 3. ročníku průmyslové školy (elektro a strojní) a několik dalších žáků navštěvujících školní fyzikální semináře.
Žáci se seznámili se špičkovým vybavením laboratoří a s velmi rozdílnou popularizací vědy od vědců různých věkových kategorií "od elévů až po renomované kapacity". Seznámili se se "stolními" experimenty, které jsou příležitostně sestavovány, až po rozsáhlá zařízení jako kyslíkovo-jódový výkonový laser a zařízení PALS, pro které byla nedávno postavena speciální rozsáhlá budova. Velkou pozornost vzbudil nově instalovaný TOKAMAG, (zařízení pro výrobu elektrické energie v budoucnosti), pro který musela být v letošním roce postavena další speciální budova.
Součástí rozhovorů v laboratořích byl i způsob volby vědeckých problémů, které budou mít nárok na řešení v laboratořích. Velká většina těchto problémů je určována tzv. granty, o které se ucházejí vědečtí pracovníci a které bývají podrobeny přísnému recenznímu řízení.
Není účelem tohoto článku vypočítat všechny fyzikální a technické disciplíny, se kterými se žáci seznámili. Chceme spíše upozornit na jednu z možností získávání nejnovějších technických informací, kterou mají během vzdělávání žáci na SPŠ v Hronově.


"U nás" listopad 2008, "Náchodský deník" prosinec 2008

Trofeje získané žáky ze SPŠ Hronov

I když uběhla teprve první čtvrtina školního roku 2008/2009, zúčastnili se žáci naší školy mnoha okresních i krajských soutěží středních škol. Nejvíce úspěchů získali žáci pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Miroslava Beránka v soutěžích sportovních. Na obrázku jsou ceny (zleva) za:
1. místo ve fotbale - Náchod Plhov
1. místo ve florbale - Náchod, házenkářská hala
2. místo basketbal - Broumov, Gymnázium
3. místo "Běh do zámeckých schodů" - Náchod


"U nás" září 2008

SPŠ Hronov a fotbal

Dne 10.10.2008 se jako každoročně uskutečnilo na náchodském hřišti v Plhově okresní kolo středních škol ve fotbalu. Turnaj organizovalo SOU a SOŠ SČMSD Hronov a v letošním roce se ho zúčastnilo rekordních 10 družstev z deseti středních škol. Vítězem celého turnaje se stali žáci ze SPŠ Hronov, když ve finále porazili družstvo náchodského gymnázia poměrem 3:1. Družstvo hronovské průmyslovky tak obhájilo loňské vítězství a postoupilo do krajského kola. Vítězům blahopřejeme.


"U nás" září 2008

Zahájení školního roku 2008/2009

Dne 1. září začal na Střední průmyslové škole v Hronově, stejně jako na všech středních i základních školách v celé republice, nový školní rok.
A protože se často setkávám s tím, že ve veřejnosti není vždy dobře chápána funkce a poslání této hronovské střední školy, chtěl bych o ní při této příležitosti podat alespoň základní informace.
Tak tedy. SPŠ Hronov, Hostovského 910 je technickou školou poskytující jejím absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech strojírenství a elektrotechnika (průmyslovka) a střední vzdělání s výučním listem v oborech nástrojař, elektrikář a automechanik (učební obory). Touto skladbou oborů je škola prakticky totožná se SPŠ Jičín a SPŠ Trutnov. V samotných oborech průmyslovky pak se SPŠ Nové Město nad Metují a SPŠ Dobruška (tyto dvě školy však nemají současně učební obory a není tak možný eventuální přestup žáků na méně náročné obory a naopak během studia).
Za poslední čtyři roky stoupl počet žáků školy o 100 a v tomto školním roce 2008/2009 má škola již 450 žáků v 18 třídách (8 tříd průmyslovky, 9 tříd učebních oborů, 1 třídu dálkového studia elektro a strojního).
Škola úzce spolupracuje se strojírenskými a elektrotechnickými firmami v našem regionu, které mají o naše žáky velký zájem a nabízejí jim po absolvování perspektivní nabídky zaměstnání. Žáci průmyslové školy jsou také připravováni ke studiu na vysokých školách, kam také mnozí odcházejí.
Kromě maturitních vysvědčení a výučních listů mohou žáci získat na škole též různá osvědčení a certifikáty, potvrzující jejich dovednosti v oblasti strojírenství, elektrotechniky a výpočetní techniky.
Všechny obory naší školy jsou také vhodné i pro dívky. Již v současné době jsou v každém z nich zastoupeny.
Na závěr bych chtěl požádat veřejnost, aby pro naši školu již nepoužívala bývalý název COP, který je mnohdy matoucí a pro střední školu nevhodný. Hronovská škola je klasickou střední průmyslovou školou elektro, strojní a automobilní. Je jedinou technickou školou v regionu Broumovska a okolí a její absolventi získávají perspektivní zaměstnání nebo úspěšně studují na vysokých školách.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov


"U nás" červenec 2008

SPŠ Hronov a matematika

Dne 28. března 2008 se v České republice uskutečnilo celostátní kolo matematické soutěže žáků středních odborných škol. Soutěž probíhala současně na několika místech republiky. Pro žáky našeho regionu to bylo v Hradci Králové. V květnu, po vyhodnocení prací z celé republiky, byly vyhlášeny výsledky.
V kategorii 2. ročníků se umístil žák naší elektroprůmyslovky Jan Fábera v konkurenci 347 účastníků na vynikajícím 5. místě.
Za vzornou reprezentaci školy blahopřejeme. Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov


"U nás" květen 2008

Hronovská středoškolská laťka

Dne 6. května 2008 proběhl na školním hřišti SPŠ Hronov již 3. ročník soutěže středních škol regionu ve skoku vysokém. Celkem se soutěže zúčastnilo 7 dvoučlenných družstev z pěti středních škol regionu.
V soutěži družstev zvítězili žáci z Gymnázia v Náchodě před žáky z pořádající SPŠ Hronov. Organizátoři akce Mgr. Beránek a Mgr. Linhart (tělocvikáři z hronovské školy) ocenili zejména výkony žáků vítězného družstva Jakuba Noska - 185 cm a Jana Čimery - 180 cm.
Všem zúčastněným blahopřejeme.
Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov


"Náchodský deník" 28.4. 2008

Proběhla úspěšná evakuace žáků

Za účasti hasičů, policie proběhla v rámci akce Malé granty evakuace žáků ze SPŠ Hronov.
Žáci také vytvořili nový rekord v počtu ovázaných paží. Tento výkon byl zaregistrován a objeví se v České knize rekord... (zvětšit článek).
Celý článek a několik fotografií najdete na stránkách Náchodského deníku.
"U nás" březen 2008

