Úvodní Stránka

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

Aktuality Do
seznam 3r seznam 4r

vloženo 28.4.2017
Přijímací řízení - ukončeno první kolo
Podepsané zápisové lístky můžete odevzdávat od 28.4.2017 do 16.5 20176 (včetně) denně osobně v sekretariátu školy Hostovského 910 (7.00 - 15.00) nebo poštou. Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu, ...
... další info
vloženo 21.4.2017
Přijímací řízení - první kolo
Podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŠMT č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a podle informací MŠMT čj. MSMT-35421/2016-2 je stanoven termín 1. kola přijímacího řízení na 22. 4. 2017. Přestože tento termín připadá na sobotu, nelze výsledky 1. kola přijímacího řízení pro uchazeče o tříleté obory zveřejnit před tímto datem. Výsledky pro uchazeče o čtyřleté obory budeme zveřejňovat nejdříve v pátek 28. 4. 2017.

vloženo 17.3.2017
Město Police nad Metují nabízí brigádu
Jedná se zajištění provozu na Víceúčelovém sportovišti. Tato brigáda je vhodná zejména pro studenty ...
... bližší info
vloženo 7.3.2017
Přijímací řízení - první kolo
Do 1.3.2017 bylo možno podávat přihlášky do prvního kola přijímacího řízení. Děkujeme všem uchazečům a jejich rodičům za zaslané přihlášky, které nyní zpracováváme a nejpozději do konce tohoto týdne převedeme (pouze maturitní obory) do systému centrálního zadavatele firmy CERMAT, která následně vygeneruje testy pro jednotlivé uchazeče. V následujících dnech budeme uchazeče (zákonné zástupce) kontaktovat s upřesněním dalších kroků a nabídkou zkoušky nanečisto (zájemci o maturitní obory). Uchazeči o tříleté obory zkoušku nekonají. Podle výsledků předchozího studia bude zpracováno pořadí uchazečů ...
... další info
vloženo 17.1.2017
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení
na školní rok 2017/2018 pro všechny obory vzdělávání. Uchazeči o tříleté obory s výučním listem písemnou zkoušku nekonají ...
... další info
vloženo 20.12.2016
Učební obor Výrobce textilií, to je nejlepší cesta, jak získat práci v a. s. VEBA
Dvanáct žáků momentálně studuje 3. ročník učebního oboru bez maturity nazvaný Výrobce textilií a v příštím roce je čekají závěrečné zkoušky. Jak sami potvrzují, je to nejlepší cesta, jak získat práci v a. s. VEBA. Textilní společnost VEBA otevřela ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Hronově ...
... celý článek
vloženo 8.12.2016
Rozšiřujeme nabídku dalšího vzdělávání
Pro zájemce o získání výučního listu v oboru Elektrikář začneme v lednu 2017 nabízet formu vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK) ...
... celý článek na FB
vloženo 5.12.2016
Nová zkušebna brzd
Naši automechanici jsou zase o krok dál. Dostali zcela novou moderní zkušebnu brzd ...
... další info
vloženo 21.11.2016
T-profi - Talenty pro firmy
V pátek 11.11.2016 proběhlo v Hradci Králové 1.krajské kolo odborné soutěže T-profi - Talenty pro firmy. Jedná se o soutěž osmičlenných týmů složených ze žáků 5.tříd základní školy, 2.ročníků střední školy, pedagoga střední školy a vedoucího týmu, kterým je zástupce firmy spolupracující se školami. Náš tým koučoval Ing. Jirman ze spolupracující firmy Wikov ...
... celý článek
vloženo 14.11.2016
Ocenění které potěší a zavazuje
V pátek 11.11.2016 jsme jako škola již potřetí obdrželi ocenění "ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2016". Soutěž běží třetím rokem a zaměstnavatelé do ní nominují školy, které podle jejich mínění nejlépe připravují své žáky pro budoucí povolání. V našem kraji je téměř 90 středních škol. Je velmi potěšující že jsme se ve všech ročnících umístili "na bedně" a za sebou zanechali i mnohem větší a prestižnější školy z celého kraje. Navíc jsme v celém kraji jediná škola, která se takto umístila ...
... celý článek na FB
vloženo 11.9.2016
NABÍDKA polytechnických kroužků pro žáky 8. a 9. tříd
Kroužky budou probíhat za podpory Královéhradeckého kraje a budou zcela zdarma. Dopravu si hradí každý sám. Začíná druhé kolo kroužků. Podle zájmu žáků mohou být rozsahy jednotlivých kroužků, popř. termíny konání změněny.
... info a přihlášky ke stažení
vloženo 21.6.2016
Víčka pro Filípka
Milí žáci! Velice rádi bychom Vám poděkovali za sběr víček pro našeho syna Filípka, který velice vážně onemocněl, nemůže se o sebe sám postarat, potřebuje hodně péče a pomoci druhých ...
... celý text
vloženo 20.6.2016
Český den proti rakovině
Žáci naší školy, Michal Lelek, Matěj Červený, Marek Grežo a Tomáš Thér, se prodejem kytiček aktivně podíleli na Českém dnu proti rakovině dne 11.5.2016. Jejich zásluhou přibylo na kontě nadace 4 350 Kč. Děkujeme!

vloženo 8.5.2016
Celostátní matematická soutěž
Školní kolo 24. ročníku Celostátní matematické soutěže se uskutečnilo ve dnech 2. 3. a 10. 3. 2016. Školního kola se zúčastnilo 21 žáků. Do celostátního kola, které se konalo dne 01. 4. 2016 v Hradci Králové, postoupili tři nejlepší, kteří tak mohli reprezentovat naši školu na té nejvyšší ...
...celý článek
vloženo 15.4.2016
Finále "Českých ručiček" elektro-slaboproud 2016
14.4. 2016 se David Teuber ze 3.D odebral do "Mekky" celorepublikové soutěže "České ručičky" - Brna. Po lítém souboji se v silné konkurenci nejlepších budoucích českých řemeslníků v oboru elektro - slaboproud umístil na skvělém 6. místě! Závěrečný ceremoniál ozdobil ...
...celý článek
vloženo 15.4.2016
Březen ve znamení soutěže odborných dovedností
Již tradičně bylo jaro ve znamení Soutěže odborných dovedností žáků třetích ročníků oborů vzdělání s výučním listem. Naše škola byla pořádající školou pro soutěž v oboru elektrikář slaboproud. Sjelo se k nám 12 dvoučlenných družstev z celé republiky. Budoucí elektrikáři změřili své síly jak v kategorii družstev, tak v jednotlivcích. Domácím se nadmíru dařilo. V jednotlivcích ...
...celý článek

přidat k Oblíbeným | statistika