Domů

Úvod > Archiv Napsali O Nás

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

"U nás" říjen 2010

Projekt na podporu bezpečné jízdy na motocyklu BENAMO - bezpečně na motorce

Stále častěji se v tisku objevují podobné obrázky a podle silnic přibývají pomníčky s odstrašujícími daty narození a úmrtí. Na silnicích přibývá díky stále dostupnějším cenám rychlých motocyklů, množství mladých "motorkářů", kteří jsou v dnešním agresivním silničním provozu vystaveni největším rizikům.
Proto jsme přistoupili na účast v projektu, který si klade za cíl ovlivnit žáky a studenty středních škol a docílit tak snížení nehodovosti mladých řidičů motocyklů, ale i ovlivnit chování řidičů na silnici celkově.
S projektem přichází nezisková organizace DOLY BIKERS, o. s. z Pardubic ve spolupráci s Policií ČR, konkrétně pan Jaroslav Mach a nprap.Mgr.Jana Pecoldová, kteří ve škole uvedli velmi poutavou a poučnou akci.
Věřím, že tato akce nebyla poslední, protože jsme byli osloveni k účasti na dalších projektech. A pokud budou takto podařené, pak mají smysl.

"U nás" duben 2010, "Noviny Náchodska"

Spolupráce SPŠ Hronov s podnikateli

Ve dnech 22.-25.března 2010 proběhl v zasedací místnosti hronovské průmyslovky 15. ročník tzv. "Kontaktní výstavy". Naše škola letos připravovala výstavu ve spolupráci s Úřadem práce Náchod a Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje v rámci projektů financovaných z ESF "10 lekcí techniky a "Volba povolání". Podnikatelské firmy regionu se prezentovaly ukázkami svého výrobního programu. Výstava byla určena pro žáky 8. tříd základních škol, kteří se budou brzy rozhodovat o svém budoucím povolání, a měla vzbudit jejich zájem o vzdělávání v technických oborech. Současně s výstavou se žáci ZŠ mohli také přímo seznámit se vzděláváním v technických oborech strojírenských a elektrotechnických, které nabízejí střední školy. Účelem celé akce, na které vystavovalo své výrobky 15 firem a kterou zhlédlo cca 400 žáků 8. tříd z 12 základních škol, bylo získat budoucí kvalifikované pracovníky v technických oborech, o které bude v regionálních firmách velký zájem."U nás" duben 2010, "Noviny Náchodska"

SPŠ Hronov a programovatelné automaty

Na konci března 2010 se uskutečnila na SOŠ a SOU Lanškroun soutěž žáků středních škol elektrotechnického a strojírenského zaměření, které mají ve svých vzdělávacích programech část výuky zaměřenou na programovatelné automaty. Soutěž proběhla ve spolupráci s firmou EATON Moeller s.r.o. a týkala se dovednosti žáků v programování řídícího relé EASY, které je určeno pro inteligentní řešení v konstrukci strojů a přístrojů nebo pro automatizaci budov. V konkurenci sedmi družstev z pěti středních škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje družstvo žáků 3. a 4. ročníku hronovské průmyslovky pod vedením učitele odborných předmětů Adolfa Linharta, zvítězilo. Všem zúčastněným blahopřejeme ."U nás" duben 2010

Tohle umím já!

Ve dnech 11.-16. března 2010 se v zasedací místnosti školy konal již 5. ročník soutěžní výstavy Tohle umím já. Původní myšlenka výstavy - ukázat ostatním, čím se zabývám ve volném čase - byla opět naplněna a jako v předešlých ročnících, tak i letos jsme viděli od 12 vystavovatelů rozličné činnosti a předměty - sešly se fotografie i kresba, sbírky poštovních známek, pivních relikvií - korbelů, etiket a tácků, vojenské historické uniformy a zbraně. Vystavovatelé propagovali své koníčky - bezmotorové létání, renovaci historických motocyklů či stavbu reprobedny a elektronických aparatur pro sály nebo do aut. Návštěvníci soutěže hlasovali o nejzajímavější exponáty, jejich majitelé, stejně jako ostatní vystavovatelé, byli odměněni cenami, na něž přispěla Rada rodičů školy. Součástí akce byla prezentace techniky pořízené školou v projektu, který na naší škole probíhá. Také ozvučení zasedací místnosti bylo provedeno audio sestavou získanou v projektu. O průvodní slovo a hudební doprovod se starali učitelé naší školy. Ze slov žáků: "Hele docela jim to mluví a hraje! Sice to není jak na Zděřině, ale jinak fajn!"
Fotografie byly pořízeny na vernisáži výstavy, kde pan ředitel školy - Ing.Vladimír Holan oceňoval vystavovatele a akci moderovala Ing.Jitka Vaňková, výchovná poradkyně školy.

TUJ

TUJ

TUJ

TUJ

TUJ


"U nás", Náchodský deník, Hradecké noviny březen 2010

Žáci a zaměstnanci Střední průmyslové školy Hronov přispěli na Projekt Šance

šance šance

V minulém roce jsme byli osloveni občanským sdružením Projekt Šance s žádostí o uspořádání sbírky na podporu pracovní a terapeutické dílny pro "děti ulice". Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí. Jsou to lidé, kteří z různých důvodů nemají práci, domov, rodinu. Bez pracovní terapeutické dílny by neměli šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení se do české pracující společnosti, neměli by na vybranou ve své životní situaci a museli by své živobytí vydobývat na ulici. Dál by tak přežívali na "účet" daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. Zkušební provoz takové dílny v praxi ukázal a potvrdil, že vlivem pracovní terapie je pravděpodobné, že se většina z nich stane časem daňovými poplatníky. Protože žáci a zaměstnanci naší školy nejsou lhostejní k osudům znevýhodněných lidí, uspořádali pod vedením výchovné poradkyně školy sbírku.
Za podporu částkou 3 589 Kč jsme obdrželi poděkování a jsme rádi, že jsme mohli přispět na záslužnou a potřebnou činnost.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov .


"U nás", Náchodský deník, prosinec 2009

Okresní přebor 4členných družstev základních a středních škol Náchodska v šachu

Dne 8.12.2009 se uskutečnil okresní přebor 4členných družstev základních a středních škol Náchodska v šachu. Turnaj proběhl pod záštitou ředitele Střední průmyslové školy Hronov Ing.Vladimíra Holana, s laskavým přispěním sponzorů - firem SPORT Hotárek a Kvíčerovská pekárna v zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Hronově. Hrálo se ve třech kategoriích systémem každý s každým a s časovým limitem 2x20 minut olympijským systémem bodování. Turnaj řídil Mgr.Karel Šimek, o korektnost partií, nasazování a zápisy se staral Ing.Ladislav Michel a hlavním rozhodčím byl František Fuchs.
V kategorii žáků 1. - 5.tříd základních škol zvítězilo družstvo ZŠ z Červeného Kostelce ve složení - Kosař, Košnar, Vít a Prosa se 100% ziskem 16 bodů. Následovaly je družstva ZŠ Hradební z Broumova B s 9,5 body, ZŠ Hradební Broumov A se 7 body, ZŠ Bukovice s 5 body a ZŠ Komenského z Nového Města nad Metují. S2,5 body.
Kategorii žáků 6. - 9.tříd ovládlo družstvo ZŠ z Police nad Metují ve složení Michel, Kollert, Holub,Pohner a náhradník Langhamer s 10,5 body. Následovaly je družstva ZŠ Hronov s 6,5 body, ZŠ Komenského z Nového Města nad Metují se 4 body a Masarykovy ZŠ z Broumova se ziskem 3 bodů.
V kategorii středních škol zvítězilo družstvo gymnasia z Broumova ve složení Sedláček, Hofman, Gol a Vodňanský se ziskem 11,5 bodu. Následovaly je družstva SPŠ Hronov A s 5 body, gymnásia z Náchoda se 4,5 body a SPŠ Hronov B se ziskem 3 bodů.
První dvě družstva v každé kategorii si vybojovala postup do krajského kola, které se koná 27.1.2010 v Hradci Králové, v areálu Slávie HK.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat učitelům, kteří doprovázeli své žáky, za jejich pomoc při organizaci turnaje a udržování příjemné nálady, SPŠ Hronov za poskytnutí zasedací místnosti a potřebného zázemí turnaje, ŠO Hronov a Náchod za poskytnutí hracího materiálu. Pochvalu rovněž zaslouží zúčastněná družstva za velmi dobrou kázeň.