Úspěšně reprezentovali SPŠ Hronov na celostátní fyzikální soutěži v Praze

Celostátní šestikolová Česko-Slovenská fyzikální soutěž FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) je na naší škole znám již několik let. Zúčastňují se jí studenti ze všech ročníků střední průmyslové školy, vytrvalí a nadprůměrně inteligentní. Organizátory jsou studenti - entuziasté pražské Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK). V tomto kolektivu pracuje i jeden náš bývalý absolvent, nyní student Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Jan Bednář.
Tento kolektiv "fykosáků" zorganizoval již 2. ročník "Fykosího fyziklání" podporovaného Ústavem teoretické fyziky UK MFF a Jednotou českých matematiků a fyziků. Soutěž probíhala v historické budově Matematického ústavu UK v Praze Na Karlově.
Zúčastnilo se nečekané množství středních škol: 39 gymnázií a 1 střední průmyslová škola (naše). Soutěžila pětičlenná družstva postupovým způsobem v řešení speciálně sestavených fyzikálních úloh. Největší dosažitelný počet bodů byl 200. Dosaženo však bylo nejvýše 94 bodů (1. místo) družstvem gymnázia Jana Keplera (Praha). Naše družstvo s počtem bodů 23 se umístilo na 34. místě, což je ve výše zmíněné konkurenci všech ostatních gymnázií umístění pěkné.
Naše družstvo soutěžilo ve složení Ondřej Maslikiewicz (vedoucí družstva), Ondřej Rada (oba z 1. ročníku SPŠ elektro), Ondřej Nentvich, Jan Fábera a Josef Řehák (všichni z 2. ročníku SPŠ elektro). Příslibem do budoucna je jejich nízký ročník studia a očekávané další rozšiřování vědomostí. Družstva z ostatních škol byla většinou složena ze studentů posledních ročníků.
K výuce fyziky na všech průmyslových školách je nutno uvést, že nedosahuje úrovně gymnaziální, vzhledem k podstatně nižší hodinové dotaci. V naší SPŠ si však mohou zájemci o dobrovolnou maturitu z fyziky nebo o další studium na vysoké škole doplnit doplni fyziku na gymnaziální úroveň navštěvováním fyzikálního semináře, který již několik let otevíráme jako nepovinný předmět.
Na fotografii zleva: Ondřej Nentvich, Jan Fábera, Josef Řehák, Ondřej Maslikiewicz, Ing. Bc. Luděk Valtar (pedagogický dozor a průvodce družstva), Ondřej Rada.


"U nás" únor 2008

SPŠ Hronov a fyzika

Jako každý rok, tak i letos, navštívili dne 9.11.2007 žáci 3. ročníku oboru elektrotechnika a vybraní žáci Gymnázia Broumov v rámci "Dnů otevřených dveří" Fyzikální ústav Akademie věd ČR a Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR v Praze.
Potom se žáci rozdělili na skupiny a absolvovali prohlídky s ukázkami a výkladem k jednotlivým tématům.
Odpoledne bylo vyhrazeno přednášce Ing. Milana Řípy, CSc., z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR o historii ústavu a vysvětlení pojmu plazma. Potom se podívali do badatelského centra PALS na jeden z největších evropských laserových systémů s unikátními terčíkovými komorami a prošli jeho technickým zázemím včetně zajíma- vého odborného výkladu. Prohlédli si i další zajímavá pracoviště
Někteří žáci se stihli podívat na již z části rozebraný Tokamak CASTOR - "model" reaktoru pro termojadernou fúzi, tj. způsob výroby energie řešící energetický problém nedaleké budoucnosti. V současné době probíhají přípravy na instalaci nového Tokamaku dovezeného z Anglie.
Po náročném dni plném fyzikálních témat se všichni rádi vraceli domů. (kráceno)


"Náchodský deník" leden 2008

Průmyslovky z Náchodska převzaly šeky na svoje projekty

Celkem osm škol z Královéhradeckého kraje se tento týden vypravilo do Call centra T-Mobile v Hradci Králové, kde každá z nich převzala šek na 66 tisíc korun v rámci projektu Malé granty.
Mezi vyvolenými byla také dvě vzdělávací zařízení z náchodského okresu - Střední průmyslová škola stavební (SPŠS) v Náchodě a Střední průmyslová škola (SPŠ) Hronov.
"Na co konkrétně budou peníze použity zatím ještě přesně nevíme. Žáci mají možnost do 31. ledna odevzdávat svoje žádosti o granty," řekla nám učitelka Štěpánka Thérová ze SPŠS. Podle ní to zatím vypadá na natočení filmu, jak se naučit na snowboardu, dále na nějaké sportovní turnaje, například druhý ročník nohejbalového turnaje mezi školami i mezi městy či první ročník turnaje ve florbalu. "Peníze mohou být rovněž využity na Bořkovy noviny, které budou pravděpodobně rozširovat svoji působnost i do vlastního vydavatelství, na soutěže ve strategických deskových hrách, na novou tvář žákovské studovny a některé další, zatím částečně utajené aktivity," uvedla Thérová.
Konkrétní výsledky i s výší finanční podpory grantům se škola dozví 27. února v 16 hodin poté, co je zhodnotí nezávislá komise. "Potom žákům slavnostně předá šeky v Galerii Slavie v Náchodě František Ringo Čech, jehož písnička Já už jdu je znělkou našeho grantového řízení Já už jdu aneb Sklerotickej Ježíšek opět přichází," doplnila Thérová.
Také hronovská průmyslovka se může pochlubit šekem na 66 tisíc korun. Jak nám včera sdělil učitel Karel Šimek, jsou návrhy, jak naložit s penězi, rozděleny do čtyř skupin. První je zaměřená na sport, druhá na zábavu zahrnující například taneční soutěže, třetí na výstavy, fotografie nebo zlepšení prostředí a čtvrtá na představení koníčků studentů. "Právě poslední kategorie se mi zamlouvá nejvíce. Žáci mohou například představit tuning automobilů, opravu motorek či programování na počítačích," poznamenal učitel hronovské průmyslovky. Škola se chce projektů Malé granty zúčastnit i v příštím školním roce.
"Určitě do toho půjdeme znovu. Pokud neuspějeme, máme příslib rodičovské rady, která je ochotná podobný projekt udělat samostatně," dodal Karel Šimek.


"Náchodský deník", "U nás", "Polický měsíčník" leden 2008

Ekologie na SPŠ Hronov

Dne 30.11.2007 se na naší škole uskutečnila beseda v rámci předmětu ekologie na téma "Budoucnost energetiky " pod vedením RNDr. Anny Poláškové.
"Náchodský deník", "U nás", "Polický měsíčník" leden 2008

Prevence sociálněpatologických jevů na SPŠ Hronov

Ve dnech 11. - 12. 12. 2007 proběhla další z akcí primární prevence SPJ. Po interaktivní besedě na téma: Bezpečný sex a prevence proti AIDS, jsme přivítali Mgr. Michala Kittu, který nás velmi poutavým a poučným způsobem zasvětil do nebezpečí sekt. Beseda se opět setkala s příznivým ohlasem jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů.


