Úvodní Stránka

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

Aktuality Do
vloženo 21.2.2018
Robotiáda 2018 - BRNO
V pátek 16. 2. 2018 se na brněnském výstavišti ve VIDA centru uskutečnil již 5 ročník Robotiády, kterou pořádalo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) a naši žáci (Martin Homza, Karel Žid, Marek Zítka a Jindřich Horák) u toho samozřejmě nemohli chybět. Soutěžilo se v celkem pěti disciplínách ...
... celý článek
vloženo 1.2.2018
Soutěž roboti@FSI
V pondělí 29. 1. 2018 se vybraní žáci 3. a 4. ročníku oboru Elektrotechnika (Martin Homza, Karel Žid, Marek Zítka a Jindřich Horák) zúčastnili finálového kola soutěže "roboti@FSI", kterou pořádala Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Do finálového kola se probojovali společně s dalšími ...
... celý článek
vloženo 22.1.2018
Přijímací řízení 2018/2019
nejdůležitější informace pro uchazeče o vzdělání a tiskopisy přihlášek ke studiu ke stažení! Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podávat od 1. 2. 2018 do 1. 3. 2018 pouze do denní formy studia. Ke studiu se hlásí uchazeči, kteří ukončí povinnou školní docházku nejpozději na konci školního roku 2017/18. Uchazeči ke studiu čtyřletého maturitního oboru musí absolvovat všech devět ročníků ZŠ (nebo první 4 ročníky víceletého gymnázia). Řádné ukončení studia na ZŠ uchazeč následně doloží ...
... přejdi
vloženo 15.1.2018
Konzultační hodiny
Od 1.2.2018 mají žáci možnost po domluvě s vyučujícím využívat konzultačních hodin. Rozpis konzultačních hodin jednotlivých vyučujících je v souboru na stránce se školními dokumenty ...
... dokumenty
vloženo 5.12.2017
Optimalizace - rozhodnutí o slučování středních škol
V pondělí 4.12.2017 zastupitelstvo Královéhradeckého kraje odsouhlasilo navržený záměr sloučení/splynutí celkem 21 středních škol našeho kraje. V našem případě bylo rozhodnuto o splynutí tří středních škol v Hronově, Velkém Poříčí a v Červeném Kostelci.
Co to pro nás znamená? Pro žáky naší školy nic zásadního. Všechny obory pokračují beze změny. Žádná změna se nekoná ani ve složení pedagogického sboru. Budeme ve spolupráci s vedením škol ve Velkém Poříčí a v Červeném Kostelci připravovat administrativní kroky, které povedou k vytvoření jedné společné střední školy. Vznikne společné vedení, ekonomický úsek a další úseky potřebné pro zabezpečení chodu nové školy. Výuky našich žáků se ale tato činnost nijak nedotkne.
K datu 1.7.2018 přestanou existovat uvedené tři školy a vznikne nová škola s novým názvem, společným pro všechny tři subjekty.
Někdy v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 bude vyhlášen konkurz na ředitele této nové školy. Termín ještě není znám, ale může se do něj přihlásit každý, kdo podle zákona splňuje předpoklady. Potom bude jen na rozhodnutí konkurzní komise a následně rady Královéhradeckého kraje koho do funkce jmenuje.
Jak bude probíhat přijímací řízení? Pro uchazeče o studiu v Hronově zůstává vše při starém. Přihlášky podávají jako by se nic neměnilo na kterýkoliv z nabízených oborů. Co se týká dvou partnerských škol, pro upřesnění se obraťte na vedení obou škol. Návrh na případnou úpravu oborů je v kompetenci krajského úřadu, který rozhodne velmi brzy. Důležitá informace je ale ta, že v Hronově se ale nic neruší, což je rozumné vzhledem k vysoké poptávce po absolventech naší školy.
... další info na FB
vloženo 15.11.2017
Žáci SPŠ Hronov navštívili Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně
Dne 1. 11. 2017 navštívili žáci maturitních ročníků naší školy Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně. Je to celostátní akce, na které lze získat vyčerpávající informace o pomaturitním studiu, dalším vzdělávání a všech formách celoživotního vzdělávání. Stejně jako v minulých letech mohli získat informace ...
... celý text
vloženo 10.11.2015
Ocenění pro hronovskou průmyslovku
V Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové vyvrcholila ve dnech 3.- 4.11.2017 série veletrhů studijních příležitostí Prezentace středních škola a zaměstnavatelů. Akce je určena především žákům základních škol a má jim poskytnout široké informace o možnostech budoucího studia a zaměstnání. V rámci této akce je každoročně předáváno ocenění středním školám, které jsou nejlépe hodnoceny ...
... celý text
vloženo 8.11.2015
Zvolena nová Rada rodičů
v listopadu tohoto roku byla zvolena nová Rada rodičů Sdružení rodičů při SPŠ Hronov, z.s.
... další info
vloženo 25.10.2017
Nové dokumenty
Výroční zpráva školy za rok 2016/17 a Koncepce rozvoje školy do roku 2020 ...
... celý text
vloženo 11.10.2017
Zahájen nový projekt
s názvem "Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického". Výstupem projektu budou zrekonstruované odborné učebny/dílny včetně souvisejícího zázemí a strojního vybavení, které bude sloužit ke zkvalitnění odborné výuky žáků v oborech Nástrojař a Automechanik na SPŠ Hronov. Dále bude zajištěna ...
... další info
vloženo 13.9.2017
SPŠ Hronov organizuje pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd základních škol polytechnické kroužky
Kroužek konstruování, kroužek programování průmyslových robotů, kroužek mechanických prací na motorových vozidlech, kroužek základů programování CNC, kroužek řemeslně uměleckého zpracování materiálu ...
... další info
vloženo 26.6.2017
Kutná Hora - exkurze
I letos, jako každý rok, se vydali žáci prvních ročníků průmyslové školy na literárně historickou exkurzi. Tentokrát jsme zvolili Kutnou Horu. Počasí bylo vskutku letní, tak jsme byli rádi za stín chrámu svaté Barbory i katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Nemohli jsme vynechat samozřejmě ...
... další info
vloženo 21.6.2017
Nabídka pro naše absolventy
Dokončili jste právě střední školu a nevíte co budete dělat dál? Přijďte pracovat k nám. Jsme společnost HALLA a.s. – český výrobce a vývozce designových svítidel působící na českém i zahraničním trhu ...
... další info
vloženo 16.6.2017
Květinový den
Žáci naší školy, Kleiner Jan, Lemfeld Petr, Klimeš Daniel a Thér Tomáš, se prodejem kytiček aktivně podíleli na Českém dnu proti rakovině dne 10.5.2017. Jejich zásluhou přibylo na kontě nadace 5024 Kč. Děkujeme!

vloženo 5.5.2017
Semináře učitelů na ÚAMT FEKT VUT v Brně
O víkendu dne 29. – 30. 4. 2017 se tři učitelé odborných předmětů elektro (Ing. Bc. Luděk Valtar, Ing. Jiří Dítě a Ing. Petr Neumann) zúčastnili společně s kolegy z okolních škol semináře učitelů středních průmyslových škol, který se konal na ústavu automatizace a měřicí techniky ÚAMT FEKT VUT v Brně. Učitelé se seznámili s laboratořemi, s vyučovanými předměty a diskutovali společně s ostatními zúčastněnými nad požadavky na studenty a vhodném směřování výuky na středních školách. Druhý den se zúčastnili odborné exkurze v závodě AVX Czech Republic s.r.o. v Lanškrouně a prohlédli si výrobu tantalových kondenzátorů.
... další info a foto

přidat k Oblíbeným | statistika