"U nás", Náchodský deník, prosinec 2009

Tartuffe Games - zájezd žáků do pražského divadla Na Zábradlí

Čtvrtek 3.prosince 2009 si budou žáci naší školy jistě dlouho pamatovat. No posuďte - vstáváme sice už o půl šesté, ale jedeme luxusním autobusem, ve kterém můžete buď dospávat svůj spánkový deficit nebo sledovat video s filmem Pelíšky. V Praze je chladné, ale příjemné počasí a my jdeme zatím ještě poklidnou Prahou z Florence, kolem Prašné brány na "Staromák" a kolem Karlova mostu na Anenské náměstí, kde sídlí divadlo Na Zábradlí - historické centrum s nenapodobitelnou atmosférou blížících se vánočních svátků. Zasedneme do útulného hlediště pro 170 diváků a před námi jsou dvě hodiny divadelního koncertu herců, které známe většinou jen z televizních obrazovek - paní Zd.Hadrbolcová, P.Liška, J.Ornest a další. Moliérův Tartuffe v podání Pavla Lišky je najednou mezi námi. Vždyť jeviště je vzdáleno na délku natažené ruky " Hele, von jde sem!? Týýýýý vole! Co ti říkal? To je frajer! Tak to mě nebudou doma věřit. Já mluvil s P.Liškou!"
Ještě se nestačíme otřepat z hlubokého divadelního zážitku a už nás paní ředitelka Doubravka Svobodová seznamuje s historií divadla, ale hlavně ukazuje divadelní útroby. No schválně, kdo z Vás, čtenářů, viděl propadliště, maskérnu, herecké šatny, kostymérnu či technické zákulisí divadla?
A už opouštíme divadlo a jdeme Karlovou ulicí na vánočně oděné Staroměstské náměstí. Tady máme "chvilinkový" rozchod. Někdo si dává langoše, jiný pražskou šunku, další jen okukují stánky a samozřejmě zboží. A nakonec - opět příjemný autobus, video a bezpečná cesta do Hronova.
Stálo to zato! Zní jednomyslně autobusem a pak další dny ve škole.


"U nás", prosinec 2009

Běh do zámeckých schodů a SPŠ Hronov

Jako každý rok, tak se i letos 23.10.2009 uskutečnil v Náchodě "Běh do zámeckých schodů". Družstvo žáků SPŠ Hronov pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Miroslava Beránka se v kategorii středních škol umístilo na 2. místě. Za dobrou reprezentaci školy blahopřejeme.
Na snímku družstvo SPŠ Hronov: Jan Vacek, Roman Drejsl, Jaromír Schuber a Zdeněk Černý se získanou cenou.


"U nás", listopad 2009

Sport a SPŠ Hronov

Od začátku školního roku 2009/2010 proběhly dvě sportovní soutěže žáků středních škol v regionu. Také žáci SPŠ Hronov se pod vedením učitelů tělesné výchovy Mgr. Miroslava Beránka a Mgr. Pavla Linharta obou soutěží zúčastnili. Třináctičlenné družstvo školy se dne 17.září 2009 v Novém Městě nad Metují umístilo v lehkoatletické soutěži na 2. místě a dne 30.září 2009 se šestičlenné družstvo v Polici nad Metují umístilo na 3. místě v přespolním běhu. Všem zúčastněným blahopřejeme.

Ing. Vladimír Holan, ředitel školy


"U nás" červenec 2009

Maturity a závěrečné zkoušky na SPŠ Hronov

V měsíci květnu proběhly na škole jako každý rok maturitní zkoušky v oborech vzdělání Elektrotechnika - zaměření na počítačové řídicí systémy a Strojírenství - zaměření na výrobní a informační systémy.

V obou oborech maturovalo v letošním školním roce celkem 51 žáků, z toho 3 dívky. Z celkového počtu absolventů se hlásí 27 na vysoké školy (a to jak technické, tak humanitní).

V červnu pak na škole proběhly závěrečné zkoušky v oborech vzdělání nástrojař, elektrikář a automechanik. V těchto tříletých oborech vzdělání získalo 62 žáků výuční list. Z toho 24 se rozhodlo pro další zvýšení kvalifikace a nastoupí na naši školu od příštího školního roku do 1. nebo 2. ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou.


"U nás", "Náchodský deník" červenec 2009

SPŠ Hronov opět bodovala

I když zatím není příliš rozšířen, razí si florbal cestu mezi tradiční sporty. Je dynamický, rychlý, divácky atraktivní a není nouze o náhlé zvraty ve vývoji utkání.

Nic z toho nechybělo na turnaji "ERREA CUP", který se konal 19.6. ve Florbalovém centru Hradec Králové - Pouchov, kde se střetlo osm mužstev ze středních škol našeho a Pardubického kraje.

Hronovské školství reprezentovala Střední průmyslová škola, Hostovského ulice. A nadmíru dobře! SPŠ Hronov obsadila první místo, když ve finále porazila skvělý tým gymnázia Náchod. Celkové skóre bylo také impozantní - 22:6. A to není vše! Nejlepším hráčem turnaje se stal hronovský Honza Jirák. Gratulujeme a přejeme mladému týmu hronovské průmyslovky další úspěchy.


"U nás", "Náchodský deník" červenec 2009

Turnaj tří škol

Mílovými kroky se blíží konec školního roku a člověk by si řekl: "Všechno je jasné, známky jsou napsané, studenti se u jen tak "flákají" a samozřejmě zlobí!" Není to pravda. Ve středu 17.6. odpoledne se sešla skupina více jak 30 středoškoláků v přízemí Střední průmyslové školy v Hronově a na třech stolech stolního fotbálku si to rozdala v soutěži dvojic a také v soutěži školních družstev. Turnaje se zúčastnili žáci obou středních škol z Hronova - "SePeŠky a Hotelovky" a "Střední školy z Poříčí".

Kdo by si myslel, že stolní fotbálek je hra pro děti - ten by koukal a valil oči, až by hrozilo, že mu vypadnou z důlků. Taktika hry, dělové rány, nahrávky, fantastické obranné reakce hráčů, góly, za které by se nemuseli stydět profesionálové formátu P.Nedvěda nebo - pro dříve narozené - A.Panenky. Všemu tomu hemžení kralovala dobrá nálada a chuť ukázat ostatním, že zápal pro hru, kamarádství a fér soutěžení je i naší mladé generaci vlastní. V soutěži družstev jen o skóre vyhráli žáci SPŠ Hronov a v soutěži dvojic Jarča Schejbalová a Jakub Valtera z "hotelovky".

Zároveň bych rád i tímto způsobem poděkoval organizátorovi Štěpánu Kubečkovi, za parádní přípravu turnaje a zapůjčení jednoho stolu, vedení SPŠ Hronov a Radě rodičů SPŠ Hronov, že turnaj umožnily a podpořily a také firmě HELTAKoop z Velkého Poříčí, která bezplatně zapůjčila jeden stůl stolního fotbalu.

Děkuji za sebe, za žáky a za to, že i v této nelehké době je možno uskutečnit krásnou věc, když lidská tolerance, kamarádství a napřažená ruka k pomoci nejsou jen prázdná slova.


"U nás" květen 2009

Hronovská středoškolská laťka

Dne 6. května 2009 proběhl na školním hřišti SPŠ Hronov již 4. ročník soutěže středních škol regionu ve skoku vysokém. Celkem se soutěže zúčastnilo 6 dvou až tříčlenných družstev ze 6 škol. V soutěži družstev zvítězili žáci z Gymnázia v Náchodě před žáky z pořádající SPŠ Hronov.

Umístění jednotlivci:
1. Nosek Jakub - Gymnázium Náchod
2. Čimera Jan - Gymnázium Náchod
3. Slovák Pavel - SPŠ Hronov
Umístění družstev:
1. Gymnázium Náchod
2. SPŠ Hronov
3. Gymnázium Broumov
Všem zúčastněným blahopřejeme.


"U nás" prosinec 2008

Pátá beseda o fyzice v SPŠ Hronov

V úterý 5. listopadu 2008 v 15.00 hodin proběhla v zasedací místnosti SPŠ již pátá "Beseda o moderní fyzice" určená středoškolákům a jejich učitelům, pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků.
Téma bylo zajímavé jak z hlediska přírodovědného poznání složení světa, tak obřích experimentů, které se v mezinárodní spolupráci budují: "Několik vět o elementárních částicích". Lektorem byl význačný vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze, docent Matematicko fyzikální fakulty Karlovy univerzity a člen Svazu výtvarných umělců doc. RNDr. Ing. Jan Hladký, DrSc.
V posledních letech jsme byli svědky rychlého rozvoje nazírání na pojem nejmenších částic v přírodě. Začátkem šedesátých let minulého stolení byly například protony pokládány za stejně elementární částice jako elektrony. Tehdy byly za elementární považovány veškeré známé částice, které zprostředkovávají interakce mezi nimi.
Pro experimentální ověření vlastností těchto částic se ve světě staví velká experimentální zařízení, např. nejnákladnější experiment všech dob LHC (Large Hadron Collider) v Cernu u Ženevy. Na tomto experimentu se též účastní naše republika. Jsme spoluúčastni na bouřlivém rozvoji matematicko fyzikálních poznatků do šíře - nové metody (např. nukleární magnetická rezonance), rozvoj informačních technologií, nové ekologické zdroje energie apod. Pozornost se věnuje i problémům do hloubky, tj. základním poznatkům a jevům v přírodě.
Pořádáním "Besed" nabízíme našim žákům a žákům z ostatních středních škol možnost seznámit se nejen s moderní fyzikou, ale i se špičkovými aktivními vědci z různých oborů.