"Náchodský deník", "U nás", "Polický měsíčník" leden 2008

Připravujeme se na trh práce

8. 1. 2008 se konala ve škole beseda s pracovnicí Úřadu práce v Náchodě Mgr. Irenou Kolářovou. Kromě obecných informací o povinnostech uchazeče o zaměstnání, informovala také o zaměstnávání v zahraničí. Studenti 3. ročníků oborů vzdělávání s výučním listem a 4. ročníků oborů s maturitní zkouškou se dověděli spoustu zajímavých a užitečných informací ze světa práce.


"Náchodský deník" listopad 2007 "U nás" prosinec 2007

Technické obory nejsou jenom pro chlapce. I dívky se uplatní!

V posledním ročníku základní školy vám učitelé podávají informace o středních školách. Přitom technické školy, jako by byly určeny jen pro chlapce a pro děvčata byly jakýmsi tabu. Moderní doba však čím dále více využívá technických vymožeností ve všech oborech lidské činnosti.

Informatika a počítače pronikly například i do administrativy a různých sekretářských služeb a tudíž poptávka po pracovnicích s technickým vzděláním (zejména v oborech jako strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, chemie apod.) roste. Rovněž i obory na první pohled vzdálenější, například lékařství, potřebují technické odborníky (odbornice), například pro provoz diagnostických a terapeutických zařízení. Další oblastí, kde se děvčata s technickým vzděláním mohou uplatnit, jsou výrobní procesy ve strojírenském či elektrotechnickém průmyslu. Jedná se například o kontrolu kvality, o nákupčí, referentky logistiky, prodejce, výrobní dispečerky, plánovačky a technické pracovnice.

A co je nejdůležitější? Po absolvování školy najdete, na rozdíl od některých jiných profesí, zajímavou nabídku pracovních míst v technických firmách celého regionu (viz firemní webové stránky a inzeráty). Naše škola SPŠ Hronov, Hostovského 910, tedy nabízí i děvčatům možnost seznámit se vzděláváním v technických oborech, a to ve "Dnech otevřených dveří".
Na fotografii č. 1: Petra Navrátilová, žákyně oboru vzdělání s maturitní zkouškou - elektrotechnika
Na fotografii č. 2: Petra Pomahačová, žákyně oboru vzdělání s výučním listem - nástrojař
Na fotografii č. 3: Veronika Urbaníková, žákyně oboru vzdělání s maturitní zkouškou - strojírenství.


"Náchodský deník" říjen 2007

TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL V KOPANÉ

Dne 8. října 2007 se v Náchodě konalo okresní finále středních škol v kopané. Za účasti osmi středních škol v regionu zvítězilo pod vedením Mgr. Miroslava Beránka družstvo Střední průmyslové školy Hronov, když ve finále porazilo po velkém boji družstvo Střední průmyslové školy Nové Město nad Metují. Vítězům blahopřejeme.


"U nás" říjen 2007

SPŠ HRONOV A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

Jako každoročně, tak i v letošním školním roce se účastní žáci SPŠ Hronov různých sportovních soutěží mezi středními školami v regionu. Tak dne 25.9.2007 proběhlo v Novém Městě nad Metují okresní kolo Středoškolského poháru v atletice. Ze sedmi středních škol se žáci SPŠ Hronov umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola.
Dne 8.10.2007 se pak v Náchodě konalo okresní finále středních škol v kopané. I v této soutěži (tentokráte z družstev osmi škol) žáci SPŠ Hronov zvítězili a také postupují do krajského kola.
Žákům obou vítězných družstev, jakož i jejich učiteli, za reprezentaci školy děkujeme.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" červen 2007

SPŠ Hronov a cesta do Evropského parlamentu

V letošním školním roce se pět žáků SPŠ Hronov zúčastnilo soutěže "Cesta do Evropského parlamentu" pořádanou Generation Europe Česká republika. Žáci Miroslav Halama, Pavel Kárník, Jan Šedek, Adam Šimek a Jakub Šimek pod vedením učitelky SPŠ Hronov paní Mgr. Lucie Pošvářové plnili po dobu pěti měsíců úkoly týkající se spotřebitelské tématiky (reklamace, rodinný rozpočet, srovnávací test výrobků apod.).
Přesto, že se žáci neumístili mezi osmi nejlepšími družstvy z celé ČR a nepojedou za odměnu do Evropského parlamentu v Bruselu, dostalo se jim za svou snahu také ocenění.
Dne 4.6.2007 navštívil školu se svou asistentkou poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Červeného Kostelce pan Ing. Jiří Hanuš, z jehož rukou obdrželi soutěžící žáci za svou snahu "ceny útěchy". Předávání se zúčastnili též žáci maturitních oborů tříd 2.A a 2.B, kteří měli při této příležitosti možnost zeptat se pana poslance na problematiku týkající se fungování Parlamentu ČR, schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně a dalších témat, která během letošního školního roku probírali v předmětu Občanská nauka.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" květen 2007

Hronovská středoškolská laťka

Dne 10.5.2007 se uskutečnil již 2. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém, jejímž pořadatelem je Střední průmyslová škola v Hronově. Soutěže, kterou organizovali učitelé tělesné výchovy Mgr. Miroslav Beránek a Mgr. Pavel Linhart, se zúčastnilo šest dvou až tříčlenných družstev z 5 středních škol regionu. Při účasti 16 závodníků zvítězil žák SPŠ Nové Město nad Metují Jakub Souček, na 2. místě žák SPŠ Hronov Tomáš Petr a na 3. místě žák SPŠ Hronov Pavel Slovák. V soutěži družstev pak bylo pořadí:
1. SPŠ Hronov, 2. SPŠ Nové Město nad Metují, 3. SOU a SOŠ SČMSD Hronov.
Všem účastníkům blahopřejeme a těšíme se na další ročník v příštím roce. (fotogalerie)


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" květen 2007

Střední průmyslová škola Hronov a fyzika

Dne 17. dubna 2007 proběhla v zasedací místnosti SPŠ Hronov v pořadí již 3. beseda "O moderní fyzice". Byla určena žákům středních a základních škol a jejich učitelům. Tentokrát se beseda týkala v současné době velmi aktuálního tématu "Elektromagnetické vlnění a jeho vliv na lidský organizmus". Beseda se konala pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a organizoval ji učitel SPŠ Hronov Dr. Ing. Oto Štirand, CSc., který je jejím zasloužilým členem. Lektorem byl Doc. RNDr. Luděk Pekárek, Dr. Sc., ze Státního zdravotního ústavu Praha a emeritní vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, Praha. Účastníky pak bylo téměř 50 žáků a učitelů z pořádající školy SPŠ Hronov, Gymnázia Náchod, Gymnázia Broumov a ZŠ Hronov. Všichni zúčastnění si besedu pochvalovali a odnesli si základní informace o vlivu elektromagnetického vlnění na lidský organizmus, a to od skutečně fundovaného odborníka. Tyto informace rozhodně nepotvrdily rozšířený názor, že elektromagnetické vlnění má škodlivý vliv na člověka.


"Noviny Náchodska", "U nás" květen 2007

Géniové na SPŠ v Hronově?

Žáci Střední průmyslové školy v Hronově úspěšně reprezentovali svou školu.
Nedávno se pět žáků Střední průmyslové školy Hronov zúčastnilo mezinárodní soutěže v řešení logických úkolů „Genius logicus“. Jednalo se o druhý ročník soutěže, která probíhala poprvé vloni na Slovensku pod názvem „Mladý génius“. Pro velký zájem byl letošní ročník uskutečněn také v České republice, Maďarsku a Polsku. Úlohy byly koncipovány tak, aby procvičily zejména přirozený intelekt žáků a jejich kombinační schopnosti. Naši žáci dokázali, že logické myšlení jim rozhodně nechybí. Nejlépe se umístila Petra Tillerová z druhého ročníku oboru elektrotechnika, která dosáhla úspěšnosti 84%, a tím získala certifikát „Vynikající řešitel“. Soutěže se dále zúčastnili žáci třetích ročníků: Jiří Lipovský (certifikát „Začátečník“, 25%), Petra Navrátilová (certifikát „Dobrý řešitel“, 43%), Miloš Kotyz (certifikát „Dobrý řešitel“, 43%) a Michal Nývlt (certifikát „Velmi dobrý řešitel“, 69%). Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích i v životě.


"Noviny Náchodska", "U nás" květen 2007

SPŠ Hronov a středoškolská odborná činnost

Dne 17.4.2007 proběhlo v náchodském "Déčku" okresní kolo soutěže žáků středních škol - SOČ. V kategorii strojírenství obsadili 1. místo žáci 4. ročníku SPŠ Hronov oboru strojírenství Petr Potocký a Martin Suchánek s prací "Mechanizmus rámové pily na kov". Michal Plachta, žák 4. ročníku SPŠ Hronov - obor elektrotechnika pak v kategorii elektrotechnika také získal 1. místo za práci "Reproduktorová soustava". Autoři obou vítězných prací postupují do krajského kola SOČ, které se bude konat 10. května 2007 v Hradci Králové. Všem vítězům blahopřejeme.


"Noviny Náchodska", "U nás" duben 2007

Středoškolská odborná činnost (SOČ) v SPŠ Hronov

Celostátní soutěž SOČ mezi středními školami je soutěž pozoruhodná, postupová a končí až celostátním kolem. Obsahuje prakticky všechny obory lidské činnosti od "Výskytu bledulí na Hronovsku" přes "Kulturní působení J.K.Knahla" až k rozboru "Dynamické síly působící na ojnici ve spalovacím motoru".
V naší škole měli žáci k dispozici nabídku snad desíti témat od historie, matematiky až k technice. Žáci si však mohli zvolit téma vlastní z oblasti svého zájmu (celý text...)


"Noviny Náchodska", "U nás" duben 2007

Vzpomínková akce k výročí 120 let od narození malíře a spisovatele Josefa Čapka

Akci pořádalo hronovské občanské sdružení Kruh ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Hronově dne 23.3.2007. Na místě SPŠ stával rodný domek Josefa Čapka a na budově je umístěna pamětní deska.
Vzpomínku na hronovského rodáka zahájil předseda OS KRUH ing. Miroslav Houštěk. Žáci průmyslové školy pak předvedli krátkou ukázku z Čapkovy prózy "Děti, pojďte si hrát". Hlavní projev přednesl středoškolský profesor Aleš Fetters. Akce se zúčastnili zástupci města Hronova, hronovských škol a dalších institucí.


"Noviny Náchodska", "U nás" duben 2007

SPŠ Hronov a křtění nové knihy

V poslední době vydalo nakladatelství Mladá fronta pozoruhodnou vědeckopopulární knihu "Fúze - energie vesmíru". Autorům anglického originálu G.McCrackenovi a P.Stottovi se podařilo velice poutavě přiblížit čtenáři problémy od zdrojů vesmírných až po problémy pozemské. Překladatelům Ing. Milanu Řípovi CSc. a RNDr. Janu Mlynářovi CSc. z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky se podařil odborně i jazykově dokonalý překlad, doplněný proti originálu řadou vysvětlujících poznámek a rozsáhlým dodatkem o historii výzkumu řízené fúze v bývalém Sovětském svazu a České republice. Prvého z překladatelů znají naši žáci z "Besed o moderní fyzice" v naší škole.
V nedávné době se uskutečnil slavnostní křest této knihy v prostorách Akademie věd České republiky v Praze za přítomnosti obou překladatelů, prvého československého kosmonauta pana Remka, známého popularizátora vědeckopopulárních publikací knižních, rozhlasových i televizních pana Pacnera, vedoucí sekce komunikace Českých energetických závodů (ČEZ) paní Ing. Dufkové a dalších významných osobností. Této slavnostní akce se zúčastnil na pozvání i ředitel SPŠ p. Ing. Vladimír Holan a posluchač Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, bývalý výtečný maturant SPŠ Hronov, Zdeněk Váňa.
Abych navnadil čtenáře, studenty i kantory všech škol, uvedu o knize, kterou považuji za jednu z nejzdařilejších vědeckopopulárních publikací, alespoň několik poznámek.
Cesta od poznání zdroje energie hvězd včetně našeho Slunce počátkem minulého století k jejímu prvnímu řízenému uvolnění na Zemi v devadesátých letech minulého století byla trnitě obtížná. O nic snazší nebude ani přechod od experimentu ke komerčnímu uplatnění v energetice. Snad proto se budovaný mezinárodní termojaderný projekt nazývá ITER, což je latinsky "cesta". Knížka "Fúze - energie vesmíru" tuto napínavou cestu popisuje nesmírně zasvěceně a poutavě. Zcela jistě nějakým způsobem obohatí každého čtenáře. Pamětníka potěší, že nové generace fyziků a techniků nic nevzdávají. Student se seznámí s principem termojaderné fúze a bude-li mít zájem o vyšší úroveň, pak může v knize použít "rámečky" s odbornějším výkladem. Ekolog zjistí, že obnovitelné zdroje se s termojadernou energií harmonicky doplňují. Historika potěší podrobný časový přehled vývoje výzkumu řízené syntézy. Dámy se navíc podiví, jací že jsou vědci fešáci a pánové v nejlepších letech. Všechny čtenáře jistě zaujme Řípou zpracovaný "Dodatek českého vydání": Minulost a budoucnost fúze v datech.