"U nás" prosinec 2008

Týden vědy a techniky v SPŠ Hronov

Snad žádná střední technická škola by neměla nevyužít "dne otevřených dveří" v ústavech Akademie věd České republiky. Našim žákům nabízíme každoročně prohlídku laboratoří Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze. Letos se 7. listopadu návštěvy ústavů zúčastnili žáci 3. ročníku průmyslové školy (elektro a strojní) a několik dalších žáků navštěvujících školní fyzikální semináře.
Žáci se seznámili se špičkovým vybavením laboratoří a s velmi rozdílnou popularizací vědy od vědců různých věkových kategorií "od elévů až po renomované kapacity". Seznámili se se "stolními" experimenty, které jsou příležitostně sestavovány, až po rozsáhlá zařízení jako kyslíkovo-jódový výkonový laser a zařízení PALS, pro které byla nedávno postavena speciální rozsáhlá budova. Velkou pozornost vzbudil nově instalovaný TOKAMAG, (zařízení pro výrobu elektrické energie v budoucnosti), pro který musela být v letošním roce postavena další speciální budova.
Součástí rozhovorů v laboratořích byl i způsob volby vědeckých problémů, které budou mít nárok na řešení v laboratořích. Velká většina těchto problémů je určována tzv. granty, o které se ucházejí vědečtí pracovníci a které bývají podrobeny přísnému recenznímu řízení.
Není účelem tohoto článku vypočítat všechny fyzikální a technické disciplíny, se kterými se žáci seznámili. Chceme spíše upozornit na jednu z možností získávání nejnovějších technických informací, kterou mají během vzdělávání žáci na SPŠ v Hronově.


"U nás" listopad 2008, "Náchodský deník" prosinec 2008

Trofeje získané žáky ze SPŠ Hronov

I když uběhla teprve první čtvrtina školního roku 2008/2009, zúčastnili se žáci naší školy mnoha okresních i krajských soutěží středních škol. Nejvíce úspěchů získali žáci pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Miroslava Beránka v soutěžích sportovních. Na obrázku jsou ceny (zleva) za:
1. místo ve fotbale - Náchod Plhov
1. místo ve florbale - Náchod, házenkářská hala
2. místo basketbal - Broumov, Gymnázium
3. místo "Běh do zámeckých schodů" - Náchod


"U nás" září 2008

SPŠ Hronov a fotbal

Dne 10.10.2008 se jako každoročně uskutečnilo na náchodském hřišti v Plhově okresní kolo středních škol ve fotbalu. Turnaj organizovalo SOU a SOŠ SČMSD Hronov a v letošním roce se ho zúčastnilo rekordních 10 družstev z deseti středních škol. Vítězem celého turnaje se stali žáci ze SPŠ Hronov, když ve finále porazili družstvo náchodského gymnázia poměrem 3:1. Družstvo hronovské průmyslovky tak obhájilo loňské vítězství a postoupilo do krajského kola. Vítězům blahopřejeme.


"U nás" září 2008

Zahájení školního roku 2008/2009

Dne 1. září začal na Střední průmyslové škole v Hronově, stejně jako na všech středních i základních školách v celé republice, nový školní rok.
A protože se často setkávám s tím, že ve veřejnosti není vždy dobře chápána funkce a poslání této hronovské střední školy, chtěl bych o ní při této příležitosti podat alespoň základní informace.
Tak tedy. SPŠ Hronov, Hostovského 910 je technickou školou poskytující jejím absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech strojírenství a elektrotechnika (průmyslovka) a střední vzdělání s výučním listem v oborech nástrojař, elektrikář a automechanik (učební obory). Touto skladbou oborů je škola prakticky totožná se SPŠ Jičín a SPŠ Trutnov. V samotných oborech průmyslovky pak se SPŠ Nové Město nad Metují a SPŠ Dobruška (tyto dvě školy však nemají současně učební obory a není tak možný eventuální přestup žáků na méně náročné obory a naopak během studia).
Za poslední čtyři roky stoupl počet žáků školy o 100 a v tomto školním roce 2008/2009 má škola již 450 žáků v 18 třídách (8 tříd průmyslovky, 9 tříd učebních oborů, 1 třídu dálkového studia elektro a strojního).
Škola úzce spolupracuje se strojírenskými a elektrotechnickými firmami v našem regionu, které mají o naše žáky velký zájem a nabízejí jim po absolvování perspektivní nabídky zaměstnání. Žáci průmyslové školy jsou také připravováni ke studiu na vysokých školách, kam také mnozí odcházejí.
Kromě maturitních vysvědčení a výučních listů mohou žáci získat na škole též různá osvědčení a certifikáty, potvrzující jejich dovednosti v oblasti strojírenství, elektrotechniky a výpočetní techniky.
Všechny obory naší školy jsou také vhodné i pro dívky. Již v současné době jsou v každém z nich zastoupeny.
Na závěr bych chtěl požádat veřejnost, aby pro naši školu již nepoužívala bývalý název COP, který je mnohdy matoucí a pro střední školu nevhodný. Hronovská škola je klasickou střední průmyslovou školou elektro, strojní a automobilní. Je jedinou technickou školou v regionu Broumovska a okolí a její absolventi získávají perspektivní zaměstnání nebo úspěšně studují na vysokých školách.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov


"U nás" červenec 2008

SPŠ Hronov a matematika

Dne 28. března 2008 se v České republice uskutečnilo celostátní kolo matematické soutěže žáků středních odborných škol. Soutěž probíhala současně na několika místech republiky. Pro žáky našeho regionu to bylo v Hradci Králové. V květnu, po vyhodnocení prací z celé republiky, byly vyhlášeny výsledky.
V kategorii 2. ročníků se umístil žák naší elektroprůmyslovky Jan Fábera v konkurenci 347 účastníků na vynikajícím 5. místě.
Za vzornou reprezentaci školy blahopřejeme. Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov


"U nás" květen 2008

Hronovská středoškolská laťka

Dne 6. května 2008 proběhl na školním hřišti SPŠ Hronov již 3. ročník soutěže středních škol regionu ve skoku vysokém. Celkem se soutěže zúčastnilo 7 dvoučlenných družstev z pěti středních škol regionu.
V soutěži družstev zvítězili žáci z Gymnázia v Náchodě před žáky z pořádající SPŠ Hronov. Organizátoři akce Mgr. Beránek a Mgr. Linhart (tělocvikáři z hronovské školy) ocenili zejména výkony žáků vítězného družstva Jakuba Noska - 185 cm a Jana Čimery - 180 cm.
Všem zúčastněným blahopřejeme.
Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov


"Náchodský deník" 28.4. 2008

Proběhla úspěšná evakuace žáků

Za účasti hasičů, policie proběhla v rámci akce Malé granty evakuace žáků ze SPŠ Hronov.
Žáci také vytvořili nový rekord v počtu ovázaných paží. Tento výkon byl zaregistrován a objeví se v České knize rekord... (zvětšit článek).
Celý článek a několik fotografií najdete na stránkách Náchodského deníku.
"U nás" březen 2008

Úspěšně reprezentovali SPŠ Hronov na celostátní fyzikální soutěži v Praze

Celostátní šestikolová Česko-Slovenská fyzikální soutěž FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) je na naší škole znám již několik let. Zúčastňují se jí studenti ze všech ročníků střední průmyslové školy, vytrvalí a nadprůměrně inteligentní. Organizátory jsou studenti - entuziasté pražské Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK). V tomto kolektivu pracuje i jeden náš bývalý absolvent, nyní student Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Jan Bednář.
Tento kolektiv "fykosáků" zorganizoval již 2. ročník "Fykosího fyziklání" podporovaného Ústavem teoretické fyziky UK MFF a Jednotou českých matematiků a fyziků. Soutěž probíhala v historické budově Matematického ústavu UK v Praze Na Karlově.
Zúčastnilo se nečekané množství středních škol: 39 gymnázií a 1 střední průmyslová škola (naše). Soutěžila pětičlenná družstva postupovým způsobem v řešení speciálně sestavených fyzikálních úloh. Největší dosažitelný počet bodů byl 200. Dosaženo však bylo nejvýše 94 bodů (1. místo) družstvem gymnázia Jana Keplera (Praha). Naše družstvo s počtem bodů 23 se umístilo na 34. místě, což je ve výše zmíněné konkurenci všech ostatních gymnázií umístění pěkné.
Naše družstvo soutěžilo ve složení Ondřej Maslikiewicz (vedoucí družstva), Ondřej Rada (oba z 1. ročníku SPŠ elektro), Ondřej Nentvich, Jan Fábera a Josef Řehák (všichni z 2. ročníku SPŠ elektro). Příslibem do budoucna je jejich nízký ročník studia a očekávané další rozšiřování vědomostí. Družstva z ostatních škol byla většinou složena ze studentů posledních ročníků.
K výuce fyziky na všech průmyslových školách je nutno uvést, že nedosahuje úrovně gymnaziální, vzhledem k podstatně nižší hodinové dotaci. V naší SPŠ si však mohou zájemci o dobrovolnou maturitu z fyziky nebo o další studium na vysoké škole doplnit doplni fyziku na gymnaziální úroveň navštěvováním fyzikálního semináře, který již několik let otevíráme jako nepovinný předmět.
Na fotografii zleva: Ondřej Nentvich, Jan Fábera, Josef Řehák, Ondřej Maslikiewicz, Ing. Bc. Luděk Valtar (pedagogický dozor a průvodce družstva), Ondřej Rada.