Ministerstvo životního prostředí - březen 2007

Děkovný dopis

SPŠ Hronov za prosazování vzdělávacích programů obnovitelných zdrojů energie a účast ve finále národního projektu ENERSOL.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují", "Polický měsíčník" únor 2007

Prevence SPJ na Střední průmyslové škole v Hronově -- spolupráce s odborníky

V rámci prevence sociálně-patologických jevů jsme uspořádali v měsíci lednu besedy na témata, která vycházejí z dlouhodobé koncepce prevence MŠMT. První z nich -- Sekty a jejich nebezpečí -- již tradičně velmi kvalitní besedu, uskutečnil pro žáky 3. a 4. ročníků naší školy kněz Českobratrské církve evangelické v Hronově Mgr. Michal Kitta. Seznámil je s historií sekt a upozornil na nebezpečí, která plynou z členství v sektách a odpovídal na četné dotazy. Druhou besedu -- Bezpečný sex a prevence proti AIDS -- pro žáky 1. a 2. ročníků připravila Mgr. Kristýna Konárová, psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě, která je zároveň okresní metodičkou prevence. Její interaktivní metoda přednášky žáky velmi zaujala a určitě si odnesli spoustu nových poznatků. Děkujeme tímto za informace, které byly velmi kvalitní a poučné, zajímavé a odborně za úrovni.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" prosinec 2006

Střední průmyslová škola Hronov a fyzika

Dne 12. prosince 2006 proběhla v zasedací místnosti SPŠ Hronov již 2. beseda "O moderní fyzice". Byla opět určena pro žáky středních škol a jejich učitele. Tentokrát se beseda týkala aktuální problematiky výroby el. energie a nesla název "Jaderný reaktor bez radioaktivního odpadu?" (ekologický, energetický termojaderný reaktor ITER). Beseda se konala pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a organizoval ji opět učitel SPŠ Hronov Dr. Ing. Oto Štirand, CSc., který je jejím čestným členem. Přednášejícím byl Ing. Milan Řípa, CSc. z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, Praha. Účastníky pak byli žáci a učitelé z pořádající SPŠ Hronov, Gymnázia Broumov a Gymnázia a SOŠ cestovního ruchu Náchod. Všichni zúčastnění si besedu pochvalovali a odnesli si základní poznatky o celosvětovém směřování ekologické výroby el. energie v nedaleké budoucnosti.


"U nás" listopad 2006

Partnerská spolupráce zahraničních škol

Dne 20.10.2006 se v polské Bielawie uskutečnily oslavy 60 let trvání místní střední technické školy "Zespól szkól zawodowych Bielawa". Slavnostního setkání se kromě současného vedení školy a starosty města zúčastnilo i 10 bývalých ředitelů školy, početná skupina absolventů a současných žáků. Na slavnost byli pozváni i zástupci Střední průmyslové školy v Hronově, která je partnerskou školou. Obě školy tak naplňují deklaraci o vzájemném poznávání a vytváření profesních a jiných kontaktů mezi učiteli a žáky obou škol.


"U nás", "Čas nad Metují" listopad 2006

Středoškolský atletický pohár

Střední průmyslová škola v Hronově hlásí: Naše lehkoatletické družstvo vyhrálo dne 18.9.2006 okresní kolo 25. ročníku CORNY středoškolského atletického poháru a postoupilo mezi nejlepší školní družstva Královéhradeckého kraje. V této silné konkurenci jsme se dne 4.10.2006 umístili na 4. místě. Za zmínku stojí slibné výsledky Aleše Voborníka na 100 m za 11,9 sec.a 400 m za 53,6 sec. a také výkony Michala Pinkavy v kouli 12,62 m a Pavla Slováka v dálce. V říjnu jsme se zúčastnili okresního přeboru středních škol v přespolním běhu, který se konal v Polici nad Metují. Naše družstvo se umístilo na 2. místě. Stejné místo obsadil také Jan Pataki v závodě jednotlivců. Družstva sestavil a vedl učitel tělesné výchovy Mgr.Miroslav Beránek. Blahopřejeme našim závodníkům.


"U nás" červenec 2006

Hronovská středoškolská laťka

Dne 24.5.2006 se uskutečnil 1. ročník Hronovské středoškolské laťky, tedy soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém, který pořádala SPŠ Hronov. Na 1. místě se umístil Jakub Souček ze SPŠ Nové Město nad Metují, na 2. místě Pavel Slovák z pořádající SPŠ Hronov a na 3. místě Pavel Jurišta ze SŠPTP Velké Poříčí. Stejné pořadí škol bylo i v soutěži družstev. Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník příští rok.


"U nás" květen 2006

Zájezd do Londýna

Ve dnech 19.-24.4.2006 se žáci 1.a 2.ročníků SPŠ Hronov zúčastnili poznávacího a jazykového zájezdu do Paříže a Londýna. Obdivovali jsme krásu obou těchto metropolí a navštívili nejvýznamnější památky. V Anglii jsme byli ubytovaní v rodinách a procvičili si angličtinu. Asi nejvíce nás nadchl zámek v Hamptonu. Krása jeho právě kvetoucích zahrad byla umocněna krásným slunečným počasím. Myslím, že všichni byli spokojeni a budeme se těšit na další výpravy.
Mgr.Jana Maslikiewiczová, učitelka SPŠ