"U nás" únor 2008

SPŠ Hronov a fyzika

Jako každý rok, tak i letos, navštívili dne 9.11.2007 žáci 3. ročníku oboru elektrotechnika a vybraní žáci Gymnázia Broumov v rámci "Dnů otevřených dveří" Fyzikální ústav Akademie věd ČR a Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR v Praze.
Potom se žáci rozdělili na skupiny a absolvovali prohlídky s ukázkami a výkladem k jednotlivým tématům.
Odpoledne bylo vyhrazeno přednášce Ing. Milana Řípy, CSc., z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR o historii ústavu a vysvětlení pojmu plazma. Potom se podívali do badatelského centra PALS na jeden z největších evropských laserových systémů s unikátními terčíkovými komorami a prošli jeho technickým zázemím včetně zajíma- vého odborného výkladu. Prohlédli si i další zajímavá pracoviště
Někteří žáci se stihli podívat na již z části rozebraný Tokamak CASTOR - "model" reaktoru pro termojadernou fúzi, tj. způsob výroby energie řešící energetický problém nedaleké budoucnosti. V současné době probíhají přípravy na instalaci nového Tokamaku dovezeného z Anglie.
Po náročném dni plném fyzikálních témat se všichni rádi vraceli domů. (kráceno)


"Náchodský deník" leden 2008

Průmyslovky z Náchodska převzaly šeky na svoje projekty

Celkem osm škol z Královéhradeckého kraje se tento týden vypravilo do Call centra T-Mobile v Hradci Králové, kde každá z nich převzala šek na 66 tisíc korun v rámci projektu Malé granty.
Mezi vyvolenými byla také dvě vzdělávací zařízení z náchodského okresu - Střední průmyslová škola stavební (SPŠS) v Náchodě a Střední průmyslová škola (SPŠ) Hronov.
"Na co konkrétně budou peníze použity zatím ještě přesně nevíme. Žáci mají možnost do 31. ledna odevzdávat svoje žádosti o granty," řekla nám učitelka Štěpánka Thérová ze SPŠS. Podle ní to zatím vypadá na natočení filmu, jak se naučit na snowboardu, dále na nějaké sportovní turnaje, například druhý ročník nohejbalového turnaje mezi školami i mezi městy či první ročník turnaje ve florbalu. "Peníze mohou být rovněž využity na Bořkovy noviny, které budou pravděpodobně rozširovat svoji působnost i do vlastního vydavatelství, na soutěže ve strategických deskových hrách, na novou tvář žákovské studovny a některé další, zatím částečně utajené aktivity," uvedla Thérová.
Konkrétní výsledky i s výší finanční podpory grantům se škola dozví 27. února v 16 hodin poté, co je zhodnotí nezávislá komise. "Potom žákům slavnostně předá šeky v Galerii Slavie v Náchodě František Ringo Čech, jehož písnička Já už jdu je znělkou našeho grantového řízení Já už jdu aneb Sklerotickej Ježíšek opět přichází," doplnila Thérová.
Také hronovská průmyslovka se může pochlubit šekem na 66 tisíc korun. Jak nám včera sdělil učitel Karel Šimek, jsou návrhy, jak naložit s penězi, rozděleny do čtyř skupin. První je zaměřená na sport, druhá na zábavu zahrnující například taneční soutěže, třetí na výstavy, fotografie nebo zlepšení prostředí a čtvrtá na představení koníčků studentů. "Právě poslední kategorie se mi zamlouvá nejvíce. Žáci mohou například představit tuning automobilů, opravu motorek či programování na počítačích," poznamenal učitel hronovské průmyslovky. Škola se chce projektů Malé granty zúčastnit i v příštím školním roce.
"Určitě do toho půjdeme znovu. Pokud neuspějeme, máme příslib rodičovské rady, která je ochotná podobný projekt udělat samostatně," dodal Karel Šimek.


"Náchodský deník", "U nás", "Polický měsíčník" leden 2008

Ekologie na SPŠ Hronov

Dne 30.11.2007 se na naší škole uskutečnila beseda v rámci předmětu ekologie na téma "Budoucnost energetiky " pod vedením RNDr. Anny Poláškové.
"Náchodský deník", "U nás", "Polický měsíčník" leden 2008

Prevence sociálněpatologických jevů na SPŠ Hronov

Ve dnech 11. - 12. 12. 2007 proběhla další z akcí primární prevence SPJ. Po interaktivní besedě na téma: Bezpečný sex a prevence proti AIDS, jsme přivítali Mgr. Michala Kittu, který nás velmi poutavým a poučným způsobem zasvětil do nebezpečí sekt. Beseda se opět setkala s příznivým ohlasem jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů.


"Náchodský deník", "U nás", "Polický měsíčník" leden 2008

Připravujeme se na trh práce

8. 1. 2008 se konala ve škole beseda s pracovnicí Úřadu práce v Náchodě Mgr. Irenou Kolářovou. Kromě obecných informací o povinnostech uchazeče o zaměstnání, informovala také o zaměstnávání v zahraničí. Studenti 3. ročníků oborů vzdělávání s výučním listem a 4. ročníků oborů s maturitní zkouškou se dověděli spoustu zajímavých a užitečných informací ze světa práce.


"Náchodský deník" listopad 2007 "U nás" prosinec 2007

Technické obory nejsou jenom pro chlapce. I dívky se uplatní!

V posledním ročníku základní školy vám učitelé podávají informace o středních školách. Přitom technické školy, jako by byly určeny jen pro chlapce a pro děvčata byly jakýmsi tabu. Moderní doba však čím dále více využívá technických vymožeností ve všech oborech lidské činnosti.

Informatika a počítače pronikly například i do administrativy a různých sekretářských služeb a tudíž poptávka po pracovnicích s technickým vzděláním (zejména v oborech jako strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, chemie apod.) roste. Rovněž i obory na první pohled vzdálenější, například lékařství, potřebují technické odborníky (odbornice), například pro provoz diagnostických a terapeutických zařízení. Další oblastí, kde se děvčata s technickým vzděláním mohou uplatnit, jsou výrobní procesy ve strojírenském či elektrotechnickém průmyslu. Jedná se například o kontrolu kvality, o nákupčí, referentky logistiky, prodejce, výrobní dispečerky, plánovačky a technické pracovnice.

A co je nejdůležitější? Po absolvování školy najdete, na rozdíl od některých jiných profesí, zajímavou nabídku pracovních míst v technických firmách celého regionu (viz firemní webové stránky a inzeráty). Naše škola SPŠ Hronov, Hostovského 910, tedy nabízí i děvčatům možnost seznámit se vzděláváním v technických oborech, a to ve "Dnech otevřených dveří".
Na fotografii č. 1: Petra Navrátilová, žákyně oboru vzdělání s maturitní zkouškou - elektrotechnika
Na fotografii č. 2: Petra Pomahačová, žákyně oboru vzdělání s výučním listem - nástrojař
Na fotografii č. 3: Veronika Urbaníková, žákyně oboru vzdělání s maturitní zkouškou - strojírenství.


"Náchodský deník" říjen 2007

TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL V KOPANÉ

Dne 8. října 2007 se v Náchodě konalo okresní finále středních škol v kopané. Za účasti osmi středních škol v regionu zvítězilo pod vedením Mgr. Miroslava Beránka družstvo Střední průmyslové školy Hronov, když ve finále porazilo po velkém boji družstvo Střední průmyslové školy Nové Město nad Metují. Vítězům blahopřejeme.


"U nás" říjen 2007

SPŠ HRONOV A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

Jako každoročně, tak i v letošním školním roce se účastní žáci SPŠ Hronov různých sportovních soutěží mezi středními školami v regionu. Tak dne 25.9.2007 proběhlo v Novém Městě nad Metují okresní kolo Středoškolského poháru v atletice. Ze sedmi středních škol se žáci SPŠ Hronov umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola.
Dne 8.10.2007 se pak v Náchodě konalo okresní finále středních škol v kopané. I v této soutěži (tentokráte z družstev osmi škol) žáci SPŠ Hronov zvítězili a také postupují do krajského kola.
Žákům obou vítězných družstev, jakož i jejich učiteli, za reprezentaci školy děkujeme.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" červen 2007

SPŠ Hronov a cesta do Evropského parlamentu

V letošním školním roce se pět žáků SPŠ Hronov zúčastnilo soutěže "Cesta do Evropského parlamentu" pořádanou Generation Europe Česká republika. Žáci Miroslav Halama, Pavel Kárník, Jan Šedek, Adam Šimek a Jakub Šimek pod vedením učitelky SPŠ Hronov paní Mgr. Lucie Pošvářové plnili po dobu pěti měsíců úkoly týkající se spotřebitelské tématiky (reklamace, rodinný rozpočet, srovnávací test výrobků apod.).
Přesto, že se žáci neumístili mezi osmi nejlepšími družstvy z celé ČR a nepojedou za odměnu do Evropského parlamentu v Bruselu, dostalo se jim za svou snahu také ocenění.
Dne 4.6.2007 navštívil školu se svou asistentkou poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Červeného Kostelce pan Ing. Jiří Hanuš, z jehož rukou obdrželi soutěžící žáci za svou snahu "ceny útěchy". Předávání se zúčastnili též žáci maturitních oborů tříd 2.A a 2.B, kteří měli při této příležitosti možnost zeptat se pana poslance na problematiku týkající se fungování Parlamentu ČR, schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně a dalších témat, která během letošního školního roku probírali v předmětu Občanská nauka.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" květen 2007

Hronovská středoškolská laťka

Dne 10.5.2007 se uskutečnil již 2. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém, jejímž pořadatelem je Střední průmyslová škola v Hronově. Soutěže, kterou organizovali učitelé tělesné výchovy Mgr. Miroslav Beránek a Mgr. Pavel Linhart, se zúčastnilo šest dvou až tříčlenných družstev z 5 středních škol regionu. Při účasti 16 závodníků zvítězil žák SPŠ Nové Město nad Metují Jakub Souček, na 2. místě žák SPŠ Hronov Tomáš Petr a na 3. místě žák SPŠ Hronov Pavel Slovák. V soutěži družstev pak bylo pořadí:
1. SPŠ Hronov, 2. SPŠ Nové Město nad Metují, 3. SOU a SOŠ SČMSD Hronov.
Všem účastníkům blahopřejeme a těšíme se na další ročník v příštím roce. (fotogalerie)


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" květen 2007

Střední průmyslová škola Hronov a fyzika

Dne 17. dubna 2007 proběhla v zasedací místnosti SPŠ Hronov v pořadí již 3. beseda "O moderní fyzice". Byla určena žákům středních a základních škol a jejich učitelům. Tentokrát se beseda týkala v současné době velmi aktuálního tématu "Elektromagnetické vlnění a jeho vliv na lidský organizmus". Beseda se konala pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a organizoval ji učitel SPŠ Hronov Dr. Ing. Oto Štirand, CSc., který je jejím zasloužilým členem. Lektorem byl Doc. RNDr. Luděk Pekárek, Dr. Sc., ze Státního zdravotního ústavu Praha a emeritní vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, Praha. Účastníky pak bylo téměř 50 žáků a učitelů z pořádající školy SPŠ Hronov, Gymnázia Náchod, Gymnázia Broumov a ZŠ Hronov. Všichni zúčastnění si besedu pochvalovali a odnesli si základní informace o vlivu elektromagnetického vlnění na lidský organizmus, a to od skutečně fundovaného odborníka. Tyto informace rozhodně nepotvrdily rozšířený názor, že elektromagnetické vlnění má škodlivý vliv na člověka.


"Noviny Náchodska", "U nás" květen 2007

Géniové na SPŠ v Hronově?

Žáci Střední průmyslové školy v Hronově úspěšně reprezentovali svou školu.
Nedávno se pět žáků Střední průmyslové školy Hronov zúčastnilo mezinárodní soutěže v řešení logických úkolů „Genius logicus“. Jednalo se o druhý ročník soutěže, která probíhala poprvé vloni na Slovensku pod názvem „Mladý génius“. Pro velký zájem byl letošní ročník uskutečněn také v České republice, Maďarsku a Polsku. Úlohy byly koncipovány tak, aby procvičily zejména přirozený intelekt žáků a jejich kombinační schopnosti. Naši žáci dokázali, že logické myšlení jim rozhodně nechybí. Nejlépe se umístila Petra Tillerová z druhého ročníku oboru elektrotechnika, která dosáhla úspěšnosti 84%, a tím získala certifikát „Vynikající řešitel“. Soutěže se dále zúčastnili žáci třetích ročníků: Jiří Lipovský (certifikát „Začátečník“, 25%), Petra Navrátilová (certifikát „Dobrý řešitel“, 43%), Miloš Kotyz (certifikát „Dobrý řešitel“, 43%) a Michal Nývlt (certifikát „Velmi dobrý řešitel“, 69%). Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích i v životě.


"Noviny Náchodska", "U nás" květen 2007

SPŠ Hronov a středoškolská odborná činnost

Dne 17.4.2007 proběhlo v náchodském "Déčku" okresní kolo soutěže žáků středních škol - SOČ. V kategorii strojírenství obsadili 1. místo žáci 4. ročníku SPŠ Hronov oboru strojírenství Petr Potocký a Martin Suchánek s prací "Mechanizmus rámové pily na kov". Michal Plachta, žák 4. ročníku SPŠ Hronov - obor elektrotechnika pak v kategorii elektrotechnika také získal 1. místo za práci "Reproduktorová soustava". Autoři obou vítězných prací postupují do krajského kola SOČ, které se bude konat 10. května 2007 v Hradci Králové. Všem vítězům blahopřejeme.


"Noviny Náchodska", "U nás" duben 2007

Středoškolská odborná činnost (SOČ) v SPŠ Hronov

Celostátní soutěž SOČ mezi středními školami je soutěž pozoruhodná, postupová a končí až celostátním kolem. Obsahuje prakticky všechny obory lidské činnosti od "Výskytu bledulí na Hronovsku" přes "Kulturní působení J.K.Knahla" až k rozboru "Dynamické síly působící na ojnici ve spalovacím motoru".
V naší škole měli žáci k dispozici nabídku snad desíti témat od historie, matematiky až k technice. Žáci si však mohli zvolit téma vlastní z oblasti svého zájmu (celý text...)


"Noviny Náchodska", "U nás" duben 2007

Vzpomínková akce k výročí 120 let od narození malíře a spisovatele Josefa Čapka

Akci pořádalo hronovské občanské sdružení Kruh ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Hronově dne 23.3.2007. Na místě SPŠ stával rodný domek Josefa Čapka a na budově je umístěna pamětní deska.
Vzpomínku na hronovského rodáka zahájil předseda OS KRUH ing. Miroslav Houštěk. Žáci průmyslové školy pak předvedli krátkou ukázku z Čapkovy prózy "Děti, pojďte si hrát". Hlavní projev přednesl středoškolský profesor Aleš Fetters. Akce se zúčastnili zástupci města Hronova, hronovských škol a dalších institucí.


"Noviny Náchodska", "U nás" duben 2007

SPŠ Hronov a křtění nové knihy

V poslední době vydalo nakladatelství Mladá fronta pozoruhodnou vědeckopopulární knihu "Fúze - energie vesmíru". Autorům anglického originálu G.McCrackenovi a P.Stottovi se podařilo velice poutavě přiblížit čtenáři problémy od zdrojů vesmírných až po problémy pozemské. Překladatelům Ing. Milanu Řípovi CSc. a RNDr. Janu Mlynářovi CSc. z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky se podařil odborně i jazykově dokonalý překlad, doplněný proti originálu řadou vysvětlujících poznámek a rozsáhlým dodatkem o historii výzkumu řízené fúze v bývalém Sovětském svazu a České republice. Prvého z překladatelů znají naši žáci z "Besed o moderní fyzice" v naší škole.
V nedávné době se uskutečnil slavnostní křest této knihy v prostorách Akademie věd České republiky v Praze za přítomnosti obou překladatelů, prvého československého kosmonauta pana Remka, známého popularizátora vědeckopopulárních publikací knižních, rozhlasových i televizních pana Pacnera, vedoucí sekce komunikace Českých energetických závodů (ČEZ) paní Ing. Dufkové a dalších významných osobností. Této slavnostní akce se zúčastnil na pozvání i ředitel SPŠ p. Ing. Vladimír Holan a posluchač Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, bývalý výtečný maturant SPŠ Hronov, Zdeněk Váňa.
Abych navnadil čtenáře, studenty i kantory všech škol, uvedu o knize, kterou považuji za jednu z nejzdařilejších vědeckopopulárních publikací, alespoň několik poznámek.
Cesta od poznání zdroje energie hvězd včetně našeho Slunce počátkem minulého století k jejímu prvnímu řízenému uvolnění na Zemi v devadesátých letech minulého století byla trnitě obtížná. O nic snazší nebude ani přechod od experimentu ke komerčnímu uplatnění v energetice. Snad proto se budovaný mezinárodní termojaderný projekt nazývá ITER, což je latinsky "cesta". Knížka "Fúze - energie vesmíru" tuto napínavou cestu popisuje nesmírně zasvěceně a poutavě. Zcela jistě nějakým způsobem obohatí každého čtenáře. Pamětníka potěší, že nové generace fyziků a techniků nic nevzdávají. Student se seznámí s principem termojaderné fúze a bude-li mít zájem o vyšší úroveň, pak může v knize použít "rámečky" s odbornějším výkladem. Ekolog zjistí, že obnovitelné zdroje se s termojadernou energií harmonicky doplňují. Historika potěší podrobný časový přehled vývoje výzkumu řízené syntézy. Dámy se navíc podiví, jací že jsou vědci fešáci a pánové v nejlepších letech. Všechny čtenáře jistě zaujme Řípou zpracovaný "Dodatek českého vydání": Minulost a budoucnost fúze v datech.