"U nás" květen 2006

Pohled do budoucnosti techniky v SPŠ Hronov

Ve středních školách se studenti většinou seznamují se současným stavem techniky, málo se však dozví o tom jestli a jak se budou dále zmenšovat počítací stroje (PS) a zvětšovat jejich kapacity a rychlosti. Jak si poradíme s rostoucí spotřebou energie , abychom nemuseli řešit složitá uložiště "vyhořelého paliva" apod.
Všechny pohledy do budoucnosti závisí na rozvoji matematicko fyzikálních věd. Fyzika je však na všech středních technických průmyslovkách doslova "popelkou" v počtu hodin vyhrazených osnovami tomuto předmětu. Rozvoj techniky jde dnes velmi rychle kupředu. Tak se žáci ve čtvrtém ročníku nestačí divit miniaturním paměťovým elementům "flashim" velikosti prstýnku na řetízku, o kterých v prváku ještě nic nezaznamenali. Stejně tak se dnes budou divit proč se fyzikové snaží o generování femtosekundových ( 10-15 s ) světelných impulsů. Protože ty budou nejpravděpodobněji používány k přenosu informací v počítacích strojích a ve sdělovací technice.
Další pohled do budoucnosti : co se vzrůstající spotřebou energie ? Současné jaderné elektrárny jsou z hlediska moderní fyziky již "zastaralé". Pracuje se na vývoji nových ekologičtějších zdrojů s termojadernou syntézou lehkých prvků (vodík, deuterium, tritium) - napodobíme Slunce ?
Co uděláme se všemi těmi pístovými motory, kterých dnes jezdí miliony a nehospodárným způsobem přeměňují energii ? Ve fyzikálních a chemických laboratořích se hledají jiné , účinnější metody přeměn energií pro drobné spotřebitelské účely.
Ve SPŠ Hronov se věnuje zvýšená pozornost matematicko fyzikální výuce, ovšem v bariérách současných osnov ! Žáci se zúčastňují náročných soutěží jako jsou Fyzikální a Matematická olympiáda, Fyzikální korespodenční seminář (FYKOS), pořádaný Matematicko fyzikální fakultou KU Praha. Každoročně několik žáků dobrovolně (nepovinně) maturuje z fyziky. Nedostatečnou fyzikální průpravu povinnou výukou doplňujeme dobrovolným dvousemestrálním fyzikálním seminářem. Každoročně pořádáme pro třetí ročníky jednodenní exkurzi do Fyzikálního ústavu České Akademie věd v Praze. Pokoušíme se zavést pravidelné Besedy o moderní fyzice se špičkovými představiteli tohoto oboru. Besedy by byly vhodné i pro ostatní střední školy a ostatní zájemce.
Podle našich zkušeností můžeme říci, že ti, kteří v naší škole využili nabízené možností bez problému uspěli při přijímacích zkouškách na vysoké školy, nebo byli přijati bez přijímacích zkoušek.. Tito naši bývalí maturanti se pak na nás často obracejí před semestrálními zkouškami na fakultě o konzultace, což rádi podle možností akceptujeme. Nedokresluje i toto obraz ("image") o SPŠ Hronov ?
Dr. Ing. Oto Štirand CSc.,učitel fyziky, - SPŠ Hronov.


"U nás" květen 2006

Partnerská spolupráce středních škol PR a ČR

Zástupci pedagogů a žáků Střední průmyslové školy v Hronově navštívili dne 24. dubna 2006 průmyslovou školu v polské Bielawě a po letech tak obnovili kdysi existující partnerský vztah. Zástupci hronovské průmyslovky byli přijati nejen ředitelkou školy, ale i starostou města Bielawy.
Součástí návštěvy pak byl volejbalový turnaj, kterého se zúčastnili kromě obou průmyslových škol ještě žáci bielawského gymnázia a Střední odborné školy z Jeseníku.
Setkání bylo završeno sepsáním "Deklarace o partnerské spolupráci" mezi českými školami SPŠ Hronov a SOŠ a SOU Jeseník s polskou průmyslovou školou v Bielawě. Smyslem spolupráce je vytvářet podmínky pro vzájemné poznávání a vytváření profesních a neformálních kontaktů (v oblasti sportu, kultury a životního prostředí) mezi zaměstnanci i žáky partnerských škol.
Další setkání se uskuteční v Hronově 24.5.2006, kdy se uskuteční 1. ročník tzv. Hronovské středoškolské laťky (tedy soutěž žáků středních škol ve skoku vysokém) a kam jsou pozváni i polští středoškoláci.
A proč spolupráce právě se střední školou v Bielawě? Město Bielawa je již dlouhá léta partnerským městem města Hronova.


"Noviny Náchodska, Čas nad Metují, U nás." únor 2006

SPŠ HRONOV a ENERSOL 2006

Enersol-vyhodnocení Enersol-vyhodnocení Enersol-vyhodnocení

ENERSOL 2006 je projekt, jehož cílem je zvýšit informovanost o problematice obnovitelných zdrojů a ekologického využívání energie. Prostředkem k naplnění tohoto cíle je mimo jiné i soutěž žáků středních škol pod názvem "Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém kraji". Pro školy zřizované Královéhradeckým krajem proběhla tato soutěž 15.2.2006 v Hradci Králové. Žáci 3. ročníku SPŠ Hronov Ondřej Joudal a Lukáš Fridrich se prezentovali prací na téma "Teorie i příklad tepelného čerpadla a kotle na spalování biomasy" a umístili se z 22 přihlášených prací na velmi pěkném 6. místě. Získali tak pro sebe i pro školu Certifikát partnera projektu Enersol 2006. Současně se žáky získal od Královéhradeckého kraje poděkování za aktivní a odborný přístup k řízení projektu Enersol 2006 i učitel SPŠ Hronov Ing. Bc. Luděk Valtar. Všem výše jmenovaným blahopřejeme.


"Noviny Náchodska" 23. ledna 2006

Beseda o sektách

Na Střední průmyslové škole v Hronově proběhla během pátečního dopoledne beseda o sektách. Organizována byla v souladu s minimálním preventivním programem na prevenci SPJ, tedy prevenci proti násilí a agresivitě, což je pro sekty základní charakteristika. Cílem je seznámit žáky s nebezpečím, které s sebou stále se rozšiřující sekty přinášejí: ztráta osobnosti a majtetku, psychologické problémy, které na sebe nabalují kriminální činnost.O sektách hovořil s žáky evangelický kněz Mgr. Michal Kitta.


"Noviny Náchodska" 5. ledna 2006

Z Cambridge do Hronova

Hronov - 0 moderní fyzice debatovali v úterý odpoledne na Střední průmyslové škole, která je známá spíše pod názvem "Cop" - Centrum odborné přípravy. Na přednášku nazvanou "Jakých nejnižších teplot na Zemi již fyzikové dosáhli aneb Od kapalného helia k chlazení atomů laserem" sem přijel až z anglického města Cambridge odborník Šimon Kos, který je v současné době v Anglii na výzkumné stáži. "Na univerzitě v Cambridge se věnuji výzkumu supravodivosti polovodičů. Ted' jsem si pouze udělal prázdniny a přijel jsem za sestrou do Hronova, " sdělil nám Šimon Kos. Této příležitosti využil Oto Štirand, pedagog z Copu a zasloužilý člen Jednoty matematiků a fyziků, který anglického "výzkumníka" pozval do školy na besedu. "Fyzika se na středních školách učí různými způsoby. Abych její výuku podpořil, napadlo mě uspořádat cyklus přednášek o fyzice. Navázal jsem kontakty s královéhradeckou Pedagogickou fakultou, obeslal gymnázia a máme první besedu, " informoval nás Oto Štirand.