Ministerstvo životního prostředí - březen 2007

Děkovný dopis

SPŠ Hronov za prosazování vzdělávacích programů obnovitelných zdrojů energie a účast ve finále národního projektu ENERSOL.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují", "Polický měsíčník" únor 2007

Prevence SPJ na Střední průmyslové škole v Hronově -- spolupráce s odborníky

V rámci prevence sociálně-patologických jevů jsme uspořádali v měsíci lednu besedy na témata, která vycházejí z dlouhodobé koncepce prevence MŠMT. První z nich -- Sekty a jejich nebezpečí -- již tradičně velmi kvalitní besedu, uskutečnil pro žáky 3. a 4. ročníků naší školy kněz Českobratrské církve evangelické v Hronově Mgr. Michal Kitta. Seznámil je s historií sekt a upozornil na nebezpečí, která plynou z členství v sektách a odpovídal na četné dotazy. Druhou besedu -- Bezpečný sex a prevence proti AIDS -- pro žáky 1. a 2. ročníků připravila Mgr. Kristýna Konárová, psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě, která je zároveň okresní metodičkou prevence. Její interaktivní metoda přednášky žáky velmi zaujala a určitě si odnesli spoustu nových poznatků. Děkujeme tímto za informace, které byly velmi kvalitní a poučné, zajímavé a odborně za úrovni.


"Noviny Náchodska", "U nás", "Čas nad Metují" prosinec 2006

Střední průmyslová škola Hronov a fyzika

Dne 12. prosince 2006 proběhla v zasedací místnosti SPŠ Hronov již 2. beseda "O moderní fyzice". Byla opět určena pro žáky středních škol a jejich učitele. Tentokrát se beseda týkala aktuální problematiky výroby el. energie a nesla název "Jaderný reaktor bez radioaktivního odpadu?" (ekologický, energetický termojaderný reaktor ITER). Beseda se konala pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a organizoval ji opět učitel SPŠ Hronov Dr. Ing. Oto Štirand, CSc., který je jejím čestným členem. Přednášejícím byl Ing. Milan Řípa, CSc. z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, Praha. Účastníky pak byli žáci a učitelé z pořádající SPŠ Hronov, Gymnázia Broumov a Gymnázia a SOŠ cestovního ruchu Náchod. Všichni zúčastnění si besedu pochvalovali a odnesli si základní poznatky o celosvětovém směřování ekologické výroby el. energie v nedaleké budoucnosti.


"U nás" listopad 2006

Partnerská spolupráce zahraničních škol

Dne 20.10.2006 se v polské Bielawie uskutečnily oslavy 60 let trvání místní střední technické školy "Zespól szkól zawodowych Bielawa". Slavnostního setkání se kromě současného vedení školy a starosty města zúčastnilo i 10 bývalých ředitelů školy, početná skupina absolventů a současných žáků. Na slavnost byli pozváni i zástupci Střední průmyslové školy v Hronově, která je partnerskou školou. Obě školy tak naplňují deklaraci o vzájemném poznávání a vytváření profesních a jiných kontaktů mezi učiteli a žáky obou škol.


"U nás", "Čas nad Metují" listopad 2006

Středoškolský atletický pohár

Střední průmyslová škola v Hronově hlásí: Naše lehkoatletické družstvo vyhrálo dne 18.9.2006 okresní kolo 25. ročníku CORNY středoškolského atletického poháru a postoupilo mezi nejlepší školní družstva Královéhradeckého kraje. V této silné konkurenci jsme se dne 4.10.2006 umístili na 4. místě. Za zmínku stojí slibné výsledky Aleše Voborníka na 100 m za 11,9 sec.a 400 m za 53,6 sec. a také výkony Michala Pinkavy v kouli 12,62 m a Pavla Slováka v dálce. V říjnu jsme se zúčastnili okresního přeboru středních škol v přespolním běhu, který se konal v Polici nad Metují. Naše družstvo se umístilo na 2. místě. Stejné místo obsadil také Jan Pataki v závodě jednotlivců. Družstva sestavil a vedl učitel tělesné výchovy Mgr.Miroslav Beránek. Blahopřejeme našim závodníkům.


"U nás" červenec 2006

Hronovská středoškolská laťka

Dne 24.5.2006 se uskutečnil 1. ročník Hronovské středoškolské laťky, tedy soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém, který pořádala SPŠ Hronov. Na 1. místě se umístil Jakub Souček ze SPŠ Nové Město nad Metují, na 2. místě Pavel Slovák z pořádající SPŠ Hronov a na 3. místě Pavel Jurišta ze SŠPTP Velké Poříčí. Stejné pořadí škol bylo i v soutěži družstev. Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník příští rok.


"U nás" květen 2006

Zájezd do Londýna

Ve dnech 19.-24.4.2006 se žáci 1.a 2.ročníků SPŠ Hronov zúčastnili poznávacího a jazykového zájezdu do Paříže a Londýna. Obdivovali jsme krásu obou těchto metropolí a navštívili nejvýznamnější památky. V Anglii jsme byli ubytovaní v rodinách a procvičili si angličtinu. Asi nejvíce nás nadchl zámek v Hamptonu. Krása jeho právě kvetoucích zahrad byla umocněna krásným slunečným počasím. Myslím, že všichni byli spokojeni a budeme se těšit na další výpravy.
Mgr.Jana Maslikiewiczová, učitelka SPŠ


"U nás" květen 2006

Pohled do budoucnosti techniky v SPŠ Hronov

Ve středních školách se studenti většinou seznamují se současným stavem techniky, málo se však dozví o tom jestli a jak se budou dále zmenšovat počítací stroje (PS) a zvětšovat jejich kapacity a rychlosti. Jak si poradíme s rostoucí spotřebou energie , abychom nemuseli řešit složitá uložiště "vyhořelého paliva" apod.
Všechny pohledy do budoucnosti závisí na rozvoji matematicko fyzikálních věd. Fyzika je však na všech středních technických průmyslovkách doslova "popelkou" v počtu hodin vyhrazených osnovami tomuto předmětu. Rozvoj techniky jde dnes velmi rychle kupředu. Tak se žáci ve čtvrtém ročníku nestačí divit miniaturním paměťovým elementům "flashim" velikosti prstýnku na řetízku, o kterých v prváku ještě nic nezaznamenali. Stejně tak se dnes budou divit proč se fyzikové snaží o generování femtosekundových ( 10-15 s ) světelných impulsů. Protože ty budou nejpravděpodobněji používány k přenosu informací v počítacích strojích a ve sdělovací technice.
Další pohled do budoucnosti : co se vzrůstající spotřebou energie ? Současné jaderné elektrárny jsou z hlediska moderní fyziky již "zastaralé". Pracuje se na vývoji nových ekologičtějších zdrojů s termojadernou syntézou lehkých prvků (vodík, deuterium, tritium) - napodobíme Slunce ?
Co uděláme se všemi těmi pístovými motory, kterých dnes jezdí miliony a nehospodárným způsobem přeměňují energii ? Ve fyzikálních a chemických laboratořích se hledají jiné , účinnější metody přeměn energií pro drobné spotřebitelské účely.
Ve SPŠ Hronov se věnuje zvýšená pozornost matematicko fyzikální výuce, ovšem v bariérách současných osnov ! Žáci se zúčastňují náročných soutěží jako jsou Fyzikální a Matematická olympiáda, Fyzikální korespodenční seminář (FYKOS), pořádaný Matematicko fyzikální fakultou KU Praha. Každoročně několik žáků dobrovolně (nepovinně) maturuje z fyziky. Nedostatečnou fyzikální průpravu povinnou výukou doplňujeme dobrovolným dvousemestrálním fyzikálním seminářem. Každoročně pořádáme pro třetí ročníky jednodenní exkurzi do Fyzikálního ústavu České Akademie věd v Praze. Pokoušíme se zavést pravidelné Besedy o moderní fyzice se špičkovými představiteli tohoto oboru. Besedy by byly vhodné i pro ostatní střední školy a ostatní zájemce.
Podle našich zkušeností můžeme říci, že ti, kteří v naší škole využili nabízené možností bez problému uspěli při přijímacích zkouškách na vysoké školy, nebo byli přijati bez přijímacích zkoušek.. Tito naši bývalí maturanti se pak na nás často obracejí před semestrálními zkouškami na fakultě o konzultace, což rádi podle možností akceptujeme. Nedokresluje i toto obraz ("image") o SPŠ Hronov ?
Dr. Ing. Oto Štirand CSc.,učitel fyziky, - SPŠ Hronov.


"U nás" květen 2006

Partnerská spolupráce středních škol PR a ČR

Zástupci pedagogů a žáků Střední průmyslové školy v Hronově navštívili dne 24. dubna 2006 průmyslovou školu v polské Bielawě a po letech tak obnovili kdysi existující partnerský vztah. Zástupci hronovské průmyslovky byli přijati nejen ředitelkou školy, ale i starostou města Bielawy.
Součástí návštěvy pak byl volejbalový turnaj, kterého se zúčastnili kromě obou průmyslových škol ještě žáci bielawského gymnázia a Střední odborné školy z Jeseníku.
Setkání bylo završeno sepsáním "Deklarace o partnerské spolupráci" mezi českými školami SPŠ Hronov a SOŠ a SOU Jeseník s polskou průmyslovou školou v Bielawě. Smyslem spolupráce je vytvářet podmínky pro vzájemné poznávání a vytváření profesních a neformálních kontaktů (v oblasti sportu, kultury a životního prostředí) mezi zaměstnanci i žáky partnerských škol.
Další setkání se uskuteční v Hronově 24.5.2006, kdy se uskuteční 1. ročník tzv. Hronovské středoškolské laťky (tedy soutěž žáků středních škol ve skoku vysokém) a kam jsou pozváni i polští středoškoláci.
A proč spolupráce právě se střední školou v Bielawě? Město Bielawa je již dlouhá léta partnerským městem města Hronova.


"Noviny Náchodska, Čas nad Metují, U nás." únor 2006

SPŠ HRONOV a ENERSOL 2006

Enersol-vyhodnocení Enersol-vyhodnocení Enersol-vyhodnocení

ENERSOL 2006 je projekt, jehož cílem je zvýšit informovanost o problematice obnovitelných zdrojů a ekologického využívání energie. Prostředkem k naplnění tohoto cíle je mimo jiné i soutěž žáků středních škol pod názvem "Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém kraji". Pro školy zřizované Královéhradeckým krajem proběhla tato soutěž 15.2.2006 v Hradci Králové. Žáci 3. ročníku SPŠ Hronov Ondřej Joudal a Lukáš Fridrich se prezentovali prací na téma "Teorie i příklad tepelného čerpadla a kotle na spalování biomasy" a umístili se z 22 přihlášených prací na velmi pěkném 6. místě. Získali tak pro sebe i pro školu Certifikát partnera projektu Enersol 2006. Současně se žáky získal od Královéhradeckého kraje poděkování za aktivní a odborný přístup k řízení projektu Enersol 2006 i učitel SPŠ Hronov Ing. Bc. Luděk Valtar. Všem výše jmenovaným blahopřejeme.


"Noviny Náchodska" 23. ledna 2006

Beseda o sektách

Na Střední průmyslové škole v Hronově proběhla během pátečního dopoledne beseda o sektách. Organizována byla v souladu s minimálním preventivním programem na prevenci SPJ, tedy prevenci proti násilí a agresivitě, což je pro sekty základní charakteristika. Cílem je seznámit žáky s nebezpečím, které s sebou stále se rozšiřující sekty přinášejí: ztráta osobnosti a majtetku, psychologické problémy, které na sebe nabalují kriminální činnost.O sektách hovořil s žáky evangelický kněz Mgr. Michal Kitta.


"Noviny Náchodska" 5. ledna 2006

Z Cambridge do Hronova

Hronov - 0 moderní fyzice debatovali v úterý odpoledne na Střední průmyslové škole, která je známá spíše pod názvem "Cop" - Centrum odborné přípravy. Na přednášku nazvanou "Jakých nejnižších teplot na Zemi již fyzikové dosáhli aneb Od kapalného helia k chlazení atomů laserem" sem přijel až z anglického města Cambridge odborník Šimon Kos, který je v současné době v Anglii na výzkumné stáži. "Na univerzitě v Cambridge se věnuji výzkumu supravodivosti polovodičů. Ted' jsem si pouze udělal prázdniny a přijel jsem za sestrou do Hronova, " sdělil nám Šimon Kos. Této příležitosti využil Oto Štirand, pedagog z Copu a zasloužilý člen Jednoty matematiků a fyziků, který anglického "výzkumníka" pozval do školy na besedu. "Fyzika se na středních školách učí různými způsoby. Abych její výuku podpořil, napadlo mě uspořádat cyklus přednášek o fyzice. Navázal jsem kontakty s královéhradeckou Pedagogickou fakultou, obeslal gymnázia a máme první besedu, " informoval nás Oto Štirand.


"Právo" 29. prosince 2005, "Polický měsíčník" 13.1.2006

Tohle umím já

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme uspořádali ve dnech 9. - 12. 12. 2005 soutěž s názvem "Tohle umím já", která se setkala s velkým ohlasem. Žáci mohli prezentovat své zájmy a koníčky a pochlubit se svou šikovností a dovedností. Sešlo se na 30 prací z různých oblastí - modelářství, aranžování, elektrotechnika, práce se dřevem, netradiční sporty, strategické hry, divadelní kroužek, fotografování a ruční práce. Zahanbit se nenechali ani učitelé a zaměstnanci školy a také přispěli jako nesoutěžní hosté.
 V rámci občanské nauky shlédly výstavu všechny třídy a žáci mohli dát hlas té práci, která se jim nejvíce líbila. Často se v osudí s hlasy objevoval nápis - všichni. Proto jsme se rozhodli, že odměníme úplně všechny a tak soutěžící obdrželi z rukou pana ředitele CD a vítězný model - reprobedna "horny" navíc ještě sladkost. Odměny sponzorovalo Sdružení rodičů, které velmi vítá všechny takovéto aktivity žáků. Závěrem mohu jen citovat slova pana ředitele: "Je vidět, že mládež nesedí jen u počítačových her, ale má i jiné zájmy, které s úspěchem prezentuje. A to vždy budeme podporovat." Na závěr popřál všem hodně úspěchů v další práci i studiu.
Ing. Jitka Vaňková


"U nás" prosinec 2005

Turnaj - bez kordů, ale mezi mozky

V SOŠ a SOU-COP Hronov proběhly již tradičně dva předvánoční turnaje: Turnaj mladých techniků (žáci průmyslové školy) v matematicko fyzikálních základech techniky a Turnaj mladých řemeslníků (žáků středního odborného učiliště) v teoretických základech techniky. Turnajů se zúčastnili z každé třídy dva žáci, kteří měli třídu buď povznést nebo potopit. V každém turnaji bylo zadáno pět úloh tak, aby nebyly příliš jednoduché pro čtvrté (třetí) ročníky a nebyly naopak příliš obtížné pro ročníky první. Uvedeme jen ty vítězné dvojice: dvojice, které se "potopily", by se nad tím měly důkladně zamyslet! Z průmyslové školy se na 1. místě umístila dvojice ze 4.B (Bednář J., Matyska F), na 2. místě dvojice ze 3.B (Štys M., Stoffer J.). Z učebních oborů se na 1. místě umístila dvojice ze 2.D (Obolecký M., Seidel L.) a na 2. místě dvojice ze 3.D (Mach J., Sádek M.). Gragulujeme a přejeme jim dobré chutnání na sladkých prémiích sponzorovaných Radou rodičů.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SOŠ a SOU-COP Hronov


"U nás", "Čas nad Metují" listopad 2005

Ocenění SOŠ a SOU-COP HRONOV

Dne 6. října tohoto roku získala v Novém Jičíně naše škola Certifikát partnera projektu IQ AUTO 2. stupně. Certifikát vydává Sdružení automobilového průmyslu a vzdělávací agentura Kroměříž a uděluje se za spolupráci středních technických škol s partnerskými průmyslovými firmami.

SOŠ a SOU-COP Hronov má uzavřenou partnerskou smlouvu s firmou TANEX PLASTY a.s. Jaroměř a Úřadem práce Náchod. Smyslem spolupráce je pomoc při řešení generačních problémů průmyslových firem v jejich zaměstnanosti a to tak, že střední škola přizpůsobí výuku odborných předmětů konkrétním potřebám těchto firem a může tak vychovávat jejich potenciální zaměstnance."U nás" listopad 2005

Milenium matematických problémů a matematika na SOŠ a SOU - COP v Hronově

Matematika na středních odborných školách je jedním z nejdůležitějších předmětů a spolu s fyzikou tvoří kostru, na kterou by měly být navazovány všechny odborné předměty. Široký pojem matematika bývá někdy rozdělován na matematiku "čistou" a "aplikovanou". S tou první však na středních školách většinou nepřijdou studenti do styku, pokud to není koníček učitele, a ponejvíce zápasí s tou částí druhou.