"Právo" 29. prosince 2005, "Polický měsíčník" 13.1.2006

Tohle umím já

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme uspořádali ve dnech 9. - 12. 12. 2005 soutěž s názvem "Tohle umím já", která se setkala s velkým ohlasem. Žáci mohli prezentovat své zájmy a koníčky a pochlubit se svou šikovností a dovedností. Sešlo se na 30 prací z různých oblastí - modelářství, aranžování, elektrotechnika, práce se dřevem, netradiční sporty, strategické hry, divadelní kroužek, fotografování a ruční práce. Zahanbit se nenechali ani učitelé a zaměstnanci školy a také přispěli jako nesoutěžní hosté.
 V rámci občanské nauky shlédly výstavu všechny třídy a žáci mohli dát hlas té práci, která se jim nejvíce líbila. Často se v osudí s hlasy objevoval nápis - všichni. Proto jsme se rozhodli, že odměníme úplně všechny a tak soutěžící obdrželi z rukou pana ředitele CD a vítězný model - reprobedna "horny" navíc ještě sladkost. Odměny sponzorovalo Sdružení rodičů, které velmi vítá všechny takovéto aktivity žáků. Závěrem mohu jen citovat slova pana ředitele: "Je vidět, že mládež nesedí jen u počítačových her, ale má i jiné zájmy, které s úspěchem prezentuje. A to vždy budeme podporovat." Na závěr popřál všem hodně úspěchů v další práci i studiu.
Ing. Jitka Vaňková


"U nás" prosinec 2005

Turnaj - bez kordů, ale mezi mozky

V SOŠ a SOU-COP Hronov proběhly již tradičně dva předvánoční turnaje: Turnaj mladých techniků (žáci průmyslové školy) v matematicko fyzikálních základech techniky a Turnaj mladých řemeslníků (žáků středního odborného učiliště) v teoretických základech techniky. Turnajů se zúčastnili z každé třídy dva žáci, kteří měli třídu buď povznést nebo potopit. V každém turnaji bylo zadáno pět úloh tak, aby nebyly příliš jednoduché pro čtvrté (třetí) ročníky a nebyly naopak příliš obtížné pro ročníky první. Uvedeme jen ty vítězné dvojice: dvojice, které se "potopily", by se nad tím měly důkladně zamyslet! Z průmyslové školy se na 1. místě umístila dvojice ze 4.B (Bednář J., Matyska F), na 2. místě dvojice ze 3.B (Štys M., Stoffer J.). Z učebních oborů se na 1. místě umístila dvojice ze 2.D (Obolecký M., Seidel L.) a na 2. místě dvojice ze 3.D (Mach J., Sádek M.). Gragulujeme a přejeme jim dobré chutnání na sladkých prémiích sponzorovaných Radou rodičů.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SOŠ a SOU-COP Hronov


"U nás", "Čas nad Metují" listopad 2005

Ocenění SOŠ a SOU-COP HRONOV

Dne 6. října tohoto roku získala v Novém Jičíně naše škola Certifikát partnera projektu IQ AUTO 2. stupně. Certifikát vydává Sdružení automobilového průmyslu a vzdělávací agentura Kroměříž a uděluje se za spolupráci středních technických škol s partnerskými průmyslovými firmami.

SOŠ a SOU-COP Hronov má uzavřenou partnerskou smlouvu s firmou TANEX PLASTY a.s. Jaroměř a Úřadem práce Náchod. Smyslem spolupráce je pomoc při řešení generačních problémů průmyslových firem v jejich zaměstnanosti a to tak, že střední škola přizpůsobí výuku odborných předmětů konkrétním potřebám těchto firem a může tak vychovávat jejich potenciální zaměstnance."U nás" listopad 2005

Milenium matematických problémů a matematika na SOŠ a SOU - COP v Hronově

Matematika na středních odborných školách je jedním z nejdůležitějších předmětů a spolu s fyzikou tvoří kostru, na kterou by měly být navazovány všechny odborné předměty. Široký pojem matematika bývá někdy rozdělován na matematiku "čistou" a "aplikovanou". S tou první však na středních školách většinou nepřijdou studenti do styku, pokud to není koníček učitele, a ponejvíce zápasí s tou částí druhou.

Abychom ukázali, jaká důležitost se celosvětově matematice přikládá, podíváme se velmi stručně na některé současné problémy matematiky. Předesíláme, že pokud se někdo chce zabývat matematikou, musí nejprve ovládat tu matematiku "středoškolskou" a ta by mu měla přinášet dosti radostí a pocitu uspokojení z nalezených řešení třeba i jednoduchých technických úloh. Pak bude nejpravděpodobněji "vcucnut" do světa.


"U nás" listopad 2005

Problém zvaný počítač

Dnes téměř každý student střední školy nebo učebního oboru má k dispozici počítač. Stal se totiž standardním vybavením podobně jako např. mobilní telefon. Je ale zarážející, že rodiče, kteří počítač kupují nebo na něj svým potomkům přispívají, se málokdy zabývají i nainstalovanými a používanými programy. Je přitom statisticky prokázáno, že téměř 90 % domácích uživatelů (tedy i Vašich potomků) používá nelegální programy a to včetně operačních systémů jako je například Windows. Co to je nelegální program? Jak jej poznám? Je to takový program, který ve svých licenčních podmínkách nemá uvedeno, že je pro volné používání, je tedy na počítači nainstalován "načerno" neboli bez zaplacení. Poznám jej snadno, není uveden na faktuře, kterou jsem dostal od prodejce počítače, nemám na něj jiný doklad o zaplacení a nevlastním originální CD nebo jiná média. Cena těchto programů přitom není malá, jen pro ilustraci:
- operační systém Windows XP Profesional - cca 10500,- Kč
- kancelářský balík MS Office 2003 Profesional - cca 17000,- Kč
- grafický program Adobe Photoshop - cca 25000,- Kč
- většina počítačových her v době vydání - cca 1500,- Kč
a to bych mohl pokračovat dále.

Pokud se "podíváte" na počítač svých ratolestí, zjistíte, že hodnota jejich programového vybavení mnohonásobně převyšuje hodnotu samotného počítače a pohybuje se řádově ve statisících Kč. A to jsem nezapočítal audionahrávky a filmy, na které se také vztahují autorská práva (i když jsou stažené z internetu).

Myslíte si, že byste byli ochotni investovat tolik peněz do "zábavy" Vašich dětí? Asi jen někteří z Vás. Přesto to málokdo řeší. Nejspíš si ani neuvědomujete nebezpečnost tohoto počínání nebo ve Vaší mysli přežívá názor, že jsou to "jenom" programy a navíc je má skoro každý. Ale tyto programy jsou úplně stejné zboží jako například motocykl, osobní automobil střední třídy nebo luxusní zahraniční dovolená. Proč uvádím právě tyto příklady? Protože v těchto cenových relacích se pohybujeme a to rozhodně není žádná legrace.

Za zcizení osobního automobilu jsou i nepodmíněné tresty, ale za odpovídající hodnotu programů taky! Měli bychom začít své děti vychovávat ve smyslu zákonů a vést je k úctě k majetku jiných. Zatím se nám to ale příliš nedaří. Možná si řeknete: "A kde na ty programy mám vzít peníze, copak kradu?" (docela trefný příměr, nemyslíte?). Řešení je přitom prozaicky jednoduché, jen o něm mnoho lidí neví. Téměř ke každému komerčnímu programu totiž existuje jeho nekomerční neboli bezplatný ekvivalent. Je sice od jiného výrobce, má trochu jiné ovládání, ale výsledný efekt je z 99% stejný! Přitom pořízení nestojí ani korunu!

Je to jako když zvažujete, zda ukrást VW Golf z prodejny, nebo dostat zdarma od sponzora Škodu Octavia. Co byste zvolili? Já bych toho sponzora rozhodně neodmítal.

Pomozte nám vychovávat Vaše děti. Na Vaše dotazy a připomínky rád odpovím osobně, telefonicky na čísle do školy 491485048 nebo e-mailem na adrese matyas@spshronov.cz.


"U nás" září 2005

Mezinárodní rok fyziky na Střední odborné škole a SOU, COP v Hronově

Fyzika je současný, nebo snad již odvěký, postrach většiny středoškolských studentů. Jestliže však kdokoliv se chce vážněji zabývat kterýmkoliv technickým nebo přírodovědným oborem zjistí již v krátké době, že základem je dobrá znalost právě fyziky ruku v ruce s matematikou. K tomu ovšem není nutné, aby se stal géniem, ale je zapotřebí, aby dobře zvládl základní metody logického myšlení až na úroveň, kdy řešení technických problémů se mu stane potěšením a zábavou...


"Noviny Náchodska" sobota 9. dubna 2005

Mladí strojaři sbírali v Praze vavříny

Hronov - Velkého úspěchu dosáhli žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště - Centra odborné přípravy. Zúčastnili se v Praze v prostorách Střední průmyslové školy Na Třebešíně čtvrtého ročníku soutěže odborných škol a učilišť NC programování. Družstvo třetího ročníku hronovské strojní průmyslovky se umístilo na skvělém druhém místě a v jednotlivcích obsadil žák Lukáš Krögler třetí příčku. Soutěže se zúčastnilo dvacet dvoučlenných družstev škol z celé republiky.


"Noviny Náchodska" úterý 5. dubna 2005

Mladí nástrojaři se pustili do soutěžení

Hronov - Studenti z Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří se učí třetím rokem v oboru nástrojař, se sjeli do města Aloise Jiráska, aby se zde zúčastnili dvoudenní regionální soutěže odborných dovedností. Včera se uskutečnila praktická část soutěže, dnes je na řadě teorie. Jak nám řekl Ladislav Volhejn, zástupce ředitele pro praxi z SOŠ a SOU-COP Hronov, každá škola vyslala do soutěže dva zástupce. Ti tvoří družstvo a zároveň bojují každý sám za sebe. Ve včerejší praktické části vytvářeli chlapci výrobek, jemuž předcházelo narýsování jeho jednotlivých částí. Samotný výrobek musel být hotov zhruba do šesti hodin od zahájení soutěže. Důraz byl kladen především na přesnost, jež se hodnotila podle tabulek. "Teoretická část se skládá z jedenapůlhodinové písemky, která obahuje učivo za celé tři roky. Žáci v ní prokáží například znalosti bezpečnosti práce, rýsování či různé výpočty" uvedl Volhejn. Vítězové soutěže - nejlepší nástrojaři - získají kromě diplomu i hodnotné ceny, jako například profinářadí.


„Čas nad Metují“ – čtvrtek 20.5.2004

Učení není mučení

Žáci SOŠ a SOU-COP v Hronově se pravidelně zúčastňují různých soutěží mezi středními školami v celé republice. Naposledy jsme se v dubnu 2004 zúčastnili celostátní soutěže SOŠ a SOU v matematice a krajského kola fyzikální olympiády.

Celostátní soutěž v matematice probíhala na 21 školách po celé ČR a zúčastnilo se jí celkem 2022 soutěžících. Žáci naší školy se nejlépe umístili ve třech kategoriích:

- v kategorii VII. - 4. ročníky studijních oborů získal 1. místo Zdeněk Váňa (ze 300 soutěžících)

- v kategorii V. - 2. ročníky studijních oborů dosáhl Jan Bednář na 3. místo (ze 415 soutěžících)

- v kategorii III. - 3. ročníky učebních oborů se umístil Jakub Prouza na 4. místě (ze 135 soutěžících).

Při pohledu na výsledkové listiny lze s potěšením konstatovat, že u nás studují žáci, kteří mohou svými vědomostmi v matematice směle konkurovat středním průmyslovým školám.

Druhá soutěž byla Fyzikální olympiáda středních škol, zejména gymnázií, tentokráte na krajské úrovni.

Ve znalostech fyziky pak naši žác svým umístěním ukazují, že předmět fyzika nemusí být vždy doménou jen gymnázií:

- v kategorii C - 2. ročníky středních škol - získal Jan Bednář 1. místo

- v kategorii A - 4. ročníky středních škol – byl Jakub Kubeček pátý (soutěž pro 4. ročníky byla již v lednu 2004)

Všem soutěžícím k těmto umístěním blahopřejeme.


„EKOTON“ – č.1/2004 časopis Královéhradeckého kraje pro ekologii

Projekt „Úspory energie na školách“

Do prosince 2003 probíhal na osmi školách našeho kraje třetí ročník tohoto projektu. ….

V rámci projektu absolvovalo celkem 219 žáků z 8 škol výukové programy na téma spotřeba energie, úspory, skleníkový efekt, zacházení s obnovitelnými zdroji atd…..

V prosinci se zástupci škol zúčastnili vyhodnocení projektu na společném setkání v Hradci Králové na pracovišti SEVER. Na tomto setkání měli možnost prezentovat výsledky své práce před zástupci kraje, redaktory českého rozhlasu a Mladé fronty DNES. Žákovské audity předem posoudilo Sdružení pro úspory energie, na setkání byly předány finanční odměny, které školy musely použít na realizaci úsporných opatření ve svých budovách.

Bezkonkurenčně nejlepší projekt předložila SOŠ a SOU-COP Hronov a získala 21.000,-Kč.


přidat k Oblíbeným | statistika