Abychom ukázali, jaká důležitost se celosvětově matematice přikládá, podíváme se velmi stručně na některé současné problémy matematiky. Předesíláme, že pokud se někdo chce zabývat matematikou, musí nejprve ovládat tu matematiku "středoškolskou" a ta by mu měla přinášet dosti radostí a pocitu uspokojení z nalezených řešení třeba i jednoduchých technických úloh. Pak bude nejpravděpodobněji "vcucnut" do světa.


"U nás" listopad 2005

Problém zvaný počítač

Dnes téměř každý student střední školy nebo učebního oboru má k dispozici počítač. Stal se totiž standardním vybavením podobně jako např. mobilní telefon. Je ale zarážející, že rodiče, kteří počítač kupují nebo na něj svým potomkům přispívají, se málokdy zabývají i nainstalovanými a používanými programy. Je přitom statisticky prokázáno, že téměř 90 % domácích uživatelů (tedy i Vašich potomků) používá nelegální programy a to včetně operačních systémů jako je například Windows. Co to je nelegální program? Jak jej poznám? Je to takový program, který ve svých licenčních podmínkách nemá uvedeno, že je pro volné používání, je tedy na počítači nainstalován "načerno" neboli bez zaplacení. Poznám jej snadno, není uveden na faktuře, kterou jsem dostal od prodejce počítače, nemám na něj jiný doklad o zaplacení a nevlastním originální CD nebo jiná média. Cena těchto programů přitom není malá, jen pro ilustraci:
- operační systém Windows XP Profesional - cca 10500,- Kč
- kancelářský balík MS Office 2003 Profesional - cca 17000,- Kč
- grafický program Adobe Photoshop - cca 25000,- Kč
- většina počítačových her v době vydání - cca 1500,- Kč
a to bych mohl pokračovat dále.

Pokud se "podíváte" na počítač svých ratolestí, zjistíte, že hodnota jejich programového vybavení mnohonásobně převyšuje hodnotu samotného počítače a pohybuje se řádově ve statisících Kč. A to jsem nezapočítal audionahrávky a filmy, na které se také vztahují autorská práva (i když jsou stažené z internetu).

Myslíte si, že byste byli ochotni investovat tolik peněz do "zábavy" Vašich dětí? Asi jen někteří z Vás. Přesto to málokdo řeší. Nejspíš si ani neuvědomujete nebezpečnost tohoto počínání nebo ve Vaší mysli přežívá názor, že jsou to "jenom" programy a navíc je má skoro každý. Ale tyto programy jsou úplně stejné zboží jako například motocykl, osobní automobil střední třídy nebo luxusní zahraniční dovolená. Proč uvádím právě tyto příklady? Protože v těchto cenových relacích se pohybujeme a to rozhodně není žádná legrace.

Za zcizení osobního automobilu jsou i nepodmíněné tresty, ale za odpovídající hodnotu programů taky! Měli bychom začít své děti vychovávat ve smyslu zákonů a vést je k úctě k majetku jiných. Zatím se nám to ale příliš nedaří. Možná si řeknete: "A kde na ty programy mám vzít peníze, copak kradu?" (docela trefný příměr, nemyslíte?). Řešení je přitom prozaicky jednoduché, jen o něm mnoho lidí neví. Téměř ke každému komerčnímu programu totiž existuje jeho nekomerční neboli bezplatný ekvivalent. Je sice od jiného výrobce, má trochu jiné ovládání, ale výsledný efekt je z 99% stejný! Přitom pořízení nestojí ani korunu!

Je to jako když zvažujete, zda ukrást VW Golf z prodejny, nebo dostat zdarma od sponzora Škodu Octavia. Co byste zvolili? Já bych toho sponzora rozhodně neodmítal.

Pomozte nám vychovávat Vaše děti. Na Vaše dotazy a připomínky rád odpovím osobně, telefonicky na čísle do školy 491485048 nebo e-mailem na adrese matyas@spshronov.cz.


"U nás" září 2005

Mezinárodní rok fyziky na Střední odborné škole a SOU, COP v Hronově

Fyzika je současný, nebo snad již odvěký, postrach většiny středoškolských studentů. Jestliže však kdokoliv se chce vážněji zabývat kterýmkoliv technickým nebo přírodovědným oborem zjistí již v krátké době, že základem je dobrá znalost právě fyziky ruku v ruce s matematikou. K tomu ovšem není nutné, aby se stal géniem, ale je zapotřebí, aby dobře zvládl základní metody logického myšlení až na úroveň, kdy řešení technických problémů se mu stane potěšením a zábavou...


"Noviny Náchodska" sobota 9. dubna 2005

Mladí strojaři sbírali v Praze vavříny

Hronov - Velkého úspěchu dosáhli žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště - Centra odborné přípravy. Zúčastnili se v Praze v prostorách Střední průmyslové školy Na Třebešíně čtvrtého ročníku soutěže odborných škol a učilišť NC programování. Družstvo třetího ročníku hronovské strojní průmyslovky se umístilo na skvělém druhém místě a v jednotlivcích obsadil žák Lukáš Krögler třetí příčku. Soutěže se zúčastnilo dvacet dvoučlenných družstev škol z celé republiky.


"Noviny Náchodska" úterý 5. dubna 2005

Mladí nástrojaři se pustili do soutěžení

Hronov - Studenti z Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří se učí třetím rokem v oboru nástrojař, se sjeli do města Aloise Jiráska, aby se zde zúčastnili dvoudenní regionální soutěže odborných dovedností. Včera se uskutečnila praktická část soutěže, dnes je na řadě teorie. Jak nám řekl Ladislav Volhejn, zástupce ředitele pro praxi z SOŠ a SOU-COP Hronov, každá škola vyslala do soutěže dva zástupce. Ti tvoří družstvo a zároveň bojují každý sám za sebe. Ve včerejší praktické části vytvářeli chlapci výrobek, jemuž předcházelo narýsování jeho jednotlivých částí. Samotný výrobek musel být hotov zhruba do šesti hodin od zahájení soutěže. Důraz byl kladen především na přesnost, jež se hodnotila podle tabulek. "Teoretická část se skládá z jedenapůlhodinové písemky, která obahuje učivo za celé tři roky. Žáci v ní prokáží například znalosti bezpečnosti práce, rýsování či různé výpočty" uvedl Volhejn. Vítězové soutěže - nejlepší nástrojaři - získají kromě diplomu i hodnotné ceny, jako například profinářadí.


„Čas nad Metují“ – čtvrtek 20.5.2004

Učení není mučení

Žáci SOŠ a SOU-COP v Hronově se pravidelně zúčastňují různých soutěží mezi středními školami v celé republice. Naposledy jsme se v dubnu 2004 zúčastnili celostátní soutěže SOŠ a SOU v matematice a krajského kola fyzikální olympiády.

Celostátní soutěž v matematice probíhala na 21 školách po celé ČR a zúčastnilo se jí celkem 2022 soutěžících. Žáci naší školy se nejlépe umístili ve třech kategoriích:

- v kategorii VII. - 4. ročníky studijních oborů získal 1. místo Zdeněk Váňa (ze 300 soutěžících)

- v kategorii V. - 2. ročníky studijních oborů dosáhl Jan Bednář na 3. místo (ze 415 soutěžících)

- v kategorii III. - 3. ročníky učebních oborů se umístil Jakub Prouza na 4. místě (ze 135 soutěžících).

Při pohledu na výsledkové listiny lze s potěšením konstatovat, že u nás studují žáci, kteří mohou svými vědomostmi v matematice směle konkurovat středním průmyslovým školám.

Druhá soutěž byla Fyzikální olympiáda středních škol, zejména gymnázií, tentokráte na krajské úrovni.

Ve znalostech fyziky pak naši žác svým umístěním ukazují, že předmět fyzika nemusí být vždy doménou jen gymnázií:

- v kategorii C - 2. ročníky středních škol - získal Jan Bednář 1. místo

- v kategorii A - 4. ročníky středních škol – byl Jakub Kubeček pátý (soutěž pro 4. ročníky byla již v lednu 2004)

Všem soutěžícím k těmto umístěním blahopřejeme.


„EKOTON“ – č.1/2004 časopis Královéhradeckého kraje pro ekologii

Projekt „Úspory energie na školách“

Do prosince 2003 probíhal na osmi školách našeho kraje třetí ročník tohoto projektu. ….

V rámci projektu absolvovalo celkem 219 žáků z 8 škol výukové programy na téma spotřeba energie, úspory, skleníkový efekt, zacházení s obnovitelnými zdroji atd…..

V prosinci se zástupci škol zúčastnili vyhodnocení projektu na společném setkání v Hradci Králové na pracovišti SEVER. Na tomto setkání měli možnost prezentovat výsledky své práce před zástupci kraje, redaktory českého rozhlasu a Mladé fronty DNES. Žákovské audity předem posoudilo Sdružení pro úspory energie, na setkání byly předány finanční odměny, které školy musely použít na realizaci úsporných opatření ve svých budovách.

Bezkonkurenčně nejlepší projekt předložila SOŠ a SOU-COP Hronov a získala 21.000,-Kč.


přidat k Oblíbeným | statistika